„Mieszkanie dla Młodych” działa już 2 miesiące – do programu przystępują kolejne banki

Mieszkanie dla Młodych działa już 2 miesiące

Minął właśnie drugi miesiąc od kiedy zaczął funkcjonować program „Mieszkanie dla Młodych” dotyczący pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Nadszedł czas na małe podsumowanie.

19-go lutego do grona instytucji przyjmujących wnioski o finansowe wsparcie dołączył Bank Gospodarki Żywnościowej. Obecnie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisało 8 banków, z czego 6 już przyjmuje wnioski Klientów:

Nazwa banku

Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków

1

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2014-01-02

2

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

2014-01-02

3

Alior Bank S.A.

2014-02-03

4

Getin Noble Bank S.A.

2014-02-04

5

SGB-Bank S.A.

2014-02-10

6

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

2014-02-19

7

Bank Ochrony Środowiska S.A.

2014-03-31

8

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

2014-04-01

Zachęcamy do porównania warunków wszystkich banków u Doradców i wybrania najlepszej oferty. Zarejestruj się na stronie »

Pomimo długiego okresu prac nad ustawa banki nie miały wiele czasu na dostosowanie systemów i przeszkolenie pracowników. Przełożyło się to niestety na Klientów. Bardzo wiele osób dostało odmowę udzielenia wniosków, ponieważ np. zamiast kwoty limitu dla danej lokalizacji pracownik banku wziął pod uwagę koszt odtworzenia 1 m2 nieruchomości.

Obecnie sytuacja znacznie się poprawiła. Wg danych Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski czekające na rozpatrzenie przekładają się na 54 971 990 PLN, co stanowi 9,64% puli przeznaczonej na dopłaty w bieżącym roku. Do chwili obecnej wypłaconych zostało 12 402 080 PLN, czyli 2,18% z puli środków. To jednak nie wszystko. Część z beneficjentów programu złożyła wnioski z terminem wypłaty na lata 2015-2016. W ten sposób Klienci chcą zarezerwować sobie miejsce w programie. W sumie BGK przeznaczył już ponad 5 mln PLN na dopłaty w kolejnych latach.

W najbliższej przyszłości sytuacja jeszcze bardziej się poprawi. Pod koniec marca nastąpi zmiana kosztów odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej. Co za tym idzie – zmienia się także kwoty limitów i dopłat dla klientów. W kwietniu przystąpią do programu MDM kolejni gracze. Większa konkurencja przełoży się także na wzrost atrakcyjności ofert i walkę o klienta.

Potencjalni beneficjenci programu liczą także na nowelizację ustawy. Obecnie, jeżeli deweloper prowadzi inwestycję w oparciu o kredyt, na pierwszym miejscu w księgach wieczystych nieruchomości wpisany jest bank kredytujący. Ustawa „Mieszkanie dla Młodych” stanowi, że środki nie mogą zostać wypłacone, jeżeli nie nastąpi przeniesienie własności. Deweloperzy nie chcą natomiast dokonywać takiego przeniesienia, o ile nie dostana całości kwoty – łącznie ze stanowiącą ostatnią transzę kwotą dopłaty. Ta patowa sytuacja ma zostać w najbliższym czasie wyjaśniona.

Wszystko wskazuje na to, że MDM po początkowych trudnościach coraz bardziej nabiera dynamiki. Jeżeli zainteresowanie klientów utrzyma się na obecnym poziomie – rząd powinien rozważyć zwiększenie puli dopłat, gdyż może nie wystarczyć środków dla każdego.
sprawdz_doplate150