Program „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Program Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Dzisiaj przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z kredytem w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

– W jaki sposób mogę skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM.

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM należy zaciągnąć kredyt w banku, który podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli są państwo zainteresowani, który z banków oferuje najkorzystniejsze warunki – zachęcamy do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z państwem telefonicznie i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

– Jaka powinna być minimalna kwota kredytu w programie MDM.

Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

– Chciałbym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z rodzicami?

Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Przystępuję do kredytu z rodzicami. Bank twierdzi, że oni także powinni spełniać kryterium wieku poniżej 35 lat.

Nie jest to absolutnie prawdą. Kryterium wieku powinien spełniać jedynie potencjalny beneficjent – przyszły właściciel mieszkania. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

– Czy dodatkowy kredytobiorca stanie się jednocześnie właścicielem nabytego mieszkania?

Nie. Dodatkowe osoby określone w art. 6 ust. 3 Ustawy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) jedynie wspomagają naszą zdolność.

– Chciałbym skorzystać z programu jako singiel, czy po ślubie będzie możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania dla mojej obecnej narzeczonej?

Tak, po formalizacji związku istnieje możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania i dołączenia małżonki do kredytu jako współkredytobiorcy.

– Czy mogę nadpłacić lub spłacić wcześniej kredyt objęty programem MDM?

Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

– Posiadam rozdzielność majątkową z mężem/żoną. Czy mogę sam przystąpić do kredytu w ramach programu MDM?

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

sprawdz_doplate150