Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu w programie „Mieszkanie dla Młodych” cz. 1

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych cz. 1

Przede wszystkim potrzebujemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Możemy złożyć go w jednym, lub w kilku bankach.

W tym momencie zachęcamy Państwa do rejestracji na stronie: Złóż wniosek o kredyt w kilku bankach » Doradcy współpracują ze wszystkimi instytucjami finansowymi – składając wniosek w jednym miejscu – składacie go tak naprawdę we wszystkich współpracujących w ramach MDM bankach. Macie Państwo gwarancję, że wnioski będą zunifikowane i nie będą różnić się (co może niestety być powodem odrzucenia naszego wniosku).

Jeżeli składamy wnioski w kilku instytucjach muszą one dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą różnić się. Najlepiej także, jeżeli złożymy je w tym samym dniu – gdyż na podstawie daty złożenia naszych wniosków ustala się wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego potencjalny beneficjent powinien dołączyć:

  • Pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, wraz z pisemnym zobowiązaniem, że warunek ten będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania (czyli, że mamy poniżej 35 lat oraz nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny).
  • Pisemne zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub jeżeli przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – że rozwiążemy umowę najmu i opróżnimy lokal mieszkalny lub zrzeczemy się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnimy lokal, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.
  • Pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, że zostało przez nas po raz pierwszy zasiedlone, a jego powierzchnia i cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej nie przekraczają limitów wynikających z ustawy oraz że lokal znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Jeżeli po złożeniu przez nas oświadczenia zmieni się sytuacja dot. któregokolwiek ze złożonych przez nas oświadczeń powinniśmy bezzwłocznie poinformować o tym nasz bank.

Jest to dopiero pierwsza część niezbędnych do złożenia dokumentów dotycząca kredytu w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Już teraz zachęcamy do skorzystania z usług doradców, którzy poprowadzą Państwa przez cały proces kredytowy: Złóż wniosek o kredyt w kilku bankach » W kolejnym artykule przedstawimy dalszą część dokumentów, którą należy złożyć przy ubieganiu się o kredyt w programie MDM.

sprawdz_doplate150