Czy warto kupić mieszkanie w 2013 roku? cz. 2

Czy warto kupić mieszkanie w 2013 roku

Kolejną bardzo optymistyczną wiadomością są zapowiadane przez Radę Polityki Pieniężnej cięcia stóp procentowych. Dla wyjaśnienia – składową oprocentowania każdego kredytu jest stawka WIBOR powiększona o marżę banku.

Zdaniem ekspertów główna stopa procentowa w NBP może zostać obniżona do 3,25% przed końcem pierwszego półrocza, co oznaczałoby spadek stopy WIBOR 3M nawet do 3,7%.

Dla przeciętnego kredytobiorcy oznaczałoby to obniżenie wysokości płaconej raty kredytu nawet o 8% w stosunku do obecnego – obniżonego już poziomu stóp procentowych. W połączeniu z obniżkami marż banków – wynikającymi z rosnącej konkurencyjności – Klienci zauważą miłą zmianę w domowych budżetach.

KNF proponuje, aby walutowe kredyty mieszkaniowe oferowane były wyłącznie kredytobiorcom uzyskującym trwałe dochody w walucie kredytu. W sytuacji – kiedy większość banków wycofała się z oferowania tego rodzaju produktów – jest to wyłącznie kosmetyczny zapis.

Nadchodzący rok przyniesie także szereg fuzji na polskim rynku bankowym. Powstałe instytucje z pewnością będą chciały umocnić swoją pozycję, zadbać o obecnych Klientów oraz przyciągnąć dodatkowych. Możemy więc liczyć na falę atrakcyjnych promocji i obniżek – szczególnie w przypadku kredytów mieszkaniowych.

Nie należy także zapominać o mającym wkrótce ruszyć nowym rządowym programie – Mieszkanie dla Młodych. Kończący się obecnie program – Rodzina na Swoim spowodował prawdziwy boom na rynku nieruchomości i istotny wzrost ich wartości. Zapowiadany program ma wejść w życie w połowie 2013 roku, lub na początku 2014.

Oznacza to minimum 6 miesięcy, podczas których nie będzie żadnej innej formy wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego ze strony Państwa. Przerwa, która nas dzieli od wdrożenia nowego programu przyczyni się do zwiększonej podaży mieszkań i wywrze na deweloperów presję do obniżania ich cen.

Także założenia programu Mieszkanie dla Młodych zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Państwo chce wesprzeć kredytobiorców udzielając dopłat w formie jednorazowego bonusu, stanowiącego wkład własny kredytobiorcy. Single i bezdzietne małżeństwa mogą liczyć na dopłatę w wysokości 10% wartości mieszkania. Jeżeli rodzina posiada dzieci, kwota dopłaty wzrośnie do 15% wartości. Jeżeli w ciągu kolejnych pięciu lat rodzina się powiększy (o trzecie lub kolejne dziecko), Państwo dołoży kolejne 5% wartości mieszkania.

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki – złagodzenie restrykcji przez KNF, obniżki stóp procentowych, spadek realnych cen na rynku nieruchomości oraz nowy program rządowy w połączeniu z ostrą konkurencją banków – możemy śmiało rozważać zakup własnego mieszkania.
sprawdz_doplate150