Program MDM „Mieszkanie dla Młodych” czeka na kolejne zmiany

Program MDM Mieszkanie dla Młodych czeka na kolejne zmiany

Dynamika sprzedaży mieszkań w 2014 roku jest zdecydowanie lepsza niż w roku ubiegłym, jednak wsparcie oferowane w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” nadal może być większe.

Do końca września 2014 roku wykorzystano niespełna 40% środków przeznaczonych na bieżący rok.

Deweloperzy przyznają, że program wprawdzie zwiększył zainteresowanie klientów mniejszymi mieszkaniami, ale jest to jedynie efekt marketingowy. Klienci nadal przede wszystkim wybierają atrakcyjne lokalizacje w centrum miast, gdzie mieszkania nie zawsze mieszczą się w narzuconych przez MDM limitach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt nowelizacji ustawy o MDM. Rząd planuje wprowadzenie szeregu zmian, które maja na celu zwiększenie popularności programu, wyeliminowanie dotychczasowych niedociągnięć i pobudzenie rynku budowlanego w Polsce.

Jedną z proponowanych zmian jest umożliwienie przekazania dopłaty przed podpisaniem umowy sprzedaży. Takie rozwiązanie powinno wyeliminować problemy, z którymi obecnie boryka się część nabywców mieszkań (np. od deweloperów, którzy sami zaciągnęli kredyt inwestycyjny). Dotychczas tacy klienci nie mogli wpłacić 100% wymaganej kwoty przed podpisaniem aktu notarialnego, w efekcie czego banki blokowały bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu, a w konsekwencji transakcję kupna-sprzedaży.

Dodatkową propozycją jest zmiana pozwalająca na dotowanie wszystkich mieszkań spółdzielczych z rynku pierwotnego oraz mieszkań powstałych w wyniku adaptacji i przebudowy (o ile w wyniku tych czynności powstało nowe mieszkanie).

Planowane jest także rozwiązanie, które szczególnie ucieszy narzeczeństwa – czyli umożliwienie zaciągnięcia kredytu z dowolną osobą. Obecnie współkredytobiorcą może być jedynie członek rodziny.

Bardzo ważną informacją jest także planowane zwiększenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Rodziny wychowujące przynajmniej trójkę dzieci mogą liczyć na dopłatę z uwzględnieniem 65 mkw. powierzchni nieruchomości (obecnie dopłata jest przyznawana maksymalnie do 50 mkw. powierzchni mieszkania).

Dodatkowo zwiększona zostanie premia związana z przyjściem na świat kolejnego dziecka. Rodziny wychowujące przynajmniej dwoje dzieci otrzymają podwyższony mnożnik przeliczeniowy dopłaty (z 15% do 20%).

Wymienione propozycje znajdują się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Istnieje szansa, że wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku.
sprawdz_doplate150