Prezydent podpisał nowelizację ustawy „Mieszkanie dla Młodych”

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Mieszkanie dla Młodych

Aktualizacja: 17.08.2015 – Nowelizacja wchodzi z dniem 1 września 2015 r. »

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że nadszedł historyczny dla nas moment. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” – została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Podpis prezydenta zakończył długi etap legislacyjny. Przed nami już tylko ostatnie 14 dni oczekiwania na uprawomocnienie się ustawy (vacatio legis) w czasie których banki będą intensywnie prowadziły prace nad dostosowaniem swoich systemów informatycznych. Już wkrótce zostaną złożone pierwsze wnioski – wśród nich te najważniejsze – umożliwiające zakup mieszkań i domów z rynku wtórnego.

Biorąc pod uwagę liczbę zapytań, które otrzymujemy w ostatnich dniach – mało która nowelizacja była równie oczekiwana. Poniżej prezentujemy krótką listę udogodnień, z których w najbliższym czasie będzie można skorzystać:

Wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu. W przypadku osób wychowujących troje lub więcej dzieci (spełniających podane w ustawie warunki) zniesione zostały wymogi nieposiadania wcześniejszego mieszkania oraz limitu wieku. Dla rodzin z minimum trzema pociechami oznacza to możliwość przeprowadzki z obecnego – ciasnego mieszkania do większego apartamentu, nawet, jeżeli oboje małżonkowie są w wieku powyżej 35 lat. Dodatkowo rodziny wielodzietne skorzystają z wyższego mnożnika dofinansowania (30%), a wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększy się z 50 m2 do 65 m2.

Zwiększenie udziału w programie osób nieposiadających zdolności kredytowej. Po uprawomocnieniu się nowelizacji do kredytu razem z beneficjentem MDMu mogą przystąpić dowolne, inne osoby. Otwiera to możliwość nabycia mieszkań z dofinansowaniem przez osoby pozostające w nieformalnych związkach partnerskich. Osoby, które dotychczas nie mogły nabyć mieszkania ze względu na brak zdolności kredytowej będą mogły poprosić o wsparcie dowolną (także niespokrewnioną) osobę.

Rynek wtórny oraz mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej m.in. zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.

Wysokość dofinansowania zostanie uzależniona od liczby posiadanych dzieci. Dzięki nowelizacji skorzystają rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci.

Mnożnik dofinansowania wyniesie:

  1. 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  2. 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  3. 20% przy dwójce dzieci
  4. 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Uproszczenie zasad nabywania mieszkań od zadłużonych deweloperów. Z ustawy wykreślono warunek wypłaty dofinansowania wyłącznie po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Rezygnacja z tego warunku uprości życie wielu kupującym mieszkanie od dewelopera, który sam także zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Nowelizacja zakłada rezygnację z warunku podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą środków pochodzących z funduszu dopłat.

Panie i Panowie – tyle tytułem wstępu – w imieniu portalu mieszkaniedlamlodych.com zapraszamy do składania wniosków w znowelizowanym i jeszcze lepszym programie Mieszkanie dla Młodych. Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

Aktualizacja 17.08.2015

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, tj. 17.08.2015 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” została opublikowana w Dzienniku Ustaw (pozycja 1194).

Do uprawomocnienia się nowelizacji Ustawy pozostało zatem jedynie 14 dni vacatio legis. Nowelizacja uprawomocni się ostatniego dnia sierpnia. Od 1 września 2015 r. będziemy mogli składać wnioski wg nowych zasad, co dla większości beneficjentów programu oznacza o wiele wyższe dopłaty.

Przedstawiciele banków z którymi rozmawialiśmy informują o intensywnych pracach mających na celu dostosowanie systemów informatycznych – szczególnie dotyczących wprowadzenia do oferty kredytów dotyczących rynku wtórnego w programie MDM. Pomimo bardzo krótkiego okresu, jaki otrzymali do dyspozycji tempo wprowadzania zmian napawa optymizmem.

sprawdz_doplate150