Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu w programie „Mieszkanie dla Młodych” cz. 2

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych cz. 2

Kontynuując poprzedni artykuł przedstawiamy Państwu kolejną porcję dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu w programie MDM.

Zachęcamy również do skorzystania z usług doświadczonych doradców, którzy wyręczą Państwa w kompletowaniu dokumentów i przeprowadzą przez cały proces kredytowy. Rejestracja na stronie »

Powinniśmy w banku przedstawić umowę o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowę deweloperską. Na jej podstawie bank wyliczy powierzchnię użytkową mieszkania oraz cenę jego zakupu. Jeżeli taka umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku powinniśmy przedstawić w banku przynajmniej umowę przedwstępną (umowę określającą zobowiązanie do zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania lub umowy deweloperskiej).

Jeżeli nie mamy nawet takiej umowy, wówczas także nic straconego – bank dokona po prostu weryfikacji podanych przez nas informacji na podstawie prospektu informacyjnego dewelopera dot. wybranej przez nas inwestycji.

W przypadku, gdy wychowujemy przynajmniej jedno dziecko (małoletnie, ew. otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ew. uczące się dziecko do 25 roku życia) możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości 15% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położony jest lokal mieszkalny oraz powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Jeżeli wnioskujemy o wyższe dofinansowanie związane z wychowywaniem dziecka / dzieci również będzie konieczne udokumentowanie tego faktu. Podobnie w przypadku, kiedy przystępujemy do kredytu jako małżeństwo. Musimy się przygotować, że potrzebne mogą być akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, orzeczenia sądowe separacji, rozwodu, przysposobienia.

Oprócz wymienionych powyżej dokumentów związanych z programem „Mieszkanie dla Młodych” bank poprosi nas także o dokumenty, które będą potrzebne w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Przede wszystkim potrzebujemy dokumentów dotyczących spłacanych przez nas zobowiązań (umowy kredytowe, harmonogramy spłat), zaświadczeń dotyczące naszych dochodów, zeznań podatkowych z poprzednich lat.

Dodatkowa pula dokumentów wymagana będzie od przedsiębiorców. M.in. mogą zostać poproszeni o dokumenty potwierdzające niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi i wobec ZUS-u lub dokumenty dotyczące prawidłowej obsługi rachunków bankowych.

Wybrany przez nas bank ma 60 dni na skompletowanie dokumentacji i wysłanie wniosku do BGK. Po podpisaniu przez nabywcę umowy kredytowej bank przesyła informację o umowie do BGK. Następnie wnioskowane środki przelewane są na rachunek banku w okresach rozliczeniowych każdego 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca, który przekazuje je na rachunek dewelopera jako ostatnią transzę płatności.

Zachęcamy również do skorzystania z usług doświadczonych doradców, którzy wyręczą Państwa w kompletowaniu dokumentów i przeprowadzą przez cały proces kredytowy. Rejestracja na stronie »

sprawdz_doplate150