„Mieszkanie dla Młodych” – Komunikaty dla klientów – Informacja BGK

Szanowny Nabywco,

W związku z wstrzymaniem od dnia 16 marca 2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok, uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia 15 marca 2016 r.

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem „Mieszkanie dla młodych” i przyrostem wniosków ponad możliwy do zrealizowania limit wypłat na 2016 r. informujemy, że w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku.

W takim wypadku beneficjent może podjąć decyzję w sprawie ewentualnego oczekiwania na zwolnienie limitu w bliżej nieokreślonym terminie roku bieżącego bądź złożenie nowego wniosku, uwzględniającego zmienione warunki planowanej transakcji, w tym wypłatę dofinansowania w kolejnych latach funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”.

A więc, w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w bieżącym roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2017 lub 2018, o ile osoba sprzedająca mieszkanie dopuszcza zmianę daty zapłaty.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy środki przyznane nabywcy w celu dofinansowania wkładu własnego, mogą zostać wypłacone tylko po zawarciu z bankiem kredytującym umowy kredytu. W celu sprawdzenia aktualnego statusu wniosku oraz zweryfikowania możliwości podpisania umowy kredytu, uprzejmie prosimy o kontakt z bankiem kredytującym, za pośrednictwem którego złożony został wniosek o przyznanie środków z Funduszu Dopłat.

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150