Co trzeba wiedzieć gdy idziemy po kredyt mieszkaniowy? cz. 1

Co trzeba wiedzieć, gdy idziemy po kredyt mieszkaniowy? cz. 1

Większość transakcji zakupu mieszkania zawierana jest przez ludzi młodych. Bardzo często jest to pierwszy tak poważny zakup w życiu.

Decyzji o kupnie własnego mieszkania towarzyszą często duże emocje. Dominuje w nas silna chęć posiadania. Bardzo często już na etapie oglądania mieszkania wyobrażamy je sobie jako własne i nasze dalsze decyzje nie do końca oparte są na ściśle racjonalnych przesłankach.

Warto zatem, zanim zdecydujemy się na tak poważny krok, uzbroić się w cierpliwość i spróbować podejść do tematu na chłodno. Co należy zrobić, jeżeli znaleźliśmy mieszkanie, które nam sie podoba, a rata kredytu jest dla nas akceptowalna?

Z uwagą należy analizować oferty kredytowe i ogólną sytuację na rynku finansowym. Nie bez znaczenia w chwili obecnej są kolejne obniżki stóp procentowych wprowadzane przez Radę Polityki Pieniężnej. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość rat kredytu. Należy także pamiętać, że z bankiem można negocjować warunki udzielenia kredytu. Przede wszystkim można próbować obniżyć marżę banku i prowizję za udzielenie kredytu.

Dodatkowo można negocjować wysokość dodatkowych opłat związanych np. z wcześniejszą spłatą części lub całości kredytu. Jako argumentu negocjacyjnego możemy użyć swojej dotychczasowej historii współpracy z bankiem, wysokości wpływów na ROR i dobrej historii spłaty wcześniejszych zobowiązań.

Możemy także skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych pośredniczących w uzyskaniu kredytu (np. Domu Kredytowego Notus). Takie firmy posiadają przekrojową ofertę dostępną na rynku oraz wynegocjowane bardzo dobre warunki współpracy z bankami.

Po ustaleniu, jakie warunki bank proponuje, porównajmy je z ofertą przynajmniej kilku innych banków. Przy porównaniu należy uwzględnić także inne koszty kredytu – opłaty i prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia kredytu i dodatkowych gwarancji (np. jeżeli przy kredycie hipotecznym gwałtownie spadłaby wartość naszej nieruchomości, zabezpieczającej kredyt – czy musimy wykupić dodatkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego).

Najlepiej zapytać o całkowity koszt kredytu i poprosić o przedstawienie tabeli spłat kredytu na cały okres kredytowania oraz tabel opłat i prowizji. Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego obliguje banki do przedstawienia Klientowi zunifikowanych formularzy informacyjnych. Najlepiej poprosić w kilku bankach o przedstawienie takiego formularza dla naszego kredytu, a następnie wziąć je do domu i spokojnie przestudiować.
sprawdz_doplate150