Nowe limity cenowe „Mieszkanie dla Młodych” na 4 kwartał 2014 r.

Nowe limity cenowe Mieszkanie dla Młodych na 4 kwartał 2014 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowymi limitami cenowymi, które obowiązują w 4 kwartale 2014 r.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami – limity cenowe programu „Mieszkanie dla Młodych” obowiązujące w IV kwartale 2014 r. w większości gmin nieznacznie wzrosły.
Podstawa służąca do określenia dofinansowania wkładu własnego jest wyliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej nieruchomości, obowiązującej w danej gminie. Wskaźniki ustalane są indywidualnie dla:

a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) pozostałych gmin w województwie – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
c) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie.

Pochodną średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² jest maksymalna cena 1m² powierzchni użytkowej. Jest ona wyliczana jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia oraz współczynnika 1,1. Określa ona maksymalny poziom ceny, za jaką możemy nabyć 1m², aby móc skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Największe powody do radości mają mieszkańcy województwa lubelskiego. Od 1-go października mieszkańcy okolic Lublina mogą nabyć mieszkania droższe o ponad 435 PLN za 1m², beneficjenci MDMu z pozostałych miast województwa lubelskiego będą mogli nabyć mieszkanie w cenie maksymalnie 3.874,76 PLN za 1m², co stanowi wzrost o ponad 683 PLN. Powód do zadowolenia mają także mieszkańcy Warszawy. Limit ceny 1m² dla mieszkańców stolicy wzrósł o ponad 456 PLN i wynosi obecnie 6.583,14 PLN. Na wzrosty cen w przedziale od 100 PLN do 200 PLN mogą liczyć mieszkańcy województwa dolnośląskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.

Nieco gorsze wiadomości dla mieszkańców lubuskiego i łódzkiego. W tych województwach limit ceny 1m² uległ obniżeniu.

Mieszkańcy województwa pomorskiego muszą uzbroić się w cierpliwość. Dla nich najbliższe zmiany limitów nastąpią pod koniec grudnia 2014 roku.

Wzrosty cen napawają optymizmem – dzięki temu coraz więcej osób będzie mogło skorzystać z rządowego programu wsparcia. Jednocześnie przypominamy o trwających pracach nad nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji w naszym serwisie. Doradcy skontaktują się z Państwem i przedstawią najbardziej korzystne oferty. Zarejestruj się w Programie MDM »

Nowe limity cenowe Mieszkanie dla Młodych na 4 kwartał 2014 r.

Nowe limity cenowe Mieszkanie dla Młodych na 4 kwartał 2014 r.
sprawdz_doplate150