„Mieszkanie dla Młodych” ruszy zgodnie z planem

Mieszkanie dla Młodych ruszy zgodnie z planem

Czwartkowa decyzja Senatu w sprawie programu „Mieszkanie dla Młodych” budzi nadzieję, że projekt ruszy zgodnie z planem – od stycznia 2014 roku.

Podobne zapewnienia możemy usłyszeć z ust wicedyrektora Departamentu Usług Agencyjnych w BGK Bogusława Białowąsa. Zdaniem pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawa powinna zostać podpisana przez Prezydenta i wejść w życie najpóźniej na początku listopada bieżącego roku.

Do współpracy z BGK zgłosiło się już 12 dużych banków komercyjnych. To właśnie za ich pośrednictwem będą udzielane kredyty z dopłatą MDM. Klient, który będzie chciał skorzystać z dopłaty powinien zgłosić się do doradcy finansowego lub banku, który przystąpił do programu. Otrzyma zestaw pytań weryfikujących, czy spełnia warunki programu (m.in. czy obecnie lub w przeszłości posiadał mieszkanie lub dom).

Następnie zgodnie z wewnętrznymi procedurami wyliczona zostanie zdolność kredytowa klienta. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki – w momencie wypłaty kredytu, kapitał początkowy zostanie pomniejszony o kwotę dopłaty. Bank kredytujący wystąpi następnie do BGK z wnioskiem o zwrot dopłaty wypłaconej kredytobiorcy.

Program ma trwać do 2018 roku. Następnie w oparciu ocenę efektów programu, rząd podejmie decyzję o jego ewentualnym przedłużeniu lub też zastąpieniu inną alternatywą.

Oczekiwanie na podpis Prezydenta nie kończy okresu przygotowań. Same banki również potrzebują trochę czasu na dostosowanie swoich procedur i systemów. Tutaj jednak decyduje zysk. Kto pierwszy wprowadzi do swojej oferty kredyt z dopłatą – ten może liczyć na napływ największej liczby klientów.
sprawdz_doplate150