Rynek wtórny i rynek pierwotny dalej w programie „Mieszkanie dla Młodych” – konferencja BGK

Rynek wtórny i rynek pierwotny dalej w programie Mieszkanie dla Młodych konferencja BGK

Finisz programu MDM 2016 r. wszystkich bardzo zaskoczył.

W poniedziałek 2016-03-14 zostało wykorzystane 2% puli i nic nie zapowiadało wyczerpania środków. We wtorek 2016-03-15 co godzinę rejestrowano tyle wniosków, ile wykorzystano przez cały poprzedni dzień (a w normalnym okresie funkcjonowania programu przez tydzień).

Najczarniejszy scenariusz BGK przewidywał na dzisiaj 2016-03-16 maksymalnie 80% wykorzystania środków. Dodatkowym problemem była awaria systemu BGK, który po prostu nie był przewidziany na podobne obłożenie i około godziny 15-tej odmówił współpracy. Pomimo tego w ciągu ostatniego dnia funkcjonowania programu wykorzystano ponad 10% puli przeznaczonej na 2016-ty rok.

Wczorajszy problem z portalem BGK Zlecenia uniemożliwił w niektórych przypadkach akceptację wniosków dla których mogłaby nastąpić rezerwacja środków dla klienta. Wg stanu na 2016-03-16 na godzinę 8:00 pozostało około 2 tysięcy wniosków zarejestrowanych i zaakceptowanych, które nie uzyskały dofinansowania i mają status „Oczekujący”. BGK przewiduje, że z tego około 200-300 wniosków uzyska dofinansowanie. Pozostałe 1700 -€ 1800 wniosków będzie oczekiwało na sytuacje, gdy inni klienci będą rezygnować lub otrzymają decyzje negatywne. Wbrew pozorom będzie to całkiem spora liczba, gdyż w ostatniej fazie banki rejestrowały wnioski bez weryfikacji zdolności kredytowej klientów. Status „Oczekujący” będzie miał swój numer -€ im będzie on wyższy, tym mniejsze będą szanse na uzyskanie dopłaty.

Dodatkowo:

Klienci, którzy już zarejestrowali wnioski w systemie BGK, mogą dodatkowo składać wnioski w innych bankach (np. w celu uzyskania lepszej lub szybszej oferty). Banki będą mogły je akceptować w portalu BGK Zlecenia, o ile klient ma zaakceptowany wniosek o dofinansowanie w systemie BGK. Akceptacja w kolejnym banku musi odbyć się w terminie ważności wniosku złożonego w pierwszym banku, czyli w ciągu 60 dni. Klient, który chce złożyć wniosek w innym banku powinien dostarczyć potwierdzenie zarejestrowania wniosku w systemie BGK. W żadnym przypadku nie należy przy pobraniu potwierdzenia zamykać wniosku o dopłatę w pierwszym banku.

Wnioski, które zostały zaakceptowane wczoraj, ale nie otrzymały dofinansowania – dostały status „Oczekujący”. Tych wniosków nie obowiązuje termin ww. 60 dni. Status „Oczekujący” będzie aktywny do końca roku 2016, chyba że wcześniej zmieni się na „Dostępny” (np. w sytuacji gdy jakiś inny klient zrezygnuje z dofinansowania lub otrzyma decyzję negatywną). Klient może więc oczekiwać do końca roku, ale nie ma gwarancji, że otrzyma wsparcie. Zmiana statusu z „Oczekujący” na „Dostępny” będzie wysyłana na adres e-mail do osoby rejestrującej wniosek. W przypadku zmiany statusu na „Dostępny”, bank będzie miał 60 dni na podpisanie umowy i wprowadzenie do ewidencji daty podpisania umowy. Czas liczony będzie od dnia zmiany statusu.

Wnioski o dodatkowe finansowe wsparcie na częściową spłatę kredytu (w przypadku urodzenia 3 lub kolejnego dziecka), które uzyskają status „Oczekujący” będą zrealizowane najpóźniej 2017-02-01 z nowej puli środków na 2017.

Najważniejsza informacja – Klienci mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania z puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Płatność dla sprzedającego zostanie podzielona na dwie transze – pierwsza z nich, pochodząca z kredytu, może być wypłacona w dowolnym momencie (także w roku 2016-tym). Druga część – pochodząca z dofinansowania MDM będzie wypłacona po 2017-01-02.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150