Chętniej kupujemy nowe mieszkania w 2014 roku

Chętniej kupujemy nowe mieszkania

W drugim oraz trzecim kwartale 2014 – zgodnie z oczekiwaniami ekspertów – obserwujemy ożywienie popytu na mieszkania, pochodzące z rynku pierwotnego.

Niski poziom stóp procentowych oraz program rządowy „Mieszkanie dla Młodych” powodują, że koszty kredytów są o wiele mniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Chociaż miniony kwartał upłynął pod znakiem niskich cen, to rosnący popyt może doprowadzić do stopniowego ich wzrostu w drugiej połowie roku. Jeżeli ktoś myśli o zakupie nowego mieszkania – nastał właśnie najlepszy czas na realizację inwestycji.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na naszą decyzje jest niewątpliwie lokalizacja. Klienci szukają mieszkań w okolicach, znajdujących się w dogodnych punktach komunikacyjnych lub z korzystnym połączeniem z większymi miastami. Mieszkania powinny jednocześnie znajdować się w spokojnych dzielnicach i najchętniej w otoczeniu zieleni.

Coraz większym powodzeniem cieszą się podmiejskie segmenty oraz domki jednorodzinne do 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej – czyli idealnie wpasowujące się w limity programu „Mieszkanie dla Młodych”. Przewaga domków jednorodzinnych nad mieszkaniami dotyczy także limitu ceny 1 m2. Przy większych powierzchnia deweloper posiada dużo lepsze pole manewru, aby zmieścić się w narzuconym limicie i jednocześnie uzyskać odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji.

Klienci – którzy zamierzają skorzystać z programu w tym roku powinni się śpieszyć. Należy pamiętać, że pula dofinansowania jest z góry ustalona dla każdego roku i nie będzie przenoszona na kolejne lata. Wypłata środków dla dewelopera może nastąpić dopiero w formie ostatniej transzy kredytu – po przeniesieniu własności na nabywcę. Oczywiście, już teraz można wnioskować o dopłaty na mieszkania, które zostaną ukończone w kolejnych latach. BGK zarezerwował na ten cel już ponad 35,5 mln PLN, co stanowi prawie 5% budżetu przeznaczonego na 2015 rok.

Dofinansowanie wkładu własnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” wynosi 10% (lub 15% jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej jedno dziecko) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, oraz powierzchni użytkowej mieszkania (do 50m2 jeżeli mieszkanie jest większe niż wymieniona wartość). Ponieważ dopłata w ramach MDM jest traktowana jako wkład własny, mieszkanie można nabyć praktycznie bez zaangażowania własnych środków.
sprawdz_doplate150