Najczęstsze pytania związane z zakończeniem przyjmowania wniosków z pierwszej części puli 2018

Najczęstsze pytania związane z zakończeniem przyjmowania wniosków z I-szej części puli 2018

Po raz kolejny zainteresowanie beneficjentów programem „Mieszkanie dla Młodych” przekroczyło zakładane plany. W ostatnich dniach dostępności pierwszej części puli z 2018-go roku klienci złożyli rekordową liczbę wniosków.

Nawiązując do najczęściej powtarzających się pytań pragniemy chociaż częściowo wyjaśnić Państwa wątpliwości.

Najwięcej kontrowersji budzą wysokie numery NWR. Tymczasem wysoki numer nie oznacza utraty możliwości otrzymania dofinansowania. W bardzo wielu przypadkach klienci składali wnioski do kilku instytucji. W takich sytuacjach kwota dofinansowania była rezerwowana jedynie raz (na podstawie numeru PESEL), jednak każdy złożony wniosek numerowany był odmiennym numerem NWR. Siłą rzeczy, tylko jeden ze złożonych w ten sposób wniosków zakończy się podpisaniem umowy i wypłatą kredytu. Pozostałe wnioski zostaną anulowane.

Nie wszystkie wnioski mają także szansę na wypłatę. Znane są nam przypadki, kiedy rejestrowane były aplikacje klientów nie posiadających zdolności kredytowej lub nie spełniających wszystkich wymogów. Takie wnioski będą systematycznie eliminowane w miarę postępów poszczególnych procesów udzielania kredytu. Środki zarejestrowane na poczet dofinansowania będą więc wracały do puli.

W tym miejscu należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Jeżeli wniosek nie został zaakceptowany w systemie BGK Zlecenia lub nie wystarczyło dla niego środków – nie będzie on objęty ustawowym terminem 60 dni na podpisanie umowy. Takie zgłoszenie otrzyma status „oczekujący” i pozostanie ważne do momentu uwolnienia środków lub do końca 2017-go roku. Istnieje więc szansa, że już wkrótce otrzymają Państwo informacje z banku o czekających na Państwa środkach.

Kolejna sytuacja dotyczy klientów, których wnioski zostały zaakceptowane, ale z różnych powodów mają oni wątpliwości, czy wypłata kredytu z dofinansowaniem zakończy się sukcesem? Państwa pytania krążą wokół trzech najczęściej powtarzających się tematów:

1. Sprzedawca chce wycofać się z transakcji. Ponieważ wniosek o dofinansowanie jest składany w odniesieniu do nieruchomości o określonych parametrach, jedyną opcją, aby nadal móc skorzystać z dofinansowania jest znalezienie lokalu o maksymalnie zbliżonych wskaźnikach ceny i powierzchni.

2. Podczas wprowadzania wniosku kredytowego został popełniony błąd w danych lub ew. istnieje drobna różnica w powierzchni nieruchomości. W uzasadnionych przypadkach BGK dopuszcza możliwość złożenia korekty. Jest ona dokonywana na wniosek banku kredytującego.

3. Brak zdolności kredytowej lub nie spełnione warunki merytoryczne (np. historia zatrudnienia kredytobiorcy jest zbyt krótka w stosunku do wymogów danego banku). W takiej sytuacji można skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców po rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych » i złożyć wniosek w banku o bardziej liberalnych wymaganiach. W takiej sytuacji ustawowy okres 60 dni od momentu rejestracji wniosku o dofinansowania do podpisania umowy kredytowej będzie liczony od nowa (ale tylko w powtórnie wybranym banku). Nie musimy się w takim przypadku stresować limitem czasowym.

Korzystając z nadarzającej się okazji zespół portalu mieszkaniedlamlodych.com składa Państwu najserdeczniejsze życzenia. Oby nadchodzące Święta upłynęły w miłej i rodzinnej atmosferze, a Państwa osobiste plany zostały szczęśliwie zrealizowane.

sprawdz_doplate150