Korzyści i zagrożenia wynikające z programu „Mieszkanie dla Młodych”

Kryterium Korzyści Zagrożenia
Małżeństwa i single w wieku do 35 lat, kupujący pierwsze mieszkanie Młodzi ludzie mogą nabyć własny lokal i uniezależnić się od mieszkania z rodzicami. Mogą aktywnie poszukiwać pracy i np. przeprowadzić się do większego miasta. Ucieczka młodych ludzi z mniejszych miast.
 
Ograniczenie programu wyłącznie do dopłat do mieszkań Ograniczenia programu spowodują rozwój budownictwa mieszkaniowego – nieruchomości łatwiej zbywalnych i tańszych niż domy. W przypadku np. zmiany miejsca zamieszkania kredytobiorcy będzie łatwiej zbyć taką nieruchomość i przeprowadzić się, nie tracąc jednocześnie korzyści wynikających z programu. Nastąpi rozwój większych ośrodków miejskich oraz rozwój firm developerskich zajmujących się budową mieszkań. W konsekwencji – wzrośnie liczba miejsc pracy. Spadnie liczba budowanych domów co może negatywnie odbić się na rynku sprzedaży materiałów budowalnych. Ponieważ w małych miejscowościach występuje znikoma liczba firm deweloperskich – młodzi ludzie, aby skorzystać z programu zmuszeni zostaną do przeprowadzki do większych miast, co spowoduje, że w mniejszych miejscowościach pozostaną głównie ludzie starsi.
Dopłaty do mieszkań wyłącznie z rynku pierwotnego Nastąpi rozwój rynku pierwotnego, wzrośnie liczba nowo budowanych mieszkań – co z kolei pozytywnie wpłynie na rozwój firm i zwiększenie miejsc pracy. Rozwój budownictwa jest motorem gospodarki – w dłuższej perspektywie program będzie korzyścią dla wielu gałęzi przemysłu w całym kraju. Większy popyt na nowe mieszkania może wpłynąć na wzrost ich cen.
Ograniczenia wynikające z limitu powierzchni mieszkania do 75 m kw. Mieszkania o metrażu do 75 m kw. są najchętniej poszukiwanymi lokalami w dużych miastach, gdzie cena za metr jest stosunkowo wysoka. Powstanie wielu takich mieszkań spowoduje zwiększenie możliwości wyboru lokalizacji zamieszkania. Spadnie dostępność wielkopowierzchniowych mieszkań, co w konsekwencji może wpłynąć na wzrost ich ceny. Wielodzietne małżeństwa, które potrzebują większych lokali – także będą odczuwały presję zmniejszenia wymagań, aby skorzystać z dopłat w ramach programu (tym bardziej, ze dopłaty są uzależnione od liczby dzieci).
Ograniczenie wynikające z limitu ceny m kw. (Średni półroczny koszt budowy nieruchomości w danej miejscowości) Klient może zdecydować się na  droższe mieszkanie i większą kwotę spłaty wziąć na siebie, lub tańsze i otrzymać większy udział dopłaty w wartości nieruchomości. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klienci otrzymują dostęp do większego wyboru mieszkań, a deweloperzy mogą udostępnić w ramach programu także droższe mieszkania w centrum miast (które dotychczas nie wchodziły do programu Rodzina na Swoim właśnie ze względu na limit ceny). Deweloperzy nie będą odczuwać presji, aby obniżać ceny. Klient dostanie dopłatę w każdym przypadku – niezależnie czy zdecyduje się na tańszą lub droższą lokalizację. Atrakcyjnie położone mieszkania zyskają na wartości.
Dopłata w formie jednorazowego wkładu własnego na początku kredytowania Bezdzietne małżeństwa i single dostaną od państwa 10% ceny mieszkania, gdy są dzieci (w rodzinie lub u singla) kwota wzrośnie do 15%. Jeżeli w ciągu 5 lat rodzina się powiększy, państwo dopłaci kolejne 5%. Wpłaty mają formę wkładu własnego – co oznacza, że Klienci mogą się zadłużyć na większą kwotę. W efekcie – kredytobiorcy mogą zdecydować się na kupno droższego mieszkania, wykorzystując maksymalną zdolność kredytową. Mogą także kupić mieszkanie tańsze – tym bardziej, że w przedziałach, gdzie stosunek wartości kredytu do ceny mieszkania jest niższy – Banki maja także niższe marże. Dodatkowo – kredytobiorca jest, jak w przypadku Rodziny na Swoim związany przez 8 lat z bankiem. Może skorzystać z programu, a następnie zbyć mieszkanie. Kwota dopłat w porównaniu z programem Rodzina na Swoim – jest w dłuższej perspektywie o wiele mniejsza. Dodatkowo – w przypadku Rodzinny budżet gospodarstw domowych korzystał z comiesięcznej dopłaty przez okres 8-miu lat.
Ujęcie dopłaty w liczeniu zdolności Kredytobiorca może zadłużyć się na wyższą kwotę i nabyć bardziej atrakcyjną nieruchomości. Dopłata obniża stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości (czyli LTV) i powoduje, że Klient może otrzymać bardziej korzystną marżę niż przy zadłużeniu się na 100% wartości mieszkania bez uczestnictwa w programie. W efekcie – płaci niższą ratę. Dopłata oznacza wyższą zdolność kredytową – co z kolei może przełożyć się na zwyżkę wysokości ceny, za jaką deweloperzy będą oferować mieszkania (Kredytobiorcę i tak będzie „stać” na mieszkanie po wyższej cenie)
Moment wypłaty dodatku Zmniejszenie wysokości współczynnika LTV, a co za tym idzie – zmniejszenie wysokości marży, raty kredytu i w konsekwencji – całkowitego kosztu kredytowania. Jednorazowa wpłata może sprawić, ze kredytobiorca nie odczuje pomocy państwa w spłacie kredytu.

sprawdz_doplate150