500 milionów złotych w programie „Mieszkanie dla Młodych”

500 milionów złotych w programie Mieszkanie dla Młodych

Za nami kolejny, bardzo udany okres dla programu MDM.

Maj 2015 r. był rekordowym miesiącem, w którym złożone wnioski opiewały na ponad 37 mln złotych – z czego 25 mln przeznaczono na wypłaty w bieżącym roku, a 11 mln – na dofinansowanie przyszłoroczne.

W sumie, od początku działania programu kwota wykorzystanego limitu środków (wynikającą z wpisów do ewidencji nabywców lokali) wyniosła już prawie 500 mln PLN. Kwota wynikająca ze złożonych wniosków zbliża się już do poziomu 545 mln PLN. Dopłaty wykorzystane do końca maja 2015 roku przekraczają o prawie 35 mln PLN wartość wykorzystanego dofinansowania w całym 2014 roku.

Łącznie, z puli 715 mln przeznaczonej na 2015 rok na dopłaty zarezerwowano już 271 mln PLN, co daje prawie 38%. Jeżeli program zachowa swoją dynamikę, środków przeznaczonych na obecny rok powinno wystarczyć. Problem pojawi się jednak w kolejnych latach. Specyfiką programu „Mieszkanie dla Młodych” jest wypłata środków, jako ostatniej transzy płatności na konto dewelopera.

W praktyce oznacza to, że już teraz rezerwowane są wypłaty dofinansowania na najbliższe lata. Beneficjenci programu MDM zarezerwowali już ponad 60 mln ze środków na 2016 rok i prawie 5 mln z 2017-go. Niestety, niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejne lata, co oznacza, że potężna pula z 2014-go roku wróciła bezpowrotnie do budżetu.

Dobre wiadomości płynące z rynku budowlanego wskazują, że MDM spełnił swoją rolę indykatora dla budownictwa. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego deweloperzy w ciągu ostatniego roku rozpoczęli budowę ponad 75 tys. nowych mieszkań, co o ponad 30% przekracza ubiegłoroczne wskaźniki. Podobny wzrost dotyczy pozwoleń na budowę – których wydano ponad 80 tys. Rynek się rozpędza, a większość z lokali jest budowana z myślą o programie MDM.

Na wysokość wykorzystania puli dopłat wpłyną także zapisy bliskiej już nowelizacji. W najbliższym czasie zostaną zniesione limity wieku oraz warunek niepodsiadania wcześniejszego mieszkania w przypadku rodzin wychowujących min. troje dzieci. Znaczenie zwiększy się kwota dopłaty, jaką będzie można uzyskać. Już wkrótce dofinansowanie powyżej 100.000 PLN nie będzie czymś niespotykanym. Zyskają także rodziny z dwójką pociech. Wszystko wskazuje na to, że prorodzinny charakter programu MDM ma szansę na realizację.

Wszystkie powyższe informacje skłaniają do rozważenia, czy warto odkładać decyzję o zakupie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” ? Rząd pokłada poważne plany w poprawie atrakcyjności programu, pozostaje mieć nadzieję, że nie zapomni także o zwiększeniu kwot dostępnej puli dopłat.
sprawdz_doplate150