Program „Mieszkanie dla Młodych” – najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Program Mieszkanie dla Młodych - najczęstsze pytania związane z kredytem cz. 1

Dzisiaj przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z kredytem w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

– W jaki sposób mogę skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM.

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu MDM należy zaciągnąć kredyt w banku, który podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli są państwo zainteresowani, który z banków oferuje najkorzystniejsze warunki – zachęcamy do rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się z państwem telefonicznie i przedstawi najbardziej optymalne oferty.

– Jaka powinna być minimalna kwota kredytu w programie MDM.

Kwota kredytu, po odjęciu kwoty dofinansowania nie powinna być mniejsza niż 50% wartości kredytowanego mieszkania.

– Chciałbym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z rodzicami?

Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.”

– Przystępuję do kredytu z rodzicami. Bank twierdzi, że oni także powinni spełniać kryterium wieku poniżej 35 lat.

Nie jest to absolutnie prawdą. Kryterium wieku powinien spełniać jedynie potencjalny beneficjent – przyszły właściciel mieszkania. Rodzice przystępują jedynie do kredytu w celu poprawy zdolności, jednak nie biorą udziału w programie dofinansowania MDM.

– Czy dodatkowy kredytobiorca stanie się jednocześnie właścicielem nabytego mieszkania?

Nie. Dodatkowe osoby określone w art. 6 ust. 3 Ustawy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy) jedynie wspomagają naszą zdolność.

– Chciałbym skorzystać z programu jako singiel, czy po ślubie będzie możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania dla mojej obecnej narzeczonej?

Tak, po formalizacji związku istnieje możliwość ustanowienia współwłasności mieszkania i dołączenia małżonki do kredytu jako współkredytobiorcy.

– Czy mogę nadpłacić lub spłacić wcześniej kredyt objęty programem MDM?

Oczywiście. Program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

Uwaga – po wejściu w życie nowelizacji programu MDM nadpłata kredytu w ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania, w kwocie większej niż kwota przyznanego dofinansowania będzie się wiązała z koniecznością zwrotu części dofinansowania.

– Posiadam rozdzielność majątkową z mężem/żoną. Czy mogę sam przystąpić do kredytu w ramach programu MDM?

Nie, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

sprawdz_doplate150

 • Ania :)

  Witam.
  Czy dokładając swoje oszczędności do wkładu własnego partnera mogę starać się o udział w współwłasności mieszkania, które nabędzie mój partner z dofinansowaniem mdm?

 • Monika

  Witam,
  czy jeżeli moi rodzice mają kredyt hipoteczny z ratą około 1000 zł przy czym tata zarabia około 8 tysiecy, natomiast mama ma najniższą krajową z umową na czas nieokreślony, to czy mogą razem z nami przystąpić do kredytu i poprawić zdolność kredytową?

 • Maciej

  Czyli,
  jeśli teraz nadpłacę kredyt, ale tak żeby wciąż pozostało 50% wartości nabycia do spłaty, następnie będę wciąż spłacał raty zgodnie z harmonogramem, podpisze akt notarialny, po raz kolejny nad płacę, nie więcej niż kwotę dofinansowania, to niepowstanie konieczność zwrotu dofinansowania?

  Czy może powinienem przypilnować żeby suma nadpłaty + raty spłacone zgodnie z harmonogramem nie przekroczyły przed podpisaniem aktu 50% ceny nabycia?

 • Witam. Owszem, może, ale taki scenariusz nie jest częsty. Bank porównuje wartość mieszkania podaną przez klienta m.in. z bazami wewnętrznymi, operatem rzeczoznawcy czy np. bazą AMRON. W przypadku drastycznej różnicy w cenie może odmówić udzielenia kredytu.

 • Owszem, może. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Witam. Nie do końca. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Odnośnie drugiego pytania – konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku harmonogramowej spłaty kredytu (nawet, jeżeli w wyniku takiej spłaty LTV spadnie poniżej 50%).

  Odnośnie ew. skrócenia okresu kredytowania – ustawa nie przewiduje konsekwencji z tego powodu.

 • jadzia

  Witam
  Moje pytanie dotyczy ceny za metr mieszkania. Czy bank może zakwestionować cenę metra mieszkania i mogę nie otrzymać dopłaty. Sprzedający chce szybko sprzedac mieszkanie taniej dlatego mam wątpliwości. Proszę o odpowiedż Dziękuje

 • AdLan

  Dzień dobry,
  Chciałbym zapytać o prawidłowość poniższego scenariusza:
  1) Narzeczona w styczniu 2017 składa wniosek MDM jako singiel
  2) Ona otrzymuje kredyt, podpisuje umowę z deweloperem
  3) Lipiec 2017 bierzemy ślub
  4) Listopad – Grudzien zakończenie budowy bloku i przekazanie mieszkania
  5) Do aktu notarialnego zostajemy wpisani od razu jako małżeństwo.

  Jak to wygląda ze strony programu mdm lub banku? Czy w/w scenariusz może mieć miejsce ?
  Pozdrawiam

 • Maciej

  Dzień Dobry,

  kilka miesięcy temu kupiłem mieszkanie w ramach mdm.

  Deweloperowi „trochę” przedłużył się termin podpisywania aktów notarialnych. Udało mi się w tym czasie zebrać dodatkową gotówkę.
  Chciałbym nadpłacić kredyt do wysokości nie więcej niż 50% LTV jeszcze przed podpisaniem aktu.
  Jakiś czas po podpisaniu aktu będę chciał nadpłacić kredyt o wartość nie większą niż dofinansowanie MDM.

  Rozumiem przepisy w ten sposób, że ważne jest żeby w momencie gdy staje się właścicielem mieszkania, wartość kapitału kredytu wynosiła ponad 50% ceny nieruchomości. Po podpisaniu aktu, gdy staje się właścicielem mieszkania, mogę nadpłacić kredyt do wysokości dofinansowania. Dobrze rozumiem, że postępując jak powyżej nie utracę dofinansowania?

  I kolejne pytanie, co w sytuacji gdy nadpłacę kredyt do równych 50% LTV, a z losowych przyczyn(deweloper znowu przełoży akty na późniejszy termin aktów, z przyczyn zdrowotnych nie będę mógł się pojawić w ustalonym czasie u notariusza, etc…) nie uda się podpisać aktu w planowanym terminie a kolejną rate kredytu spłacę w wysokości zgodnej z harmonogramem. LTV będzie poniżej 50% w momencie podpisywania aktu notarialnego. Jak z tą sytuacją radzą sobie kupujący mieszkanie oddane oddane po 2-3 latach, kredytujący się na poziomie 50% LTV?

  Czy z pkt widzenia przepisów znaczenie ma czy przy nadpłacie kredytu okres kredytowania zostanie skrócony, czy obniżona zostanie wysokość raty kapitałowej bez zmiany okresu kredytowania?Kredyt jest na 15 lat, gdybym mógł skrócić okres kredytowania, w momencie podpisywania aktu notarialnego kredyt będzie na okres krótszy niż 15 lat.

  Dziękuje!
  Maciej.

 • Zarejestruj się bezpłatnie w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Przekazanie kluczy nie jest uzależnione od ww. oświadczenia. To już indywidualna sprawa pomiędzy Panem i deweloperem.

 • Jeffo

  Chodzi mi o to, czy takie oświadczenie oznacza że dostane klucze już w tym roku, a nie w 2018 po ostatniej transzy z MDM.

 • Nie, oświadczenie powinno zostać złożone wcześniej – podczas składania wniosku o udział w programie MDM (bank nie musi o nie poprosić).

 • Witam. Odnośnie Pani pytań:
  Ad 1. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku zameldowania się w mieszkaniu zakupionym z pomocą programu. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 2. j.w. Spełniony musi być warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Ad 3. Beneficjent powinien zamieszkiwać w lokalu zakupionym przy pomocy programu MDM.

  Ad 4. BGK otrzymuje bardzo dużo anonimowych informacji, prosi wtedy bank kredytujący o sprawdzenie, jak wygląda sytuacja. W takim przypadku bank zwykle prosi klienta o napisanie oświadczenia, że zakupione mieszkanie służy zaspokojeniu celu mieszkaniowego.

 • Jeffo

  Czy takie oświadczenie jest jednoznaczne z przekazaniem kluczy?
  Pytam, ponieważ otrzymałem takie oświadczenie, jednak na pytanie o przekazanie kluczy nie mam odpowiedzi.

 • Ania

  właśnie odebrałam mieszkanie kupione z dofinansowaniem MDM, jako inwestycję kiedyś dla dzieci, które właśnie zamierzamy teraz wykańczać Obecnie mieszkamy w innym miejscu, i nie będziemy się tam w ogóle przeprowadzać w związku z tym że mieszkanie jest małe. Mam w związku z tym pytanie, aby nie okazało się że muszę oddac dofinansowanie : czy jest potrzeba tam meldunku mojego ( w tym wypadku dziecka również), albo męża? Czy w ogóle ktoś tam musi mieszkać, czy może stać puste? Bo rozumiem, że wynająć nie będę mogła. I kto ewentualnie będzie przeprowadzał kontrole, BGK, czy bank który mnie kredytuje?

 • Nie, w tą stronę to nie działa. Z programu MDM może skorzystać jedynie małżeństwo lub singiel.

 • Ona

  A czy mogę być tylko współwłaścicielem a nie kredytobiorcą, czy jest to jednoznaczne? Wolę iść do banku przed ślubem z obawy żeby potem nie okazało się że jednak nie mogę być współwłasnościcielem bo bank nie wyraża zgody.

 • Witam. Rozszerzenie własności mieszkania będzie możliwe po Państwa ślubie. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Do banku proponuję udać się po zawarciu związku. Wartość opłaty notarialnej zależy od ceny całej nieruchomości.

 • Ona

  Witam! Kilka miesięcy temu narzeczony kupił mieszkanie z dopłatą mdm jako singiel. Chcemy wziąć ślub aby dopisać mnie do aktu notarialnego. Czy na pewno będzie to możliwe po ślubie? Czy już przed nim musimy wystąpić o zgodę do banku? Wartość nieruchomości u notariusza brana jest od całości czy tylko części mieszkania która będzie przepisana? Prosimy o odpowiedź.

 • Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Paulina

  Witam. Chciałabym kupić mieszkanie z dopłatą MDM. Czy jest szansa, że
  dostanę kredyt na to mieszkanie, jeśli jestem studentką bez swojego
  dochodu, ale do kredytu przystąpię z rodzicami?

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska. Opłata za aneks w banku to rząd kilkuset PLN, opłata notarialna będzie zależała od wartości nieruchomości.

 • Anna

  Witam, mam pytanie. Pół roku temu mój obecny mąż wziął kredyt z dopłatą mdm na mieszkanie jako singiel. Miesiąc temu wzięliśmy ślub i chcielibyśmy dopisać mnie jako współkredytobiorcę oraz współwłaścicielkę mieszkania. Chciałabym się dowiedzieć, jakie w związku z tym musimy ponieść koszty w banku oraz u notariusza? W takiej sytuacji przenosi się całą wartość mieszkania z majątku odrębnego do wspólnego czy połowę. Jak to wygląda?

 • Owszem, może. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aleksandra Wołkowska

  dzień dobry.
  Chciałam wziąć kredyt wraz z współkredytobiorcą. Czy na dzień dzisiejszy może to być ktoś inny niż najbliższa rodzina? Np wujek?

 • Marcin

  Witam.
  Kupiłem mieszkanie w lutym 2015 za kwote około 180 000. Otrzymałem około 17000 dofinansowania z MDM. Moje pytanie jest następujące – czy mogę przenieść kredyt z dofinansowaniem MDM na inną nieruchomość – chciałbym kupić większe mieszkanie a obecne sprzedać. Czy będę musiał zwrócić otrzymane dofinansowanie, czy po prostu jest możliwość przeniesienia kredytu z dofinansowaniem na nową nieruchomość ?

 • Jeżeli umowa kredytowa została podpisana przed uprawomocnieniem się nowelizacji Ustawy MDM oraz nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania – nic Pani nie grozi z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Magda

  Witam, umowę kredytową podpisałam w styczniu 2015. Mieszkanie odebrałam w grudniu 2015. Chciałabym dokonać nadpłaty w kwocie większej niż kwota dofinansowania. Czy mnie też będzie obowiązywał zwrot dofinansowania? Czy ta nowelizacja mnie też obowiązuje?
  W załączniku do umowy dot MDM nie mam żadnych ograniczeń dot nadpłaty.

 • Zapraszamy do bezpłatnego zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Wg informacji z Ministerstwa użyczenie nastąpiłoby w przypadku, gdyby Pana narzeczona zajęła całe mieszkanie (a Pan w tym czasie w ww. lokalu nie mieszkał).

  Odnośnie drugiego pytania – nabycie własności ww. działki nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania. Art. 14 określający możliwe sytuacje zwrotu otrzymanej dopłaty odnosi się do nieruchomości mieszkalnych. Działka nie spełnia tej definicji.

 • Tak, możecie Państwo. Wg art. 14 konieczność zwrotu dofinansowania wiąże się z nabyciem nieruchomości mieszkalnej. Działka budowlana nie spełnia tej definicji. Gdyby Państwo szukali kredytu z dobrą marżą, nasi doradcy również mogą w tym pomóc. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mariusz

  Witam,mam kredyt mieszkaniowy w MDM.
  Chcielibyśmy z żoną kupić działkę budowlaną i chcielibyśmy też ją wziąć na kredy,oczywiście nie MDM.Czy możemy wziąć kredyt na działkę nie tracąc MDM na mieszkanie które spłacamy?

 • RafKuc26

  Witam. mam dwa pytania związane ze zwrotem uzyskanego dofinansowania.
  mam w umowie taki zapis
  cytat: ,, W jakich i na jakich warunkach Nabywca będzie zobowiązany zwrócić uzyskane finansowe wsparcie.
  * wynajął to mieszkanie lub jego część lub użyczył to mieszkanie innej osobie.”
  Chciałbym się dowiedzieć czy może mieszkać ze mną narzeczona ?? jednak to jest użyczenie mieszkania.

  i jeszcze jedno pytanie mój ojciec dostał działkę w spadku i chciałby abym to ja był właścicielem tej działki, czy w takiej sytuacji będę musiał zwracać wsparcie ?? To jest sama działka bez żadnych budynków tylko studnia została

 • Witam. Tak, proszę jednak pamiętać, że może Pani zbyć mieszkanie dopiero po 5-ciu latach od momentu uzyskania jego własności. Wcześniejsze zbycie będzie się wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • Kasia

  Witam, mam następujące pytanie : czy jeśli skorzystałam z programu MDM jako panienka, a mój narzeczony z rzadowego programu wspierającego zakup mieszkania (wczesniejszego – ‚rodzina na swoim’ czy cos takiego) to po ślubie bedziemy mogli połączyć te programy i sprzedając dwa mieszkania – kupić jedno wspólne i spłacać kredyt razem ?? Będę wdzięczna za odpowiedź.

 • Nie ma przeciwwskazań.Przekazanie własności i odebranie kluczy może nastąpić już w kwietniu 2017. Inwestor musi jedynie oświadczyć, że zgadza się na wypłatę dofinansowania w 2018.

 • Jeffo

  Dokładnie tak. Chodzi o możliwość skorzystania z puli na 2018r.
  Czyli nie ma przeciwwskazań do takiego działania?

 • Witam. Czy chodzi o możliwość skorzystania z puli 2018/ Przekazanie własności mieszkania i odbiór kluczy może (a nawet powinien) odbyć się po podpisaniu umowy kredytowej. Sprzedawca natomiast otrzyma kwotę dopłaty na początku 2018-go roku.

 • Jeffo

  Witam,
  Chciałbym skorzystać z MDM na 2018r.
  Budowa mieszkania zakończy się jednak już w kwietniu 2017r.
  Czy kwestia przekazania kluczy do tego mieszkania leży wyłącznie po stronie inwestora, czy są jakieś dodatkowe ograniczenia prawne uniemożliwiające mi odebranie kluczy już w 2017r.
  Jedynym ograniczeniem jest oczekiwanie inwestora na ostatnią transzę z MDM, która nastąpi w 2018r.

 • Oczywiście. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Po roku będzie można przenieść współwłasność mieszkania na żonę. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Przemek

  Dzień dobry,
  czy mogę skorzystać z MDM jako singiel, a kredyt wziąć z tatą, który podniesie moją zdolność kredytową? Po roku chciałbym natomiast umowę kredytu przenieść z taty na przyszłą żonę, która miałaby być ze mną współwłaścicielką mieszkania?

 • Witam,

  ad 1. w niektórych przypadkach – tak. Chodzi o zapis dot. wcześniejszej spłaty kredytu przed przeniesieniem własności mieszkania. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

  ad 2. Jeżeli przeniesienie własności nastąpiło, może Pan nadpłacić kredyt w dowolnej wysokości. Przed przeniesieniem własności mieszkania – jedynie do 50% LtV.

  ad 3. Tak

  ad 4. Jeżeli podpisanie umowy nastąpiło przed uprawomocnieniem się nowelizacji – to nie (paradoksalnie, warunki 1 i 2 nadal będą obowiązywać).

 • Maciej

  Witam,
  podpisałem umowę kredytową przed nowelizacją wchodzącą w życie 01.09.2015:

  1. Czy nowelizacja działa wstecz?
  2. Czy mogę dokonać ponadharmonogramowej nadpłaty przed przeniesieniem prawa własności (mając na uwadze, aby kwota kredytu stanowiła co najmniej 50% ceny nabycia) bez konsekwencji oddawania części dofinansowania MDM?
  3. Czy mogę dokonać ponadharmonogramowej nadpłaty po przeniesieniu prawa własności bez konsekwencji oddawania części dofinansowania MDM?
  4. Czy dotyczy mnie również zapis o niemożliwości wcześniejszej spłaty całości kredytu bez utraty dofinansowania, w przeciągu 5 lat od podpisania umowy?

  Pozdrawiam

 • Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Michalska

  Chcem przystapic do programu MDM , gdzie powinnam sie najpierw udac do banku? Czy tam nas pokieruja jak uzyskac dofinansowanie gdzie zlozyc wniosek ?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • jst

  Dziękuję za informację. Czytałam jeszcze że w przeciągu 5 lat (wtedy gdy niemożliwa jest wcześniejsza spłata całości kredytu bez utraty dofinansowania), możliwa jest nadpłata kredytu w wysokości nieprzekraczającej otrzymanej dopłaty. Czy ma to zastosowanie również do kredytów w wysokości 50% wartości+kwota dopłaty? Czy tych kredytów nie można nadpłacać w tym okresie?

 • Tak, jeżeli nie nastąpiło przeniesienie własności mieszkania, a kredyt został nadpłacony poza harmonogramem poniżej 50% LTV, dopłatę trzeba będzie zwrócić. Po przeniesieniu własności mieszkania może Pan nadpłacać kredyt bez konsekwencji ze strony MDMu, proszę jedynie uważać na zapisy w umowie dot. wcześniejszej spłaty kredytu, ale to już indywidualne warunki każdego banku.

 • PaQ

  Witam, dziękuję za odpowiedź. W międzyczasie zmieniłem treść pytania bo zrozumiałem, że źle je sformułowałem. Czy mogę prosić o ustosunkowanie się do aktualnego pytania? Czy kredytobiorcy podpisującego umowę przed 01.09.2015 dotyczy zastrzeżenie o wcześniejszej nadpłacie kredytu z nowelizacji?

 • Witam. Kwota środków własnych + kwota otrzymanego dofinansowania nie może być wyższa niż 50% wartości nabywanej nieruchomości. W podanym przypadku minimalna kwota kredytu (po uwzględnieniu dofinansowania- nie może być niższa niż 200 tys. PLN

 • Witam. Wymieniony artykuł 16 dotyczy także umów zawartych przed nowelizacją. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • PaQ

  A co z Art 2 tej nowelizacji: „Art. 2. Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisu art. 14
  ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”?

 • jst

  Czy dopłata pomniejsza wysokość kredytu na 50% wartości nieruchomości? Np. wartość nieruchomości 400 tys, minimalny kredyt będzie na 200 tys. Czy po otrzymaniu dopłaty (po przeniesieniu praw własności), kwota kredytu zmaleje o wysokość dopłaty, czy też muszę brać kredyt w wysokości 50%wartości+kwota dopłaty?

 • PaQ

  Czy zasady znowelizowanej ustawy (konkretnie dotyczące nadpłaty kredytu) dotyczą również umów zawieranych przed nowelizacją?

  Czy skrócenie okresu kredytowania jest również sankcjonowane nowym artykułem 16?

 • Jeżeli są Państwo właścicielami części ułamkowych wymienionego mieszkania i nie jesteście małżeństwem – macie możliwość skorzystania z programu MDM (w przypadku własności części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu).

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aleksandra Czaplińska

  Z narzeczonym mamy dwojke dzieci. Mamy mieszkanie(z kredytem hipotecznym),ale chcielibysmy je sprzedac, splacic obecny kredyt i przystapic do programu MDM. Czy mamy szanse zostac zakwalifikowani?

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Joanna

  Mąż ma mieszkanie własnościowe i chcemy teraz wziąć kredyt z programy MDM na budowę domu. Niedługo nam urodzi się trzecie dziecko i obiło mi się uszy, że można dostać dofinansowanie na budowę domu jako rodzina plus. Czy są takie możliwości? Chcielibyśmy też po wybudowaniu domu sprzedać mieszkanie własnościowe i spłacić szybciej kredyt, czy wtedy byśmy musieli zwracać dofinansowanie? Bo odsetki rat to już wewnętrzny regulamin banku z tego co wiem przy wcześniejszej spłacie kredytu czy też do spłaty czy też nie.

 • Witam. Niektóre banki mają w ofercie również skrócenie okresu kredytowania, taka operacja jest jak najbardziej możliwa.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Bogdan

  Serdecznie dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!

 • Witam. Jeżeli rejestracja ww. działalności nie zakłóci w żaden sposób Pana możliwości mieszkaniowych – nie ma problemu.

 • Bogdan

  Szanowni Państwo,

  na początku 2015 roku zakupiłem mieszkanie korzystając z programu MDM oraz jestem jedynym kredytobiorcą. W niedługim czasie do mieszkania wprowadzi się moja narzeczona. Prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą. Moje pytanie brzmi czy jest możliwość aby zarejestrowała działalność na adres mojego mieszkania (przy zaznaczeniu, że mieszkanie nie będzie służyło za biuro, nie będzie w nim ta działalność prowadzona – chodzi jedynie o rejestrację)?

  Pozdrawiam serdecznie

 • Obawiam się, że procedurę ubiegania się o kredyt w programie MDM trzeba będzie zacząć od nowa. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

 • Jola

  Witam! 5.07.2016 złożyłam wniosek o mdm ( jako panna) 13.08.2016 wstąpiłam w związek małżeński a 30.08.2016 dostałam wiadomość że zostałam zakwalifikowana na dopłatę ale pani w banku powiedziała że skoro zmieniłam stan cywilny to nie wiadomo co w takiej sytuacji…

 • Nie będziecie Państwo musieli wypowiedzieć umowy. Po ślubie i ustaleniu współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu MDM nie grozi Państwu konieczność zwrotu dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

  Narzeczony powinien jednak uzyskać własność mieszkania MDM jeszcze przed Waszym ślubem. Po ślubie fakt posiadania mieszkania przez Panią uniemożliwi Wam obojgu udział w MDMie.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Weronika

  Witam,
  narzeczony planuje podpisanie umowy MDM na siebie i będzie jedynym kredytobiorcą. Ja jestem obecnie jedynym właścicielem mieszkania przepisanego darowizną, które jest zamieszkiwane przez rodzinę. Czy oznacza to, że po ślubie musielibyśmy wypowiedzieć umowę MDM, gdyż ja wstępując w związek małżeński będę już w posiadaniu mieszkania? Ślub w drugiej połowie 2018 roku, przekazanie kluczy na początku 2018

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Adam

  Witam. Czy osoba wspolkredytobiorcy może być zameldowana w mieszkaniu które nabylem w programie MDM singiel na swoim? Nie jest to wynajem ani inne czerpanie korzyści majątkowej, po prostu moim wspolkredytobiorcy ma być moją narzeczoną i po kupnie mieszkania chciałbym byśmy mieszkali razem.

 • Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałaby Pani ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Aleksandra

  Witam serdecznie chciała bym się dowiedziec jak jest obecnie z przyznawaniem dopłaty dla osób które chca zakupic mieszkanie w Polsce jednak pracują za granicą ??

 • Bank będzie naciskał na przekazanie własności mieszkania w jak najszybszym terminie (do miesiąca od podpisania umowy kredytowej), przekazanie własności odbędzie się więc zapewne przed Państwa ślubem. Po zawarciu małżeństwa można bez problemu dokonać rozszerzenia własności mieszkania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Sebastian

  Dzień dobry,
  chciałbym zapytać czy w sytuacji gdy kredyt będzie na dwie osoby, MDM będzie brany w wersji dla singla (styczeń 2017), akt zawarcia małżeństwa czerwiec 2017 i lipiec przekazanie kluczy. To czy akt notarialny o własności nieruchomości będzie możliwy dla małżeństwa od samego początku?

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Rychu

  Mam mieszkanie w programie MDM. Mój dobry przyjaciel potrzebuje meldunku czasowego na okres 6 m-cy którego nie może uzyskać w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu. Czy mogę go zameldować w swoim mieszkaniu? Chodzi tylko o meldunek czasowy a nie wynajem dla korzyści finansowych.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Jeżeli są Państwo po ślubie, nie może Pan skorzystać z programu MDM ze względu na fakt posiadania mieszkania przez żonę. Na podstawie art. 6-go Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu razem.

 • tomek

  Hej, moja obecna żona kupiła mieszkanie w programie rok temu (wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem) i jest jedynym kredytobiorcą. Czy mogę ubiegać się o kredyt w programie na nowe mieszkanie jeżeli nie jestem współwłaścicielem ani współkredytobiorcą obecnego mieszkania?

 • Owszem, procedura mniej więcej tak wygląda. Może Pan również skorzystać z usług naszych doradców i otrzymać ofertę wszystkich banków w jednym miejscu. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Dofinansowanie zostanie wypłacone we wskazanym przez Pana terminie (na wniosku o dopłatę) po przekazaniu własności mieszkania.

  Raty będą mniejsze od razu (tzn. kredyt zostanie pomniejszony o kwotę dofinansowania).

 • artur

  wszystko juz rozumiem ile zostało na dany rok i ze pozostało mi czekać do 2.1.2017 na dofinansowanie z mdm. teraz mam takie pytanie wartość mieszkania 150k wkład własny 20% I zależało by mi na mdm ok 19k wyjdzie.

  kupując mieszkanie z rynku wtórnego po oględzinach mieszkanie mi przypasowalo mowie biorę kredyt. jadę do banku chce się starać o 120k wartość mieszkania 150k
  i tam w placówce mam powiedzieć ze chce skorzystać z programu mdm? chodzi mi o to ze jak dostane kredyt (problemu nie będzie) to kiedy jest wypłacany mdm?
  raty mam obliczone itd to później mi jeszcze raz liczą I obniżają o dana kwotę z mdm ?

 • Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Monika

  Witam, wzięłam kredyt z dopłatą MDM na mieszkanie. Za kilka lat (jeśli dobrze się ułoży) chciałabym zamienić je na większe. Czy będę mogła kredyt MDM przenieść na nową nieruchomość?

 • Witam.

  ad 1. Nie. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  Żaden z wymienionych warunków nie zachodzi w tej sytuacji.

  ad 2. owszem – w zakresie pierwszego warunku z odpowiedzi powyżej.

 • Witam. Odnośnie pytań:
  ad 1. Nie. Spłata harmonogramowych rat kredytowych nie spowoduje konieczności zwrotu dofinansowania.

  ad 2. Nie. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Ola

  Witam, Mam kredyt MDM (kredyt 50% ceny nabycia na okres 15 lat) z końca 2014r, nie nastąpiło jeszcze przeniesienie prawa własności. Wszystkie transze zostały już wykonane.
  – Spłacam już kapitał wraz z odsetkami, przez co został przekroczony limit 50% ceny nabycia przed przeniesieniem prawa własności – czy powoduje to konsekwencje zwrotu kwoty dofinansowania?
  – Chciałabym nadpłacić kredyt po przeniesieniu prawa własności – oczywiście przekroczony zostanie limit 50% oraz będzie to suma większa niż kwota dofinansowania – czy powoduje to konsekwencje zwrotu kwoty dofinansowania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Marysia

  Dziękuję za informację. Pozdrawiam.

 • Tak. Jeżeli spełnia Pani kryterium wieku, może Pani skorzystać z programu MDM.

 • Marysia

  Czyli to oznacza, że mogę starać się o dofinansowanie MdM bez zrzekania się tego prawa do 1/6 domu rodzinnego?

 • Jeżeli wymieniona 1/6 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Po upływie 5-ciu lat od otrzymania własności mieszkania może Pan przekazać część własności bez konsekwencji ze strony programu MDM. Przekazanie wymaga aktu notarialnego i wiąże się z podatkiem cywilno-prawnym (PCC). Przed przekazaniem własności polecam kontakt z Pana bankiem w celu ustanowienia dodatkowego kredytobiorcy (aneks do umowy kredytowej).

 • Marysia

  Witam. Po śmierci taty własność domu została podzielona między mną (1/6), bratem (1/6) i mamą (2/3). Byliśmy wtedy niepełnoletni. Czy w tej sytuacji mam prawo do dopłaty MDM czy jestem już przekreślona? Aby startować do dotacji, muszę zrzec się tej 1/6 domu?

 • Krzysisk

  A gdybym dopisał ją po upływie 5 lat? Występują związane z tym koszta skarbowe? Jak wygląda taki dopis w kwestii kredytowej, jest możliwy?

 • Dopisanie narzeczonej do współwłasności mieszkania spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego: dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Krzysiek

  Witam, dokonałem zakupu mieszkania w programie mdm, czy jest możliwość dopisania narzeczonej do kredytu jako wspolkredytobiorca oraz do aktu notarialnego jako współwłaściciel, dodam że Ona posiada już lokal mieszkalny ale nie korzystała nigdy z programów z dofinansowaniem

 • Tak, jest to raczej kwestia procedur banku kredytującego. Jeżeli bank wyrazi zgodę, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej „podmieniający” poręczycieli kredytu.

 • Ola

  Przystąpiłam do kredytu mdm wraz ze spokrewnionym małżeństwem. Chciałabym wymienić te małżeństwo na innych współkredytobiorców – rodziców. czy program MDM to umożłiwia?

 • Witam. Jeżeli wymieniona współwłasność domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kinga

  Witam. Małżonek jest współwłaścicielem domu ja natomiast nigdy nie byłam współwłaścicielem żadnego domu ani mieszkania czy możemy składać podanie o MDM?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Będzie to traktowane jako spłata kredytu przed terminem i zakończy się zwrotem części dofinansowania. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • miki

  Witam podpisałem umowę z bankiem w kwietniu czy przykładowo za 2 lata mogę sie starać o przeniesienie kredytu do innego banku ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • kamil1

  Witam, przeczytałem gdzieś że można nadpłacić kredyt w pierwszych pięciu latach nie tracąc dofinansowania ale tylko jeśli nadpłata nie przekracza kwoty dofinansowania. Czy to prawda?

 • Witam. Wymieniony przepis nie dotyczy umów zawartych przez wejściem nowelizacji w życie. Program w Pańskim przypadku nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Wojtek

  Witam, umowę MdM zawarłem w 2014 roku, wtedy nie było w niej wzmianki o braku możliwości nadpłaty kretydu, Teraz, 2 lata po zawarciu umowy chciałbym nadpłacić kredyt kwotą, która przekracza kwotę dofinansowania prawie dwukrotnie. Obecnie nie można nadpłacać kredytu w ciągu 8 lat. Czy mnie także dotyczy przepis, który został wprowadzony po zawarciu umowy ?

 • Hmm, nie jestem niestety ekspertem w kwestiach prawnych, ale czy próbowali Państwo najpierw skontaktować się z bankiem i aneksować umowę, abyście oboje byli kredytobiorcami. Drugi krok to notariusz i akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej (to standardowa procedura i trochę dziwi stanowisko Państwa notariusza).

  Przypominam, że nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Monika

  Witam Wnioskowaliśmy o kredyt z narzeczonym przed ślubem i we wniosku to narzeczony był wpisany jako właściciel mieszkania . w trakcie wzięliśmy ślub. Umowę kredytowa podpisaliśmy już jako małżeństwo. natomiast teraz mamy problem ponieważ żaden notariusz nie chce sporządzić nam aktu notarialnego nie mamy rozdzielności majątkowej uzyskaliśmy informację od notariusza ,że sąd nie zrobi nam wpisu do ksiąg wieczystych ponieważ to mąż jest w wpisany w dokumentach hipotecznych . a nie jako my oboje..
  nie wiemy co mamy robić . Czy pozostaje nam tylko zrobić rozdzielność majątkową? a my jako małżonkowie możemy nie załapać się na Mdm i przyznany kredyt nam przepadnie ???

 • Polecam skonsultować tą kwestię z pańskim bankiem kredytującym. Ww. zapis może (ale nie musi) kolidować z warunkami umowy kredytowej narzuconymi przez bank.

 • Nie sądzę. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu BGK widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo – ze strony banku ważny jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Jeżeli małżeństwo zostanie zawarte po podpisaniu umowy kredytowej – nic Państwu nie grozi.

 • Łukasz

  Witam,
  W umowie deweloperskiej jest zapis „Deweloper wystąpi do wierzycieli hipotecznych o wydanie zgody na bezobciążeniowe odłączenie
  Lokalu Mieszkalnego po zapłacie całej ceny przez Nabywcę” Czy taki zapis może być w przypadku z kredytem w ramach umowy MDM?

 • Natalia

  Witam, wnioskowałam o kredyt przed ślubem. Dostałam decyzję pozytywną jako singiel, umowę podpiszę jako sinigel, deweloper niestety nie jest dostępny przed ślubem i akt notarialny możemy sporządzić po ślubie. Czy w takim wypadku mogą mi przepaść środki?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada już mieszkanie, o ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie ma niestety możliwości, aby skorzystała Pani z programu MDM.

 • Witam. Może Pani zrobić taki aneks bez obaw o utratę dofinansowania. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Niestety – tak, w tym przypadku nowelizacja odnosi się do umów zawartych wcześniej.

 • Zofia Nabożna

  we wrześniu 2015 zakupiłam mieszkanie , zaciągnęłam kredyt , czy w tym roku mogę złożyć wniosek o dofinansowanie z programu MDM ? nie wiedziałam o takim programie korzystałam z usług doradcy bankowego i niestety nie podpowiedział mi o takiej możliwości,

 • Agnieszka

  Czy można aneksować po zawarciu związku małżeńskiego umowę deweloperskiej, w taki sposób aby jako nabywcę wskazać również męża i że mieszkanie będzie nabywane do majątku wspólnego? czy spowoduje to obowiązek zwrotu wypłaconego dofinansowania? umowę deweloperską podpisałam będąc singielką, w międzyczasie wyszłam za mąż, dofinasowanie zostało już wypłacone po ślubie (we wniosku zostało wskazane, że nabywcą jest singiel), teraz chciałabym jeszcze przed zawarciem umowy ostatecznej zrobić aneks do umowy deweloperskiej, aby już z niego wynikało, że nabywać mieszkanie będę wraz z mężem do majątku wspólnego, ale mam obawy czy może to powodować obowiązek zwrotu wypłaconego dofinansowania??

 • VaVren

  Czyli akurat w tym przypadku prawo działa wstecz… dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

 • Powinien Pan poczekać do momentu przeniesienia własności mieszkania – ten warunek nowelizacja odnosi także do umów zawartych wcześniej. Po przeniesieniu własności mieszkania może Pan od razu spłacić kredyt w dowolnej wysokości – bez konsekwencji ze strony programu MDM. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Jak kupić mieszkanie lub dom teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • VaVren

  Witam,
  A co jeśli zakupiłem mieszkanie w MDM w kwietniu 2015, tzn przed nowelizacją ustawy? Chciałbym nadpłacić kredyt po wypłaceniu ostatniej transzy ale jeszcze przed przeniesieniem własności, czy jest to możliwe, czy muszę poczekać do przeniesienia własności? Zaznaczam, że nadpłata kredytu spowoduje przekroczenie 50% wartości nabycia lokalu. Pozdrawiam

 • Zapraszamy.

 • Kamil

  Jeszcze raz serdecznie Panu dziękuję za pomoc i rozwiązanie nietuzinkowego problemu. Jeśli będę mieć jeszcze jakieś wątpliwości pozwolę sobie napisać w tym wątku. Pozdrawiam.

 • Odnośnie sprawdzenia – raz jeszcze przepraszam, że wcześniej wprowadziłem Pana w błąd, dokładamy starań, aby rzetelnie odpowiadać na Państwa pytania. Sprawdzenie tej kwestii było moim obowiązkiem.

  Odnośnie Pańskiego pytania – druk umowy jest z pewnością sformułowany uniwersalnie – aby pasował zarówno do mieszkań zakupionych od dewelopera jak i do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W Pańskim przypadku zastosowanie będzie miała pierwsza część: „od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania”

 • Kamil

  Witam, serdecznie dziękuję za przejęcie się moją sprawą i włożenie wysiłku w poszukiwaniu odpowiedzi.
  Natomiast nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia, wraz z umową kredytową podpisywałem także umowę/zasady programu MDM, w których pojawia się nieco inny zapis niż w ustawie, mianowicie:
  „od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności
  mieszkania (lub spółdzielczego własnościowego prawo do mieszkania)”. Pytanie co oznacza spółdzielcza własność prawa do mieszkania? Czy mowa deweloperska nadaje mi takie prawa?

 • Witam ponownie. Konsultowałem dzisiaj naszą rozmowę z zaprzyjaźnionym bankiem i wygląda na to, że wprowadziłem Pana w błąd, za co serdecznie przepraszam. Warunek dotyczący nadpłaty kredytu w wysokości równej max. wartości otrzymanego dofinansowania obowiązuje dopiero od momentu przekazania własności nieruchomości. Przed aktem może Pan nadpłacić kredyt w dowolnej wysokości, pod warunkiem zachowania warunki 50% LtV. Dodatkowo kolega stwierdził, że po akcie nadal będzie Pan mógł nadpłacić kredyt w kwocie równej maksymalnie wartości dofinansowania. Wygląda na to, że znalazł Pan lukę w Ustawie.

 • Kamil

  W takim razie Bank jest ponad prawem? Czy wie Pani/Pan gdzie mogę zasięgnąć takich informacji?

 • W znanych mi przypadkach bank stał na stanowisku, że ponadharmonogramowa spłata nie może przekroczyć kwoty dofinansowania, nawet, jeżeli sprzedawca nie przeniósł jeszcze własności mieszkania na beneficjenta.

 • Kamil

  W ustawie napisane jest:
  „W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia
  zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:[…]”
  „[…] dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o
  którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego
  dofinansowania wkładu własnego[…]”

  Czyli jeżeli Deweloper jeszcze nie przeniósł na mnie praw własności mieszkanie to mogę ten kredyt nadpłacić tak aby zostało go 50% wartości nabycia lokalu? Czy to się zgadza? Bardzo proszę o odpowiedź.

 • Wg mojej wiedzy – nie. Może Pan nadpłacić maksymalnie kwotę przyznanego dofinansowania.

 • Kamil

  Podkreślam jeszcze raz, iż jeszcze nie jestem właścicielem mieszkania, nie przeniesiono na mnie praw własności mieszkania, co podkreśliłem w każdym swoim poście powyżej. Czy w takim wypadku mogę nadpłacić kwotę 100.000 PLN ?

 • ok, ale nadal kwota nadpłaty nie może przekroczyć kwoty dofinansowania.
  Cena nabycia: 320.000
  Kwota kredytu: 262.000
  Kwota dofinansowania = 320k – 262k = 58k

  To maksymalna kwota, którą można nadpłacić w okresie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Kamil

  *Poprawka*
  Cena nabycia to: 320.000
  Kwota kredytu to: 262.000
  Zatem po
  wpłacie 100.000 PLN, zostaje kredytu: 162.000 co stanowi ponad 50% kwoty
  nabycia, zgadza się? Proszę zauważyć, że mówię cały czas o okresie
  oczekiwania na przeniesienie własności mieszkania. Proszę powiedzieć czy
  dobrze myślę?

 • Kamil

  Cena nabycia to: 320.000
  Kwota kredytu to: 262.000
  Zatem po wpłacie 100.00 PLN, zostaje kredytu: 162.000 co stanowi ponad 50% kwoty nabycia, zgadza się? Proszę zauważyć, że mówię cały czas o okresie oczekiwania na przeniesienie własności mieszkania. Proszę powiedzieć czy dobrze myślę?

 • Nie mogą zostać spełnione oba wymienione warunki – ponadharmonogramowa nadpłata nie może przekroczyć kwoty otrzymanego dofinansowania oraz kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia. Czyli może Pan ew. nadpłacić równowartość uzyskanego dofinansowania (max 60 tys. PLN).

 • Kamil

  Bez utraty dofinansowanie.

 • Kamil

  Zatem, mieszkanie zostało zakupione za 320.000 PLN, z czego 260.000 PLN to kwota kredytu, rozumiem, że mogę spokojnie nadpłacić 100.000 PLN w okresie oczekiwania na przeniesienie własności mieszkania?

 • Witam – nie może Pan nadpłacić kredytu w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia”. Kredytobiorca jest wówczas zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Dodatkowo – ponadharmonogramowa nadpłata nie może przekroczyć kwoty otrzymanego dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Kamil

  Witam,

  W maju 2016 zakupiłem mieszkanie z dopłata MDM. Podpisałem Umowę Developerską. Nie jestem właścicielem mieszkanie aż do przeniesienia praw własności mieszkania na nabywcę. Powiedzcie proszę czy w przypadku gdy bank wypłaci ostatnią transzę Developerowi, wówczas będę odbierać lokal i będę czekać na przekazanie praw własności na mnie (Developer twierdzi, że to potrwa ~1,5 miesiąca), czy w tym czasie będę mógł nadpłacić kredyt do wartości 50% wartości mieszkania nie tracąc przy tym dopłaty MDM? Proszę o odpowiedź.

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Dawid S.

  Witam,
  mieszkam w Niemczech od 15 lat i posiadam Polskie oraz Niemieckie obywatelstwo ale w polsce jestem nieustannie zameldowany. Nigdy w Polsce nie pracowalem bo zaraz po zdaniu matury wyjechalem i tak to juz sobie 15 lat minelo…zarabiam naturalnie w Euro. Za kilka miesiecy bede mial 35 lat i chcialby skorzystac z programu MDM. Czy jest to mozliwe?? Jakie warunki musze spelnic aby moc skorzystac z programu MDM?
  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  Pozdrawiam

  Dawid

 • Tak, zapis dotyczy także mieszkań.

 • Wiola

  czy pod pojęciem domu rozumiemy również mieszkanie?

 • Oficjalna odpowiedź Ministerstwa w podobnym temacie: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

 • Wiola

  niestety słyszałam, że czasem banki nie zabierają dofinansowanie bo garaż wchodzi w sklad mieszkania i podwyższa to cene ale jego powierzchnia nie jest wliczona. I nie jest ważne że kupiło się go później za gotówkę. Czy jest na to jakiś paragraf? Bo z tego co słyszę to trochę jak loteria.

 • Tak. Przy liczeniu zdolności będą uwzględniane wszystkie osoby w danym gospodarstwie domowym. Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie utraci Pani dofinansowania, gdyż nie kupuje Pani innego lokalu mieszkalnego.

 • Ewela

  Witam,
  czy w przypadku kiedy jeden z małżonków obecnie nie pracuje, przy obliczaniu zdolności kredytowej bank będzie dzielił moje zarobki na 2 osoby?

 • Wiola

  Witam,

  Kupiłam mieszkanie w programie MDM pół roku temu. Teraz chciałabym dokupić garaż i stworzyć aneks w akcie notarialnym uwzględniając zakup garażu. Zależy mi aby garaż był przynależny do mieszkania. koszt mieszkania za 53m2 wyniósł 243 tys, natomiast koszt garażu za 16m2 to 30 tys. (z 8% VAT). Czy w takim wypadku mogę stracić dofinansowanie?

 • Tak, wg księgi wieczystej to nadal będą dwa osobne lokale. Dodatkowo – załączam odpowiedź Ministerstwa w podobnym temacie: „Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Edmund

  Witam, kupujemy razem z żoną mieszkanie w programie mdm. Czy możemy połączyć nasze mieszkanie (przejście w jednej ze ścian) z sąsiednim mieszkaniem należącym do rodziców?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Po upływie 5-ciu lat od momentu otrzymania mieszkania w ramach program MDM lub po Państwa ślubie narzeczony może zostać współwłaścicielem mieszkania. Wcześniejsze ujęcie narzeczonego w akcie nie jest wskazane – może to zakończyć koniecznością zwrotu części dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Witam, obecnie jestem w związku partnerskim z mężczyzną, który posiada mieszkanie w innym mieście. Chciałabym skorzystać z programu dopłat MDM na zakup własnego mieszkania. Proszę o podpowiedź, czy mój obecny partner może być współwłaścicielem mieszkania i jednocześnie współkredytobiorcą po upływie 5 lat? Czy istnieje jakaś możliwość prawna(notarialna) ,aby do tego czasu uwzględnić go jako osobę ,która inwestuje w nowe mieszkanie? Czy w akcie notarialnym można zrobić zapis, że po upływie 5 lat, on także stanie się właścicielem tego mieszkania?

 • jeżeli nie będzie Pani znacząco ograniczać możliwości mieszkaniowych brata – może pani zamieszkać w ww. lokalu. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Witam. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  Dla wszystkich umów – również zawartych przed nowelizacją: jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  Dla umów kredytowych zawartych po uprawomocnieniu się nowelizacji: jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Ania

  Witam, w 2014 r. otrzymałam wraz z mężem dopłatę w ramach programu MDM, obecnie odłożyliśmy trochę pieniędzy i chcemy częściowo zacząć spłacać kredyt. Moje pytanie jest następujące – czy również nas dotyczy nowelizacja ustawy mówiąca o zwrocie dofinansowania MDM w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty?? Bardzo proszę o odpowiedź, bo bank udzielający nam kredyt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, a prawo przecież nie działa wstecz – a my aneksu do wcześniej zawieranej umowy nie otrzymaliśmy.
  Pozdrawiam

 • Natalia

  Oczywiście chodzi o zamieszkanie razem z nimi

 • Natalia

  Witam. Brat z żoną kupują mieszkanie w ramach programu MDM. Czy ja jako siostra, studentka mogę mieszkać w tym lokalu? Czy konieczny jest meldunek czy wystarczy zgłoszenie dodatkowego lokatora do spółdzielni?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Witam. W Pańskim przypadku (umowa podpisana przed nowelizacją programu MDM, nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania) można bez żadnych konsekwencji ze strony programu MDM dokonać nadpłaty kredytu w dowolnej wysokości. Proszę jedynie sprawdzić, czy bank kredytujący nie zawarł w umowie z Panem żadnych prowizji dot. wcześniejszej spłaty kredytu.

 • Łukasz Malbork

  Witam. Dlaczego nie mogę wziąść kredytu w mdm. Jestem marynarzem i zarabiam pieniądze w EUR. Zawsze mogę przewalutować pieniądze szybko i spłacać w PLN ..

 • Łukasz

  Witam, poszukuję odpowiedzi na pytanie dot. nadpłaty kredytu mdm. W czerwcu 2014 podpisałem umowę kredytową, przeniesienie własności nastąpiło na podstawie aktu notarialnego 1 października 2015. Czy obowiązuje mnie nowelizacja ustawy o mdm? Czy mogę nadpłacić kredyt powyżej kwoty dofinansowania, bez ryzyka jego utraty? Z góry dziękuję za odpowiedź!

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • grazka

  witam, chcialabym sie dowiedziec czy jako osoba samotnie wychowujaca dziecko mam szanse na kretyt w programie mdm? zarabiam najnizsza krajowa plus 450zl alimentow

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Większość informacji na postawione pytania znajdzie pani w artykule: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/

  Odnośnie kwot raty – szczegółowe wyliczenie może Pani podać doradca, konieczna jest jednak do tego rejestracja na stronie:http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Kwota dofinansowania otrzymana w ramach programu MDM może być traktowana jako wkład własny (nawet, jeżeli zostanie ona wypłacona w przyszłym roku).

  Jest jedno ale odnośnie pani uczestnictwa w programie razem z narzeczonym. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Klaudia

  Witam mam pytanie… Czy jakbym zapisala sie teraz w kwietniu z narzeczonym na mdm na 2017 rok to jak wyglądałby kredyt który zostanie wzięty teraz? Kwota mieszkania wynosi 120 tys z czego właściciel mieszkania chce 5 tys zadatku po podpisaniu umowy przedwstępnej. Proszę o pomoc jak to będzie wyglądać czy my musimy teraz wylozyc na wkład własny a mdm w 2017 roku nam to odda czy jak?

 • Jak kupić mieszkanie teraz w 2016 na rynku wtórnym i pierwotnym z dopłatą MDM 2017 ? Zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Pewnie. Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Daniel

  Cześć, kupiłem lokal mieszkalny w mdm w postaci pietra domu (góra, poddasze użytkowe) Chciałbym dokonać przebudowy w postaci wymiany dachu i zniwelowania skosów co spowoduje automatyczne powiększenie metrów użytkowych. Czy mogę dokonać takiej przebudowy?

 • Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Paweł

  Dzień dobry. Skorzystałem z dofinansowania mdm na zakup mieszkania jako osoba nie pozostająca w związku małżeńskim bez dzieci. Czy w kupionym mieszkaniu mogę zameldować narzeczoną?

 • Witam. jeżeli został już podpisany akt notarialny przekazujący własność mieszkania – nie możecie niestety Państwo skorzystać z programu MDM na zakup tego konkretnego lokalu (jesteście już jego właścicielami).

 • Agata Lisiecka

  Dzień dobry, pierwotnie mieliśmy plan wziąć zwykły kredyt hipoteczny z dodatkową kwotą na remont. W wyniku działań doradcy kredytowego zostaliśmy wprowadzeni w błąd i okazało się, że musimy ponieść koszty, o których wcześniej nie było mowy.
  W związku z tym skłaniamy się jednak ku kredytowi z mdm – byłby on na jedno z nas, konkretnie na mnie.
  Podpisaliśmy już jednak akt notarialny na nas oboje (jesteśmy w związku nieformalnym).
  Co musimy teraz zrobić i czy możliwe są w ogóle jakieś ruchy?
  Dziękuję!

 • Tak. Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • paula25912

  Czy dopłata MdM 2016 nadal obejmuje limit mieszkań do 75m2?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Paweł Woźnicki

  Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.

 • Klienci mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania z puli przeznaczonej na 2017-ty rok. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Płatność dla sprzedającego zostanie podzielona na dwie transze – pierwsza z nich, pochodząca z kredytu, może być wypłacona w dowolnym momencie (także w roku 2016-tym). Druga część – pochodząca z dofinansowania MDM będzie wypłacona po 2017-01-02.

  Wniosek złożony w tym roku będzie procesowany na tegorocznych warunkach (czyli wkład własny 15%, a nawet gdzieniegdzie 10%).

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli będzie to kwota poniżej kwoty otrzymanego dofinansowania i jednocześnie nie spowoduje ona zejście poniżej 50% LtV Pani kredytu – nie powinno być problemów. Proszę jednak skonsultować decyzję z Pani bankiem. Nie wszystkie dopuszczają taką możliwość.

 • BGK wprowadził chwilową blokadę, aby ustalić skalę programu po wczorajszym dniu. Najdalej na początku przyszłego tygodnia powinna już być dostępna możliwość zmiany parametrów kredytu.

 • Asia

  warunek 2 jakby mnie jeszcze nie dotyczy. Nie została jeszcze przeniesiona własność bo mieszkanie jest w trakcie budowy.
  A z zapisów które zostały przywołane przy warunku nr 1 wynika że jeśli kwota wziętego kredytu nie będzie wynosiła min 50% to stracę dofinansowanie.
  Planuję nadpłacić jeszcze nie uruchomioną transzę zawnioskowanego kredytu i pozostawiać kredyt dokładnie w wysokości 50% wartości mieszkania.
  Z tego co zostało przytoczone powyżej wynikałoby że mogłabym to zrobić. Czy jednak dalej się mylę?

 • Paweł Woźnicki

  Witam
  3 dni temu złożyłem wniosek o kredyt hipoteczny gdzie zadeklarowałem wartość zakupu mieszkania na kwotę 235 tyś zł( dofinansowanie wyniosło 36 tyś zł). Zadeklarowałem że oprócz dofinansowania nie dokonuje dodatkowej wpłaty własnej co oznacza że kredyt wyniósł 199 tyś zł. Dzisiaj jednak chciałem dokonać zmiany we wniosku aby wpłacić cześć kwoty z własnych środków 12 tyś zł, tak aby obniżyć marźę w banku która jest obniżana jeżeli wkład własny( w tym MDM) jest powyżej 20% wartości nieruchomości.
  Proszę o informację czy jeżeli złożyłem już wniosek do banku to będę mógł dokonać takiej zmiany wraz z zmianą lat z 20 na 15 okresu kredytowania. Obecnie z tego co dowiedziałem się w banku nie ma możliwości zmiany ponieważ system wniosków w dniu wczorajszym został zablokowany aby nie dokonywać modyfikacji. Proszę o informację.

 • paula25912

  Dzień dobry!
  Wczoraj doszły do mnie informacje, że środki na dopłaty MdM już w tym momencie zostały wykorzystane… więc co wtedy, jeśli znajdziemy z chłopakiem mieszkanie, będziemy chcieli wziąć kredyt a nie będziemy mieć aż 10% wkładu własnego? Czy można wkład własny doliczyć do całości? Czy są jakieś inne rozwiązania w przypadku nieposiadania środków na wkład własny? Bardzo proszę o odpowiedź.

 • Witam – jeżeli nie została jeszcze przekazana własność ww. mieszkania (a z wypowiedzi wnioskuję, że nie) – szczerze odradzam dokonanie w tym momencie nadpłaty kredytu.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego

  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Asia

  Witam,
  w październiku 2015 r wziałam kredyt w mdm. Kredyt z banku jest wpłacany w transzach, w terminach określonych przez dewelopera. Nie zostały jeszcze wpłacone wszystkie transze bo budynek jest jeszcze w trakcie budowy. W międzyczasie pojawiła się opcja spłacenia jednej z rat i zmienienia wysokości zaciągniętego uprzednio kredytu. Jesli anesusje z bankiem umowe na zmiane wysokości kredytu przed uruchomieniem całego kredytu to czy czy grozi mi utrata mdm? czy wystąpią jeszcze jakies inne sankcje? Dodam ze zaciagniety kredyt juz po nadplacie jest dokladnie na 50% wartości mieszkania

 • PeGie

  Dzień dobry. Będę wdzięczny za odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Wraz z narzeczoną (jesteśmy jeszcze przed ślubem) znaleźliśmy mieszkanie z rynku wtórnego, które może być objęte programem MDM. Czy możemy ubiegać się o dopłatę MDM w momencie gdy weźmiemy kredyt wspólnie? Jeśli tak, to czy wtedy oboje będziemy mieli udział we własności mieszkania czy w takim wypadku tylko jedno z nas będzie mogło być właścicielem? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Paweł

  Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Paweł

 • Witam. Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Z punktu widzenia BGK liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej.

 • Witam. Rzeczywiście tak jest. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM Pani mąż musiałby ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Gosia P.

  Witam, kolejne pytanie w temacie „narzeczeństwa” a możliwości skorzystania z MDM. Planujemy złożenie z narzeczonym wniosku o dofinansowanie MDM (w kilku najbliższych dniach), jednak z uwagi na fakt, że jeszcze nie mamy sformalizowanego związku musimy wystąpić jako singiel (narzeczony jako współ-kredytobiorca) – a mamy miesiąc na przekazanie płatności za zakup mieszkania. Problem jast taki, że w dniu podpisywania aktu notarialnego na zakup będziemy już po ślubie (gdyż jest on za 2 tygodnie) i mieszkanie będzie zapisane na małżeństwo a nie na singla (jak by wynikało z wniosku), czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Czy możemy w trakcie procesu udzielania dofinansowania uaktualnić status cywilny? Nie możemy czekać na załatwienie formalności kredytowych do czasu „po ślubie” gdyż upłynie nam termin płatności za mieszkanie.

  Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

 • Karolina

  Dzień dobry , wspólnie z narzeczonym bardzo chcemy skorzystać z MDM natomiast cały czas nurtuje nas pytanie czy w naszym przypadku będzie to możliwe, ponieważ narzeczony jest marynarzem i zarabia w obcej walucie ( dolarach). Czy w związku z tym nie będzie to przeszkodą do skorzystania z programu MDM ? Ponieważ jak wiadomo weszła w życie nowa ustawa, że można wziąć kredyty tylko w walucie w jakiej się zarabia , W związku z tym jak to wygląda w takim przypadku ? Pozdrawiam serdecznie

 • Nie ma problemu, jeżeli pojawią się inne wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 • Damian

  Dziękuję za odpowiedź!

 • Dzień dobry. Kwota dofinansowania jest wyliczana wg sytuacji beneficjenta na moment złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem i nie podlega zmianie. Obawiam się, że ew. dofinansowanie z tytułu narodzin 3-go dziecka to wszystko, na co może Pan liczyć ze strony MDMu.

 • Witam. Niestety nie. Jeżeli chce Pan skorzystać z MDMu, może Pan to zrobić jedynie przed ślubem. Po ślubie straci Pan tą możliwość (małżonkowie, na podstawie art. 6-go przystępują do kredytu razem).

 • Owszem. Jeżeli bank ma taką ofertę, można skrócić okres kredytowania (ale nie poniżej 5-ciu lat, gdyż wtedy grozi konieczność zwrotu dofinansowania)

 • Paweł Kwiecień

  Dzień dobry, opiszę taką sytuację. Podpisałem umowę deweloperską w lipcu 2014. Otrzymałem wtedy kredyt z MDM. Kredyt był wypłacany w transzach, pozostała do wypłaty jeszcze jedna transza w Marcu 2016 wraz z wypłatą dofinansowania. Czy jeżeli na etapie składania wniosku kredytowego miałem jedno dziecko, a teraz mam dwójkę, to w przypadku wnioskowaniu wypłaty dofinansowania otrzymam teraz dopłatę na stan na teraz. Wiem, że dodatkowe 5% jest za 3 i kolejne dziecko, ale w mojej sytuacji nie doszło jeszcze do żadnej wypłaty wcześniej, a na dzień wypłaty mam dwójkę dzieci.

 • Damian

  Witam,

  moja przyszła żona zakupiła mieszkanie w programie MDM, natomiast ja nigdy nie byłem właścicielem żadnej nieruchomości.

  Zakładam, że po zawarciu związku małżeńskiego nie będę mógł kupić nieruchomości z dopłatą MDM. Czy mogę jakoś zachować prawo do MDM (rozdzielność majątkowa, lub tym podobne ?)

 • Kornik

  Mam pytanie odnosnie programu MDM. Wiem, ze minimalny okres na jaki moge wziac kredyt aby uzyskac dofinansowanie wynosi 15lat. Wiem rowniez, ze w ciagu pierwszych 5 lat moge nadplacic kredyt tylko w kwocie mniejszej niz uzyskane dofinansowanie. W moim banku przy nadplacie kredytu mam wybor czy chce zmniejszyc rate czy okres kredytowania. I tutaj moje pytanie:
  Czy przy nadplacaniu kredytu moge skorzystac z opcji zmniejszenia okresu kredytowania, bez naruszenia warunkow programu MDM?

 • Witam. W nawiązaniu do Pańskich pytań:

  Ad 1. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  W Państwa przypadku kredyt musi wziąć Pańska partnerka (gdyż Pan posiada mieszkanie). Pan zaś może ew. wspomóc jej zdolność.

  Ad 2. Tak, bez problemu. Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Paweł

  Witam. Mam dwa pytania:
  1. Czy jeżeli posiadam mieszkanie, a moja partnerka nie – to czy chcąc skorzystać z programu MDM, możemy wziąć kredyt razem (rozumiem, że mieszkanie musi być własnością partnerki, gdyż ja jestem wykluczony z MDM);

  2. Czy jeżeli w okresie ok. 3 lat sformalizujemy związek, to czy mieszkanie może zostać przepisane na współwłasność, bez naruszania postanowień MDM?

  Dziękuję za odpowiedź

 • Spokojnie – to jest komentarz jeszcze sprzed nowelizacji. Sporo się od tamtego momentu pozmieniało.

  Jak pisałem powyżej – zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Tak. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Paula

  Proszę o odpowiedź odnośnie zameldowania mdm.. Bardzo mi na tym zależy.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • paula

  Zadałam takie pytanie bo natknęłam sie na poniższy artykuł w którym były przykładowe pytania dotyczące dofinansowania:

  Razem z partnerem/partnerką tworzę nieformalny związek, czy mogę skorzystać z programu, a następnie zameldować partnera lub ustalić współwłasność mieszkania?

  Niestety nie, podobna czynność spowoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM.

  Czy to znaczy , że jeżeli zamelduję się w mieszkaniu kupionym przez partnera ( bo oczywiste jest ze zamieszkamy tam razem ) będziemy musieli oddać dofinansowanie? A jeżeli będziemy mieć dziecko to też nie będe mogła zameldowac maleństwa w tym mieszkaniu? Przerażają mnie te przepisy… Proszę o wytłumaczenie wszystkiego.

 • Paula

  Czy jeśli mój partner kupi to mieszkanie z dopłatą na siebie ale bedziemy mieszkać tam razem to nie ma żadnych przeciwwskazań żebym nie mogła się tam zameldować tak?

 • W przypadku chęci rozszerzenia własności na współmałżonka pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego męża do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

  Jeżeli (czego absolutnie nie życzę) rozstalibyście się Państwo przed ustaleniem współwłasności – będzie ono należało do Pani partnera.

 • paula

  tzn jeśli zawrzemy związek małżeński to jakie czekają nas procedury w sprawie ustanowienia współwłasności?
  czy jeśli doszło by do rozstania ( lepiej dmuchać na zimne ) to zostanę z niczym? bo mieszkanie zostało wziętę na kredyt przed ślubem i mój partner był jego właścicielem?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Własność można będzie rozszerzyć dopiero po Państwa ślubie lub po upływie okresu 5-ciu lat od momentu uzyskania własności mieszkania w ramach MDMu.

 • paula

  witam! Chcemy (ja i mój partner) przystapić do wzięcia kredytu z programem MdM. Na razie nie planujemy sfinalizowania związku. W związku z tym mam kilka pytań:
  Czy mieszkanie nie bedzie naszą wspólna własnościa? Czy chlopak bedzie tylko właścicielem mieszkania mimo tego, że będziemy je spłacać razem?
  Czy będzie taka możliwość żebym została wpisana jako współwłaścicielka mieszkania w akcie notarialnym po uzyskaniu kredytu?
  Jak to wszystko wygląda? Proszę o odpowiedź.

 • Witam. Jeżeli nastąpiło już przeniesienie własności mieszkania, mogą Państwo całkowicie i bez żadnych konsekwencji ze strony programu MDM spłacić kredyt, także całkowicie. Proszę jedynie uważać na prowizję banku za wcześniejszą spłatę.

 • Stunia203

  Witam,

  czy jeśli wzięliśmy kredyt MDM na początku roku 2015 to również obowiązuje nas nowelizacja ustawy, zgodnie z którą nadpłata kredytu wiążę się z utratą dofinansowania?

 • Witam. Owszem. Z programu dyskwalifikuje jedynie własność domu lub mieszkania. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tako

  Witam,
  Jestem głównym najemcą oraz partycypację w TBS (30% mieszkania) a żona jest zameldowania w tym mieszkaniu. Czy możemy sie ubiegać o wsparcie w programie MdM?

 • Witam. Prowizję za wcześniejszą spłatę można negocjować – co serdecznie polecam. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam, Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

 • genek

  szkoda że płaci się bankowi za wcześniejszą spłatę. Moim zdaniem nie powinno takie coś mieć miejsca

 • Anna

  Witam,
  jako singiel staram się o kredyt z dofinansowaniem MDM. Mam tylko wątpliwości w jednej kwestii – mieszkanie, które chcę nabyć nie pochodzi z rynku pierwotnego. Podałam tę informację w dwóch bankach i dostałam odpowiedź, że rynek wtórny też wchodzi w grę. Jestem tuż przed podpisaniem umowy przedwstępnej z właścicielem mieszkania, dlatego bardzo proszę o informację.

 • W komentarzu powyżej zacytowałem Pani oficjalne zdanie Ministerstwa Rozwoju na ten temat. O użyczeniu mieszkania można by mówić, gdyby to tylko Pani mieszkała w ww. lokalu – bez narzeczonego. Jeżeli to on będzie głównym użytkownikiem mieszkania, a Pani „nie będzie ograniczała jego możliwości mieszkaniowych” – nic Państwu nie grozi.

 • Ania

  Czy w takim razie narzeczony może mnie zameldować w mieszkaniu oraz zgłosić do wspólnoty mieszkaniowej zamieszkanie lokalu przez 2 osoby? Nie spowoduje to żadnej kontroli ani konieczności zwrotu dofinansowania? W banku pewien Pan powiedział nam, że jest to ryzykowne, gdyż niemożliwe jest wynajęcie ani użyczenie mieszkania osobie trzeciej..

 • Może Pani. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Witam. Jeżeli byłą to własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania

  Witam, wraz z narzeczonym staramy się o kredyt z dofinansowaniem MDM. Ślub mamy dopiero we wrześniu, do tego czasu będziemy narzeczeństwem. Narzeczony składa wniosek o kredyt MDM jako singiel, jednak wszystkie koszty pokrywamy wspólnie. Jak wygląda w takiej sytuacji sprawa ze wspólnym zamieszkiwaniem? Do ślubu pozostało pół roku. Czy w takiej sytuacji nie mogę mieszkać w zakupionym mieszkaniu wraz z narzeczonym?

 • klaudia

  Na narzeczonego w przeszłości była zapisana nieruchomość w części stanowiącej 1/5 mieszkania. Czy wyklucza nas to jako małżeństwo z programu MDM?

 • Niestety nie. W ramach kredytu w programie MDM można zakupić 100% własności domu lub mieszkania.

 • Misiek

  Wraz z małżonką planujemy wykupić partycypacje mieszkania na wynajem w TBS Warszawa. Czy można skorzystać z MDM na partycypację która wynosi 30 % wartości mieszkania?

 • Nie ma problemu, gdyby pojawiły się dodatkowe wątpliwości, zapraszamy na nasze forum.

 • Janek

  Bardzo dziękuję za odpowiedź

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

  Nowelizacja programu MDM wprowadziła zmiany w art. 6 ust. 3 „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Zapis ten oznacza jednak jedynie możliwość wspólnego przystąpienia do kredytu dowolnej – innej osoby. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań nadal mogą być jedynie małżeństwa lub single.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Janek

  Mam skończone 35 lat i jestem w związku nieformalnym z kobietą 33letnią, która ma dziecko z poprzedniego związku. Posiadam umowę na czas nieokreślony w państwowej firmie, natomiast partnerka jest zatrudniona na umowę o pracę od 2 miesięcy. Czy mamy szanse na skorzystanie z programu?

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • igieł ka

  właśnie tej informacji szukałam, bardzo dziękuję, pozdrawiam.

 • Okres takiej karencji wynosi 5 lat od momentu uzyskania własności mieszkania. Po tym okresie można dowolnie zarządzać kredytem.

 • Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pan posiada już mieszkanie – nie może Pan więc skorzystać z programu MDM.

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • igieł ka

  czy obowiązuje to przez jakiś konkretny okres kredytowania czy na cale 25 lat?

 • Witam. W takiej sytuacji pozostaje niestety jedynie negocjacja ze sprzedawcą. Jeżeli dom przekracza wyznaczone limity ceny, nie ma możliwości, aby go nabyć w ramach programu MDM.

 • Witam. Przeniesienie kredytu (refinansowanie) wiąże się ze spłatą kredytu w danym banku przez zobowiązanie zaciągnięte w innym. W tym kontekście refinans byłby traktowany jako całkowita spłatą ze strony kredytobiorcy i wiązał się ze zwrotem otrzymanego dofinansowania.

 • igieł ka

  Witam, czy po uzyskaniu kredytu z MDM mam możliwość przeniesienia o do innego banku, który nie współpracuje z MDMem? Czy są jakieś obwarowania w regulaminach dofinansowania w tym temacie?

 • Rafał

  Witam . Mam pytanie. Jesteśmy rodziną wielodzietną z 3 dzieci. chcemy kupić dom w MDM który teoretycznie ma powierzchnię wg BGK czyli po odliczeniu garderób, garażu i innych pow. – wymaganą (110 m2) ale kosztuje 400 tys zł. dopłata wychodzi nam ok 69 tys ale wartość za 1m2 jest większa niż 3200 zł. Co zrobić? Czy ta kwota za m2 jest stałą kwotą? bo generalnie ciężko a nawet powiem nie ma takich ofert które spełniają ten warunek.

 • Pawelk

  Witam. Mam pytanie. Posiadam kredyt hipoteczny od kilku miesiecy – mieszkanie z rynku wtornego. Czy mozna ten kredyt przeniesc do innego banku i skorzystac z mdm?

 • Tak, przy czym chodzi o nadpłatę poza harmonogramem dofinansowania (czyli poza normalnymi ratami kapitałowo – odsetkowymi).

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Marcin

  witam .
  Mam pytanie kupuje mieszkanie za 194 tys . Mam zamiar wpłacić maksymalny wkład własny czyli ok 75 tys + dofinansowanie ok 19,600 zł . Czy przez te 5 -lat mogę nadpłacić kredyt w wysokośći 19 tys ?

 • niekoniecznie, jest szansa na drugą hipotekę (o ile kredyt byłby w tym samym banku).

 • Maciek

  Ok, czyli wychodzi na to, że jedynym rozwiązaniem jest kredyt gotówkowy, bo przecież drugiej hipoteki nie dostanę (kredytowałem wartość mieszkania – dopłata MDM w kwocie 20 tysięcy). Czy może jednak jest szansa na ewentualny drugi kredyt hipoteczny (pomijając całkowicie aspekty związane z moją zdolnością kredytową)?

 • Niestety nie, program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM, w czym oczywiście także możemy Panu pomóc.

  Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Maciek

  Witam,

  Czy jeśli dostanę już kredyt z dopłatą MDM, to czy mogę pójść do banku, który udzielił mi kredytu i pytać o zwiększenie go? Chcę „dobrać” trochę gotówki na wyremontowanie tego mieszkania, ale kredyty gotówkowe niestety są sporo droższe w porównaniu z kredytem hipotecznym.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam ponownie. Owszem, jeżeli narzeczona nie będzie miała zdolności, będzie Pan mógł wspomóc ją podczas liczenia zdolności kredytowej. Bank nie będzie kwestionował Państwa decyzji odnośnie skrócenia okresu kredytowania.

  Decyzja o udziale w kredycie jest wyłącznie Pańska, moją rolą jest jedynie przedstawić Panu możliwe rozwiązania i konsekwencje. Dlaczego miałbym Pana osądzać?

  Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania – pozostajemy do Pańskiej dyspozycji.

 • Andrzej

  Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź;)
  Aczkolwiek nie ukrywam, że jest ona dla nas zaskoczeniem..negatywnym;/ Miało to być wspólne przedsięwzięcie, a wychodzi..
  W związku z powyższym pojawia się drugie pytanie. Poprzez nieduże zwiększenie kwoty kredytu i pozostawienie okresu spłaty na 15 lat -narzeczona traci zdolność.. czy wtedy mogę dołączyć?
  Wiadomo, że to my wybieramy okres spłaty..ale na 30 lat zdolność jest i ciekawe jak do tego ustosunkuje się bank. Osiągniemy swój cel, czy bank zasugeruje 30 letni okres kredytowania?
  Wiem -to dziwne, że tak usilnie chcę być zamieszany w kredyt..:)
  Bardzo proszę o odpowiedź

 • Witam. Jeżeli Pańska narzeczona ma wystarczającą zdolność kredytową, Pański udział w liczeniu zdolności niczego nie zmieni (szczerze mówiąc, bank odpowie, że nie jest on potrzebny). Warunki, jeżeli chodzi o marżę kredytu – będą takie same.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Czyli inne osoby mogą przystąpić do umowy, tylko jeżeli beneficjent sam nie posiada zdolności.

 • Andrzej

  Mam pytanie dot. kredytu MDM.
  Podpisaliśmy z narzeczoną umowę deweloperską na zakup mieszkania (właściwie wg zasad tylko ona). Natomiast planujemy o kredyt starać się razem, Czy pomimo tego , że nawet jeżeli złoży wniosek sama -to minimalnie łapie się na zdolność mogę być współkredytobiorcą?? I czy moje lepsze zarobki i pozytywna historia wpłynie na polepszenie warunków jakie zaproponuje bank (obniżenie marży) czy jest kompletnie bez znaczenia??
  Podstawowe pytanie, to czy wogóle mogę przystąpić do kredytu?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Witam ponownie,

  Ad 1. Okres 5-ciu lat jest liczony od momentu przekazania własności mieszkania (czyli od momentu podpisania ostatecznego aktu u notariusza)

  Ad 2. Dokładnie. Przekroczenie limitu spłaty, chociażby o złotówkę, nakłada na Pana obowiązek zwrotu (60-liczba poz. mies)/60 x kwota dofinansowania

 • Dominik

  Dziękuję za szybką odpowiedź.
  Mam jeszcze kilka wątpliwości:
  1. 5 lat liczy się od podpisania aktu u notariusza, czy od wypłąty pieniędzy z BGK?
  2. W jaki sposób oblicza się część którą należy zwrócić?
  Tzn czy jeżeli nadpłacę ponad normę tylko dodatkowe np. 5 tys. to czy muszę zwracać całość (wyliczoną ze wzoru (60-liczba poz. mies)/60×30 tys?

 • W ciągu pierwszych 5-ciu lat może Pan nadpłacić max 30 tys. PLN.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • Dominik

  Mam pytanie odnośnie wcześniejszej nadpłaty.

  Biorę kredyt na kwotę 350 000 zł, z MDM mam dofinansowane 30 000.

  Jaką kwotę mogę wcześniej nadpłacić, tak by nie musieć zwracać dofinansowania? W ogóle, czy 30 tys. czy 350 000 – 30 000 ?

  Dziękuję za pomoc

 • Witam. Jeżeli jedynie partycypowała Pani w kosztach budowy ww. mieszkania i jest Pani jedynie najemcą – może Pani skorzystać z programu MDM (o ile ma Pani poniżej 35 lat).

  Nie musi Pani rezygnować z umowy najmu przed wzięciem udziału w programie MDM. Ma Pani na to czas przez 6 miesięcy po otrzymaniu własności mieszkania nabytego w ramach programu. Jeżeli potrzebna będzie porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Iwona

  Witam,
  Kilka lat temu podpisałam umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkaniowego ( w której jest wyraźnie napisane że jestem najemcą lokalu mieszkaniowego) a następnie podpisałam umowę najmu tego lokalu. Jeśli dobrze myślę nie jest to traktowane jako własność tylko zwykły najem, tak?
  A jeśli tak to czy zanim będę starała się o kredyt MDM muszę pół roku wcześniej zrezygnować z tego mieszkania i dopiero po upływie 6 miesięcy mogę rozpocząć starania? Znalazłam taką informację na Państwa stronie ale nie jestem pewna czy to obejmuje moją sytuację. Z góry dziękuje za odpowiedź 🙂

 • Jeżeli nie posiada Pani, ani nie posiadała w przeszłości domu lub mieszkania – może Pani skorzystać z programu MDM.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Panią zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panią telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Patrycja

  Wiatm mam pytanie odnoscie MDM . Jestem matka (24 lata) samotnie wychowująca 3,5 letnie dziecko na które przysługuje mi 600 zl alimentow . Mam umowe o prace na czas nieokreslony nie posiadam zadnych zobowiązań finasowych typu kredyty. Zarabiam 2000 tys na ręke + alimenty . Mam szanse na dofinansowanie sama lub z rodzicami ?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Bardzo proszę. Polecamy się w przypadku dalszych pytań.

 • Gosia

  Dziękuję serdecznie za odpowiedź!

 • Witam. Nowelizacja w kwestii nadpłaty kredytu dotyczy wniosków, do których umowy zostały podpisane po wejściu nowelizacji w życie. Proszę jedynie uważać na zapisy w umowie z bankiem dot. prowizji za wcześniejszą spłatę.

 • Gosia

  Witam, podpisałam kredyt w Mdm w 2014, mieszkanie zostało oddane do użytkowania w styczniu 2016 ( wtedy też był przelew transzy z Bgk ok. 25 tys.) Czy nowelizacja ustawy mdm która weszła w życie w 2015 roku mnie obowiązuje? Chciałabym pod koniec 2016 nadpłacic 30 tys. i chcę być pewna ze nie będę musiała zwrócić części dofinansowania

 • Oczywiście. Z programu wyklucza jedynie posiadanie (obecnie lub w przeszłości) 100% własności domu lub mieszkania.

  Serdecznie Pana zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Panem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • krzysiek

  Pytanie , chcę kupic dom z programu mdm , czy mogę starać się o dofinansowanie jeżeli byłem kiedys włascicielem nieruchomosci garazu ( garaz murowany)

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W przypadku MDMu – dwa oddzielne gospodarstwa. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Kasia Mądrachowska

  czy mój partner, który nie ma 35 może wziąć kredyt mdm wspólnie z moim tatą?

 • magda

  Czy narzeczensto/para bez slubu w oczach banku podczas wyliczania zdolnosci kredytowej to jedno czy dwa gospodarstwa domowe?

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Państwo posiadacie w tym momencie mieszkanie, jeżeli nie wychowujecie min. trójki dzieci, nie ma możliwości, abyście skorzystali z programu MDM.

 • olek

  Witam mam następujące jeżeli niespełna 2 lata temu skorzystałem z żoną kredytu hipotecznego ponieważ program MDM nie był możliwy na rynku wtórnym czy jest możliwość zmiany rodzaju kredytu i skorzystanie z dodatków MDM oraz odciążenie drugiej hipoteki którą zastawiłem za kwotę wkładu własnego ponieważ nie posiadałem kwoty 20% kredytu. Z Góry dziękuje za odpowiedź.

 • Niestety nie. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Jacek

  Witam. Chcę przystąpić do programu MDM jako singiel, ale raty
  będę spłacał na pół z narzeczoną. Czy w takim przypadku ona również może zostać współwłaścicielem mieszkania?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marta

  Chciałabym przystąpić do programu jako singiel, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z partnerem?
  W
  przyszłym roku planujemy zalegalizować nasz związek ponieważ
  spodziewamy się dziecka. Czy po legalizacji związku będzie możliwość aby
  mieszkanie było nasza wspólną własnością ?

 • Marta

  Chciałabym przystąpić do programu, ale nie posiadam zdolności kredytowej. Czy mogę przystąpić do kredytu wspólnie z partnerem?
  W przyszłym roku planujemy zalegalizować nasz związek ponieważ spodziewamy się dziecka. Czy po legalizacji związku będzie możliwość aby mieszkanie było nasza wspólną własnością ?

 • Jak najbardziej. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Zachęcam Państwa do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Witam. Mój narzeczony będzie startował do kredytu na dom, niestety sam nie ma szans dlatego jego tata będzie osobą przystępującą do długu. Czy w takiej sytuacji jeżeli weźmiemy ślub a teść będzie przystępującym do długu mamy szanse na Mdm (mamy 3 letnią córkę). Pozdrawiam

 • ok, dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Witam. Jeżeli spełnia Pani warunki programu MDM (wiek poniżej 35 lat, brak posiadania własności mieszkania obecnie i w przeszłości) – szczerze zachęcam do udziału w programie np. poprzez rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • prelcia

  wartosc nieruchomosci 260 000 i brak wkladu wlasnego

 • prelcia

  witam czy jako samotna matka dwojki dzieci ( mam 23 lata i umowe o prace od 3 miesiecy na czas nieokreslony, oraz zobowiazania miesieczne wysokosci ok 1200 zl – za 18 miesiecy zmniejsza sie o 700 zl gdyz splace kredyt – i dochoty netto 5000 miesiecznie ) mam szanse na kredyt ?

 • Jeżeli wielkość powierzchni użytkowej przekracza wartość wyznaczonego limitu – nie ma niestety możliwości, aby nabyć daną nieruchomość w programie MDM. Zaznaczam jednak, że chodzi o powierzchnię użytkową. Polecam sprawdzenie, czy wartość powierzchni użytkowej w wymienionym domu została wyznaczona zgodnie z rekomendacją BGK: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Monika Wardzinska

  Witam Jestesmy rodzicami 3 dzieci masz limit na dom wynosi 110m2 mam pytanie bardzo spodobał nam sie dom o powierzchni 114m2 czy te 4m2 nie pozwolna nam nabyć domu z dofinansowaniem? Pozdrawiam Z dziękuję za odpowiedź

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Tak. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.” Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Dzieci wymienionego 59-cio latka powinny spełniać określone warunki. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:

  1) małoletnich dzieci,

  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

 • home

  Witam,
  Taka sytuacja, Jest rodzic w wieku 59 lat ktory ma wiecej jak 3 dzieci i ma tylko emeryture, czy taka os. moze wziac kredyt z dofinansowaniem na 3 dzieci. Do krdytu był by przyłaczony ziec ktory ma zdolnosc.

 • Nie ma problemu. Odnośnie pytania o dziecko. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), może Pani otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Aleksandra

  Dzięki za odpowiedź! A jak to jest z dzieckiem? Jeśli w ciągu 5 lat od otrzymania dofinansowania przyjdzie na świat to będąc już w związku małżeńskim będzie mi przysługiwało dodatkowe 5%?

 • Wg objaśnień do Ustawy MDM zwrot finansowego wsparcia do Funduszu Dopłat, dokonywany każdorazowo za pośrednictwem instytucji kredytującej, nie będzie miał zastosowania w przypadku uzyskania prawa własności lub współwłasności w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego.

  Czyli – nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

  Potwierdzenie możemy znaleźć na stronach Ministerstwa Infrastruktury: „Art. 2 pkt 1 ustawy definiuje nabywcę jako osobę, która uzyskuje finansowe wsparcie będącą osobą samotnie wychowującą dziecko, osobą niepozostającą w związku małżeńskim, a także obojgiem małżonków. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W przedmiotowej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania.

  W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.”

  Dodatkowo, nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • Na podstawie art. 6-go Ustawy, małżeństwo przystępuje do kredytu razem. Wtedy musiałaby Pani wziąć kredyt z obecnym mężem, a mieszkanie byłoby Państwa wspólną własnością.

 • Aleksandra

  Dzień dobry.

  Mój narzeczony był w przeszłości właścicielem mieszkania (został w to „wmanewrowany” celem uniknięcia przez inna osobę egzekucji komorniczej). Po ślubie będziemy wykluczeni z programu MDM, dlatego staram się o kredyt teraz, jako singiel. Czy po ślubie będę mogła pozostać beneficjentką programu, czy będę musiała oddać przyznane dofinansowanie?

 • anonim

  A co w sytuacji gdy nie mamy rozwodu? Czy jest jakas szansa na otrzymanie dofinansowania? Co musiałabym zrobic aby je otrzymać?

 • Jeżeli ma Pani formalny rozwód z mężem, a dwójka dzieci z poprzedniego małżeństwa mieszka z Panią – zachęcam do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • anonim

  Witam. Od 6 lat nie jestem z mężem, od 3 lat mamy ustanowioną rozdzielność majatkową, posiadamy 2 dzieci na które sa przyznane alimenty. Maz ma nowa partnerkę i dziecko z nia a ja nowego partnera i równiez wspólne dziecko. Tak wiec wychowuję 2 dzieci z poprzedniego związku i 1 z obecnego. Chcielibyśmy z obecnym partnerem nabyć mieszkanie przez program MDM czy jest to mozliwe?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Punkt nowelizacji dot. rozszerzenia własności w przypadku zawarcia związku małżeńskiego działa także w Państwa przypadku bez konieczności zwrotu dofinansowania.

 • Zet

  Witam! Mój narzeczony zawarł umowę kredytową z MDM w marcu tego roku tj. jeszcze pod rządami starej ustawy. Czy znowelizowany art. 14 ustawy, który umożliwia rozszerzenie wspólności majątkowej o nieruchomość po zawarciu małżeństwa przez beneficjenta bez utraty dofinansowania ma zastosowanie także w naszym przypadku? W naszej umowie kredytowej jednoznacznie wskazano bowiem, że zobowiązanie do zwrotu finansowania ma miejsce także wówczas, gdy kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego dokona zbycia prawa własności lub współwłasności przedmiotu kredytowania. Nie przewidziano, że ustawa może się zmienić. Chciałabym skorzystać z możliwości jaką daje nowelizacja nie wiem tylko czy przy takim kształcie treści umowy kredytu mogę stać się współwłaścicielem po zawarciu małżeństwa bez narażenia mojego narzeczonego na utratę dopłaty. Z góry dziękuję za odp. 🙂

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Chodzi Panu o nabycie udziałów w danej nieruchomości mieszkalnej? Jest to możliwe jedynie w przypadku małżeństw. Beneficjent programu MDM (osoba samotna lub małżeństwo) powinna nabyć 100% własności danej nieruchomości mieszkalnej.

 • Łukasz Trawiński

  Witam, czy program MDM obejmuje również partycypację??

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

  Odnośnie skorzystania z programu MDM z narzeczonym – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Magdalena

  Dzień dobry 🙂

  Chciałabym kupić mieszkanie z partnerem. Nie jesteśmy małzeństwem, ale partner jest po rozwodzie i ma 1 dziecko. Dziecko na stałe jest za granica z matką, jednak meldunek ma nadal w Polsce, a partner ma pełnie praw rodzicielskich. Czy w związku z tym do programu MDM możemy wliczyć jego dziecko? Dodam, że planujemy dziecko w najbliższym czasie i kolejne pytanie, to jak w takim wypadku wygląda dopłata?

  Z góry dziekuje i pozdrawiam

 • Dobrze Pani rozumuje. Pozdrawiamy.

 • Natalia

  Witam,
  mam pytanie w podobnym stylu co powyżej z tym, że nabyłam w mężem w tym roku mieszkanie na warunkach mdm i chciałabym zameldować babcię. Idąc wg. powyższej logiki nie powinno mieć to żadnego wpływu na utratę i zwrot dofinansowania ponieważ mieszkanie zaspokaja nasze potrzeby mieszkaniowe. Czy dobrze rozumie? Jeżeli nie to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Z góry serdecznie dziękuję. Pozdrawiam

 • Proszę bardzo, polecamy się.

 • Aneta

  Bardzo dziękuję Pozdrawiam

 • Nie ma problemu.

 • Witam. Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Jest to oficjalna odpowiedź Ministerstwa na nasze pytanie.

  Komentarz o „grzeczności” partnera był żartobliwy. Partner nie powinien ograniczać możliwości mieszkaniowych beneficjenta.

 • karolina

  Super świetnie. Dziekuję

 • Tak. Zbudowanie takiego budynku w żaden sposób nie ograniczy Państwa możliwości mieszkaniowych.

 • Aneta

  Witam Mam pytanie odnośnie meldunku partnera w mieszkaniu zakupionym w ramach mdm. W banku uzyskałam informacje że meldunek partnera jest traktowany jako użyczenie mieszkania pomimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego i może to spowodować utratę/zwrot dofinansowania (Jak twierdzi bank mają tą informację potwierdzona przez ministerstwo) W jednym z komentarzy zostało napisane „partner ma być grzeczny” Jeśli mogę prosić o doprecyzowanie i wyjaśnienie będę zobowiązana Pozdrawiam

 • karolina

  Witam. Małżeństwo z 3 dzieci. Czy po zakupie domu 100m z działką 1500m2 przy wsparciu MDM można zbudować na działce warsztat/garaż/budynek gospodarczy (do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej) przed upływem 5 lat od momentu nabycia?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nabywcą, czyli osobą, która uzyskuje finansowe wsparcie może być osoba samotnie wychowująca dziecko, osoba niepozostająca w związku małżeńskim, a także oboje małżonkowie. Momentem decydującym o uzyskaniu statusu nabywcy jest moment uzyskania finansowego wsparcia, a nie moment przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W opisanej sytuacji nabywcą w dalszym ciągu pozostaje wnioskodawca, a na podstawie art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy właścicielem prawa do lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy staje się oboje małżonków. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego małżonek współposiada majątek wspólny wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu. Ponadto zgodnie z tezą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r. (I CSK 647/10): „Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw”. Zatem w kontekście ustawy o pomocy państwa (…) każdy z małżonków jest właścicielem, a nie współwłaścicielem, mieszkania. W takiej sytuacji nabywca w programie MdM realizuje w całości swoje uprawnienia właścicielskie, mimo jednoczesnego współposiadania tego mieszkania przez jego małżonka. W związku z tym nie istnieje konieczność zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

  Mieliśmy podobny przypadek w zeszłym tygodniu i rozmawiałem o tym z BGK. Z ich punktu widzenia liczy się moment składania/akceptacji wniosku o dofinansowanie. Ze strony banku ważny też jest moment przystąpienia do umowy kredytowej. Najlepiej więc w takiej sytuacji zawrzeć małżeństwo po podpisaniu umowy kredytowej, choć osobiście proponowałbym dla bezpieczeństwa dopiero po wypłacie dofinansowania.

  Jeszcze jedna kwestia – ustalenie współwłasności nie nastąpi automatycznie. Należy najpierw skontaktować się z bankiem kredytującym, a następnie dokonać notarialnego ustalenia współwłasności i postarać się o zmiany w księdze wieczystej nieruchomości.

 • kinga

  Witam. moja sytuacja wygląda następująco: moi rodzice są kredytobiorcami, lecz mieszkanie (w dofinansowaniu mdm) będzie przepisane na mnie (singiel), akt własności będzie dopiero w przyszłym roku we wrześniu. Czy jeśli wezmę ślub (w lipcu2016)przed momentem otrzymania aktu własności, czy mój przyszły małżonek będzie ‚wciągnięty’ we wspólność ww mieszkania? Lub czy jeśli weźniemy ślub po nabyciu aktu własności ( wtedy będę sama właścicielem na akcie własności) będę mogła ustanowić swojego małżonka współwłaścicielem bez żadnych konsekwencji?

 • Serdecznie przepraszam, pytanie było dosyć długie, a kolega trochę „umysłowo wycofany” po piątkowym wieczorze. Widzę, że jednak odpisał już na Pani komentarz. Jeżeli pojawią się dodatkowe wątpliwości – proszę pisać – dzisiaj powinno już być szybciej 😉

 • Kwota dofinansowania, którą może otrzymać Pani narzeczony zależy od kilku czynników. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

  Łatwo mogą Państwo wyliczyć tą kwotę korzystając z kalkulatora na naszej stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Odnośnie wkładu własnego. Obecnie wymagane jest posiadanie własnych środków w wysokości 10% wartości mieszkania. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 10% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Jeżeli potrzebna jest profesjonalna porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i przedstawi oferty kredytowe, które warto rozważyć.

 • Kasia Lipka

  CZY MOŻE KTOŚ ODPOWIEDZIEĆ NA MOJE PYTANIE

 • Kasia Lipka

  moja sytuacja jest taka ja dostałam od mamy dom w darowiźnie ogólnie nie
  miałam wyjścia musiałam go wziąć wiec chyba ja nie mogę skorzystać z
  MDM ale mój chłopak pracuje i chce wziąć na siebie jako na singla
  dofinansowanie jak wygląda taka procedura myślał o kredycie koło 200 tys
  na mieszkanie czyli np ile wyniesie go dofinansowanie ile musi mieć
  wkładu własnego czy MDM pokrywa mu ten wkład własny . Może liczyć przy
  kredycie na pomoc rodziców

 • Witam. Nowelizacja programu MDM, której tekst może Pan znaleźć także na naszej stronie w dziale Dokumenty, zmodyfikowała zapisy art. 14. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia współwłasności mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego beneficjenta.

 • Tomek

  Witam, Zamierzanym z narzeczona kupić mieszkanie w MDM z rynku pierwotnego. Chcemy wziąć oboje wspólny kredyt ale właścicielem mieszkania będzie a właściwie musi być tylko jedno za nas. W akcie notarialnym będzie tylko jedna osoba. Czy jeżeli w okresie kolejnych pięciu lat weźmiemy ślub i będziemy chcieli rozszerzyć własność na dwie osoby i włączyć mieszkanie do wspólnoty majątkowej nie naruszy to warunków programu MDM? Bo o ile program mówi że w przypadku zawarcia małżeństwa nie tracimy dofinansowania o tyle co w przypadku rozszerzenia współwłasności i dopisania do aktu notarialnego drugiej osoby. Szukałem wszędzie informacji ale nikt nie potrafi jasno określić jak to wygląda w praktyce. Dziękuje ze wszelką pomoc w tej materii. Pozdrawiam

 • Może to być dowolna osoba. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Martynika

  Witam. Chcę kupić mieszkanie w MDM z rynku wtórnego, niestety nie mam wystarczającej zdolności kredytowej. Czy jako współkredytobiorca może być mama mojej dziewczyny? Czy musi to być ktoś z rodziny?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. W ramach programu MDM można zakupić dom lub mieszkanie – warsztat niestety niestety nie jest lokalem mieszkalnym.

 • niebieski

  chcę kupić działkę z budynkiem ( w tej chwili jest tam warsztat) ok.100 m kwadr. i przerobić ją na dom mieszkalny . Czy otrzymam dofinansowanie kredytu mdm ?

 • Tak, istnieje taka możliwość.

  Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

 • max87

  Witam. Chciałbym się zapytać czy jest możliwość nadpłaty kredytu w przeciągu 5lat kwotą jednorazową np. dofinansowanie MDM wynosi 15tys. zł natomiast chciałbym nadpłacić 14tys. zł (wpłata jednorazowa) w przeciągu 1-2lat od momentu uzyskania własności. Pozdrawiam.

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Wtedy rodzice byliby beneficjentami programu MDM i właścicielami mieszkania. Musieliby również spełniać warunki programu (wiek poniżej 36 lat i brak własnego lokalu mieszkalnego).

  Możliwa jest także odwrotna sytuacja, do programu przystępuje Pan, jako beneficjent, a rodzice wspomagają Pańską zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Gdyby potrzebna była porada odnośnie najlepszych z dostępnych na rynku ofert bankowych, polecam link: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • radek

  witam, czy mogę wziąć udział w MDM nie mając w ogóle zdolności więc kredyt wezmą rodzice bez mojego udziału?

 • Zamiast obskakiwać banki – naprawdę szczere polecam skorzystanie z usług doradców, współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mirosław Szych

  Ok, w poniedziałek przejdę się jeszcze raz do pko i poproszę o uzasadnienie, zaznaczając że nie jesteśmy pracownikami. Zobaczymy co powiedzą. Obskoczę jeszcze inne banki i dam znać 🙂

 • Dodałem info powyżej.

 • Witam. Podpytywałem w znajomym banku. Gdyby to było mieszkanie zakładowe (w sensie – Państwo pracowalibyście w PKP i chcielibyście wykupić mieszkanie) – nie byłoby takiej możliwości. Jeżeli jednak wynajmujecie mieszkanie i chcecie je od PKP odkupić, wniosek powinien przejść. Jeżeli są problemy z PKO – sugeruję wybór innego banku.

 • Mirosław Szych

  Witam,
  czy udało się coś ustalić ?

 • Mirosław Szych

  Witam,
  czy udało się coś ustalić ?

 • Dziękuję i nawzajem.

 • Mirosław Szych

  Bardzo dziękuję i spokojnej nocy życzę.

 • No problem, dam jutro znać.

 • Mirosław Szych

  Byli byśmy bardzo wdzięczni, bo naprawdę wszędzie odbijamy się od ściany:(

 • Mam zamiar jutro potwierdzić tą informację. Na chwilę obecna uważam, że powinni Państwo móc skorzystać z programu MDM przy zakupie ww. mieszkania.

 • Mirosław Szych

  Czyli dofinansowanie na pewno się nam należy i mamy o nie walczyć 🙂

 • Nadal nie rozumiem. Co wynika z tego, że mieszkanie jest zakładowe? PKP je sprzedaje, Państwo je kupujecie (nie jesteście pracownikami). Zalecam poprosić o uzasadnienie odmowy lub też od razu zmienić bank.

 • Mirosław Szych

  No właśnie nie powiedzieli że nas nie obejmuje bo to mieszkanie zakładowe nie ukrywam że czas nas nagli bo mamy już podpisaną umowę przed wstępną wykupu i nie bardzo wiemy co jeszcze możemy zrobić?

 • A podali jakiś powód?

 • Mirosław Szych

  Super, tylko PeKaO S.A twierdzi że nie możemy więc jak ? 🙂
  PKO BP także twierdzi że nie

 • Tak, nowelizacja ustawy MDM umożliwia zakup dowolnej nieruchomości, także na rynku wtórnym. PKP można traktować jak każdy inny podmiot sprzedający mieszkanie.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Mirosław Szych

  Witam,
  po 10 latach najmu mamy z żoną do wykupu mieszkanie od PKP (komercja – wyższy czynsz) (NIE JESTEŚMY PRACOWNIKAMI I NIGDY NIE BYLIŚMY). Czy możemy skorzystać z MDM ? Wiek, zarobki, 2 dzieci… wszystko niby ok ?

 • Nie. Ustawa MDM nie nakłada na beneficjenta obowiązku zameldowania w zakupionym mieszkaniu. Proszę jednak pamiętać, że mieszkanie zakupione w ramach programu ma zapewniać Panu odpowiednie warunki mieszkaniowe. Użyczenie lub wynajęcie mieszkania będzie się wiązało z koniecznością zwrotu dofinansowania.

 • Krzysztof

  Witam,
  kupuje mieszkanie w ramach MDM. Obecnie mieszkam z mamą i jestem zameldowany w tym mieszkaniu. Czy po kupnie mieszkania w programie MDM muszę zmienić meldunek na nowo kupione mieszkanie?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze
  z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba
  fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  – pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  – wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-09-01.

 • Damian

  Witam,

  Chcielibyśmy wraz z żoną kupić dom w technologii szkieletowej. Dom ten według naszego projektu wybudowałaby nam wyspecjalizowana firma (od fundamentów do stanu deweloperskiego). Czy taki dom – przy założeniu, że wszystkie inne kryteria są spełnione – kwalifikowałby się do dofinansowania z MDM

 • Niestety nie. Beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba
  wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • mat

  A czy można również dołączyć drugą osobę jako współwłaściciela, jeśli nie jest mężem/żoną i w przeszłości była właścicielem nieruchomości?

 • Ani ustawa, ani objaśnienia BGK nie precyzują tego tematu. Obawiam się, że Panuje tutaj dowolność. W moim przypadku np. wiatrołap nie był wliczany do powierzchni użytkowej.

 • Przemek

  A jeszcze jedno pytanie na które nie udało mi się znaleźć odpowiedzi: czy wiatrołap wlicza się do powierzchni użytkowej w programie MDM?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie
  odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Jeżeli zarówno Pan, jak i wymieniony dom spełniacie kryteria programu MDM – to bez problemu otrzyma Pan dofinansowanie do zakupu domu.

 • Przemek

  Witam
  Byłem dzisiaj u doradcy kredytowego i nie był pewny czy jako singiel dostane dopłatę z MDM na zakup DOMU?

 • Łukasz

  miałem kredyt z mdm, już go spłaciłem, po jakim czasie mogę być właścicielem następnej nieruchomości? Czy jest jakiś okres przejściowy? Czy posiadanie następnej nieruchomości obliguje mnie do zwrotu dofinansowania?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Warunek nieposiadania mieszkania dotyczy zarówno stanu obecnego jak i przeszłości. Sytuację ratuje ew. wychowywanie przynajmniej trójki dzieci, wtedy warunek nieposiadania mieszkania nie jest uwzględniany.

 • kokokoko

  Za dzieciaka zostało przepisane na mnie mieszkanie. Ja jestem tylko właścicielem.Mam jeszcze brata ale na niego nic nie zostało przepisane. Jak wiadomo ten kto posiada mieszkanie nie może się starać o dofinansowanie z MDM. Czy mogę coś z tym fantem zrobić, żeby starać się o MDM? Jakoś się zrzec albo przepisać część na brata?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • No problem. Polecamy się.

 • jas

  dziekuje

 • Również serdecznie witam.

  Ad 1. Meldunek partnera w mieszkaniu zakupionego w ramach programu MDM jest możliwy jedynie wówczas, jeżeli nie spowoduje to ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM (czyli partnerka ma być grzeczna 😉

  Ad 2. Tak. Nowelizacja programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w
  przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583).

 • jas

  Serdecznie witam.
  Czy kupując mieszkanie z mdm jako singiel mogę w nim zameldować moją partnerkę.
  oraz
  Czy kupując mieszkanie z mdm jako singiel mogę np. po roku gdy weźmiemy ślub wprowadzić ją na równych zasadach właścicielstwa i współkredytobrania do tego mieszkania

  pozdrawiam

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie
  instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Marek

  Witam,

  mieszkam i zarabiam w Irlandii, jednak pragnę w najbliższym czasie (za kilka lat) sprowadzić się z powrotem do Polski. Pragnę już teraz kupić i spłacać mieszkanie, na przykład takie, które dopiero zacznie się budować. Słyszałem jednak, że mimo iż sam program MDM nie jest zamknięty dla osób pracujących za granicą, to jednak banki nie udzielają kredytu w innej walucie niż tej, w której się zarabia (w tym przypadku euro). Czy jest jakakolwiek szansa na obejście tego problemu? Czy istnieje szansa dla osoby pracującej za granicą na zakup mieszkania korzystając z tego programu, by mieć dokąd wrócić? Z góry dziękuję za odpowiedz

 • Uważam, że deweloper nie ma prawa ściągać od Państwa odsetek. Umowa pomiędzy Państwem, a deweloperem została z pewnością zawarta na pewnych warunkach wg których mieszkanie zostanie oddane w określonym terminie. W oparciu o tą umowę mogą Państwo argumentować utrzymanie oryginalnego terminu wypłaty ostatniej transzy, tym bardziej, że nie jest to zależne ani od państwa, ani od banku. Zastanawiam się, jak zachowałby się deweloper, gdyby budowa znacznie się opóźniła, w skutek czego straciliby Państwo dofinansowanie.

 • Dopłata w programie MDM wg obecnych zasad powinna zostać wypłacona jako ostatnia transza płatności po przeniesieniu własności mieszkania na beneficjenta programu. Proszę negocjować z deweloperem, moim zdaniem mają Państwo do tego wszelkie podstawy.

 • Dopłata nie zostanie cofnięta, jeżeli postąpią Państwo w opisany sposób. Zachęcam jednak do poważnego zabezpieczenia na wypadek ew. krótkiej pamięci dewelopera.

 • Anna

  Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło 🙂 Czy jeśli deweloper zgodziłby się na to abyśmy to my dopłacili mu póki co MDM, a potem w styczniu gdy dostanie przelew z BGK to nam odda naszą wpłatę to czy bank kredytujący tudzież BGK mogą nam cofnąć dofinansowanie z MDM z racji naszej wcześniejszej wpłaty??

 • Anna

  I jeszcze jedno pytanie. Ponieważ bardzo nam zależy na odbiorze mieszkania we wrześniu zastanawiamy się nad argumentami, które moglibyśmy przedstawić Deweloperowi, aby zgodził się na oddanie kluczy we wrześniu, a transza z MDM wpłynęłaby do niego w styczniu. Pytanie brzmi: kiedy MDM powinien być wypłacony?? Przed oddaniem kluczy czy po przepisaniu własności mieszkania na nas?? Drugim argumentem może być, że w umowie kredytowej jest wskazany jako adresat dopłaty MDM i na pewno ją otrzyma, ale w styczniu. Nie wiemy czy nasze argumenty są słuszne i czy mamy w ogóle szanse na przekonanie Dewelopera, dlatego proszę o podpowiedź.

 • Anna

  Dziękuje za odpowiedź. Rozwiązanie kredytu i zawarcie nowej umowy rzeczywiście wiąże się z kosztami, ale również z czasem. W takim razie inne pytanie. Tak jak wspomniałam deweloper rozesłał już wezwania do ostatniej transzy (którą w naszym wypadku miała być dopłata MDM), BGK nie wypłaci jej przez okres 4 najbliższych miesięcy. Czy deweloper ma prawo ściągać z nas odsetki za nieterminowe uregulowanie płatności skoro problem nie jest zależny od nas??

 • Sądzę, że raczej nie zajmie Pan całego mieszkania, czy chociażby pokoju np. na garaż. Tak naprawdę potrzeba Panu raczej miejsca na komputer, ew. szafkę na dokumenty i być może jeszcze wieszak na klucze. nie sądzę, aby to poważnie ograniczyło Pańskie możliwości mieszkaniowe. Wg mnie – nie powinno być problemów.

 • Michał

  Dziękuję za zainteresowanie moim wpisem ale nadal nie dostałem konkretnej odpowiedzi jak to jest w moim przypadku , czyli usług transportowych…

 • Nie może Pan prowadzić działalności w mieszkaniu nabytym za pomocą programu MDM w sposób ograniczający Pańskie możliwości mieszkaniowe. Czyli np. nie można przeznaczyć części mieszkania na gabinet dentystyczny lub fryzjerski.

 • Michal

  Witam.
  prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, usługi transportowe a siedzibą mojej firmy do tej pory jest dom moich rodziców w którym jestem zameldowany. W warunkach udzielenia kredytu z mdm jest napisane że, w kupowanym mieszkaniu nie mogę prowadzić działalności usługowej. Pytanie brzmi czy mogę przenieść zameldować sie w nowym mieszkaniu i jednocześnie przenieść tam firmę ?

 • Muszą Państwo niestety czekać do stycznia 2016. Ew. przyspieszenie wypłaty wiąże się z rozwiązaniem już podpisanej umowy i złożeniem nowego wniosku z terminem wypłaty na koniec 2015 roku. Wiąże się to jednak z ponownymi kosztami udzielenia kredytu oraz kosztami rozwiązania obecnej umowy.

 • Anna

  Witam,
  We wrześniu 2014 roku wraz z mężem kupiłam mieszkanie wraz z dofinansowaniem MDM, które miało być wypłacone jako ostatnia transza. W umowie deweloperskiej przepisanie własności mieszkania datowane jest do końca grudnia 2016 roku, a odbiór mieszkań do marca 2016 roku. Deweloper jednak wyrobił się wcześniej i oddaje mieszkania już we wrześniu 2015 roku. Deweloper rozesłał już wezwania do zapłaty ostatniej transzy, jednak w banku powiedziano nam, że tej transzy nam nie wypłacą w 2015 roku, bo BGK zamówiło pieniądze na 2016 rok. Deweloper tez rozkłada ręce, termin zapłaty zbliża się wielkimi krokami i dopóki nie zostanie uiszczona wpłata nie mamy co marzyć o odbiorze mieszkania. Jak można rozwiązać taką sytuację?? Zaproponowaliśmy nawet deweloperowi, że sami dopłacimy ostatnią transzę, a jak w styczniu wpłynie kasa z BGK to wtedy deweloper nam zwróci, ale nie mogą tak zrobić. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?? Ania

 • Niestety nie. Na podstawie at. 5 Ustawy, małżeństwa korzystają z kredytu w programie MDM wspólnie.

 • jacek

  Szybkie pytanie, czy jak kupiłem mieszanie, przed zawarciem związku małżeńskiego i teraz się ożeniłem, to żona może skorzystać z programu mdm?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. W Państwa przypadku mówimy raczej o remoncie. W dużym skrócie – dopłatę można dostać w przypadku zakupu domu lub mieszkania, a zwrot VAT – w przypadku budowy domu systemem gospodarczym.

 • Aneta Błońska

  Mam pyt. Mamy dom po dziadkach chcieli bysmy go przebudowac nowoczesnie czy mozemy liczyc na dofinansowanie z MDM?

 • Ten punkt ustawy nie zmienia się. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

 • Grzegorz Balana

  Czy po nowelizacji ustawy MDM ten punkt się zmienia? Czyli czy w ciągu 5 lat za urodzenie pierwszego dziecka będzie dopłacone 5%? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Adam

  Dziękuję za odpowiedź.

 • ok

 • Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu
  mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego
  własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
  jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Reasumując – przez 5 lat od momentu przeniesienia własności mieszkania w ramach programu MDM nie powinien Pan dokonać odbioru domu do użytkowania, gdyż grozi to zwrotem części dofinansowania.

 • Adam

  Chodzi mi oczywiście o okres 5 lat karencji zapisany w umowie…

 • Adam

  Witam, na początku 2014 r. kupiłem z żoną mieszkanie korzystając z dopłat w ramach MDM. Od tego czasu powiększyła nam się rodzina i polepszyła się sytuacja finansowa. Zastanawiamy się nad budową domu. Kiedy możemy ją rozpocząć? Czy przypadek „posiadania domu” obligujący do zwrotu części dopłaty następuje w momencie samego rozpoczęcia budowy domu, czy w momencie odebrania domu przez inspektora nadzoru budowlanego, czy w momencie ujawnienia nieruchomości w księgach wieczystych?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Na naszej stronie właśnie pojawił się kalkulator uwzględniający zapisy nowelizacji ustawy. Zachęcam do przetestowania na Pani przykładzie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  W kwestii wkładu własnego: wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Mania

  Dzień dobry.Mam pytanie, syn ma 23 lata jest singlem.Chciałby kupić mieszkanie 50m2 lub 55m2 w Bydgoszczy z rynku wtórnego na kwotę 200 000 zł korzystając z programu MDM.
  Proszę o wyliczenie kwoty dofinansowania na jaką może liczyć korzystając z programu MDM na zakup w/w mieszkania,czy syn musi posiadać wkład własny,jeśli tak to jaki?

 • Nie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom. Może Pani ew. wystąpić o udział w programie jako singielka, otrzymać dopłatę, a następnie wziąć ślub. Nowelizacja
  programu MDM zmodyfikowała art. 14 określający możliwe sytuacje dot. zwrotu dofinansowania. Konieczność zwrotu dofinansowania nie będzie miała miejsca w przypadku rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583). Czyli – po zawarciu związku małżeńskiego i ustanowieniu współwłasności nie będą musieli Państwo zwracać dopłaty.

 • Kosmozuczek

  Dzień dobry, mam pytanie. Razem z narzeczonym staramy się o mieszkanie w MDM oczywiście niedługo weźmiemy ślub ale niestety mój narzeczony praktycznie nie ma zdolności kredytowej, doradca finansowy powiedział, że prędzej sama uzyskam kredyt. Czy w związku z tym kredyt może być tylko jedną osobę mimo, że o MDM będziemy razem jako małżeństwo?

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie
  otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możemy otrzymać w związku z urodzeniem się
  lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Koko

  Wtam, jesteśmy małżeństwem bez dzieci czy jak w ciagu 5lat urodzi sie dziecko mozemy starać sie o wyrownianie MDM jak dla małżeństw z dzieckiem?

 • O kredyt w ramach programu MDM wnioskuje Pani na początku procesu. Jeżeli bank wydał pozytywną decyzję i poszedł wniosek do BGK, oznacza to, że procesuje już Pani wniosek w programie MDM i po podpisanej umowie otrzyma Pani dopłatę.

 • wiktoria

  witam, mam nietypową sytuację: deweloper sprzedał mi dom w stanie deweloperskim, gdzie zaznaczył w projekcie, że powierzchnia użytkowa wynosi 99,93 m2 plus pom. gospodarcze 4,10 m2 i garaż 22 m2. Dwóch banków odmówiło mi finansowania kredytu z mdmu, ponieważ wg ustawy pom. gospodarcze jest wliczane do metrażu, czyli dom ma powyżej 100 m2. Jeden ban jednak wydał pozytywną decyzję. Moje pytanie brzmi następująco: jeśli podpiszę umowę kredytową z bankiem, który wydał mi pozytywną decyzję, czy uzyskam dofinansowanie z bgk???

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nie jest to prawdą. Warunek nieposiadania mieszkania i ograniczenie wieku dotyczą jedynie beneficjenta MDMu – czyli Pani. To był nasz doradca? Pamięta może Pani nazwisko?

 • Karolina

  Witam serdecznie, nie posiadam zdolności kredytowej i chciałabym przystąpić do programu z rodzicami. Ale Pani, która do mnie dziś dzwoniła z doradztwa finansowego, powiedziała , że mogę z nimi przystąpić do programu ale rodzice nie mogą mieć mieszkania (obecnie,ani w przeszłości). Czy naprawdę tak jest?

 • Tak. Nowelizacja programu MDM wprowadzi możliwość nabycia
  w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego
  na:
  1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w
  celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

  Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny
  albo dom jednorodzinny.

 • Paweł

  Jak wygląda sprawa zakupu mieszkania ze spółdzielni oczywiście rynek pierwotny?? Można liczyć na dofinansowanie gdy umowa oparta jest o wkład budowlany ??

 • Niestety nie. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), mogą Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Agnieszka

  Witam, braliśmy kredyt z dopłata MDM w maju 2014 i mieliśmy wtedy 1 dziecko, dlatego dopłata wynosiła 15%. Obecnie mamy już drugie dziecko, czy z tego tytułu możemy starać się o większe dofinansowanie, tj. dopłatę do tych 15%?

 • Najmocniej przepraszam 35.325,00 PLN to prawidłowa kwota – testuję akurat nowy kalkulator – pod znowelizowaną ustawę MDM, skorzystałem z niewłaściwego pliku.

 • Tomasz

  Hmm… a kalkulator mówi coś innego… 35 325zł

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Cena 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania odnosi się jedynie do kwoty limitu. Nie ma wpływu na wartość otrzymanego dofinansowania. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika
  przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
  użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  Kwota dofinansowania dla podanych parametrów wynosi: 36.095,09 PLN

 • Tomasz

  Witam,
  proszę o informację czy cena 1m2 mieszkania poniżej kwoty dopłaty (4 710,00)
  wpływa na wysokość dopłaty.

  Proszę o wyliczenie dla danych
  Rodzina z 1 dzieckiem
  Cena mieszkania za 1m2 4600 (239014zł za całość)

  Powierzchnia mieszkania 51.09
  Miasto Wrocław

 • Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100
  mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla
  mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Jeżeli mieszkanie ma większą powierzchnię, nie można niestety skorzystać z programu MDM, aczkolwiek polecam artykuł: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

  Odnośnie wyliczenia kwoty dofinansowania – na postawie art. 7
  Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% (lub 15% jeżeli wychowujemy dzieci – przyp.) kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego
  w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

 • maciek

  Dzień dobry,

  mam pytanie dotyczące dopłat. Razem z żoną we wrześniu spodziewamy się dziecka i z tego względu wstrzymujemy się z kredytem. Z tego co wyczytałem, to po urodzeniu dziecka, otrzymamy dopłatę do maksymalnie 75 metrów. Znaleźliśmy mieszkanie, które ma niestety 77 metrów, ale jest pod każdym względem (pracy itp) idealnie dla nas zlokalizowane. Czy program MDM pokrywa wkład własny do 75 metrów, a pozostałe 2 pokrywamy z żoną sami? Czy jest możliwe przekroczenie tego warunku i spełnienie go we własnym zakresie? Ile wówczas wynosi taka dopłata/jak się ją wylicza?

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Kasia

  Witam, nasz sytuacja wygląda następująco: jesteśmy małżeństwem, za niespełna dwa miesiące urodzi nam się dziecko. Czy już teraz możemy się starać o kredyt i dofinansowanie jako rodzina z dzieckiem czy należałoby poczekać do urodzin aby nie stracić tych 5 % ? Pozdrawiam

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), można otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Żona zostanie wówczas współwłaścicielką tej drugiej nieruchomości, co pociągnie za sobą konsekwencje wymienione w art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • sitek

  Mam pytanie:
  Singiel bierze MDM przed ślubem. Jeśli po ślubie urodzi się dziecko to czy można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie? (5%)

 • sitek

  Witam,

  Mam pytanie:
  Moja narzeczona kupuje mieszkanie w MDM (przed ślubem). Czy po ślubie będę mógł kupić nieruchomość (mieszkanie, lokal usługowy lub działkę) na siebie lub na nas?

  Pozdrawiam
  Paweł

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli wymieniona partycypacja w TBS nie jest tożsama z własnością mieszkania – mogą się państwo ubiegać o udział w programie MDM.

 • Marek Adam

  Witam, czy jeżeli mam partycypację w TBS to mogę udzielać się z żoną o MDM?

 • Ze strony programu MDM nie ma to znaczenia, w obu przypadkach kwota dofinansowania jest taka sama.

  Z Państwa strony – jeżeli skorzystacie z programu jako małżeństwo, mieszkanie będzie stanowiło własność wspólną. Poza tym – nic nie wiąże mocniej niż kredyt hipoteczny 😉

 • Kasia

  Witam, z chłopakiem myślimi o kupnie mieszkania. Ja jestem jeszcze studentką, a chłopak już pracuje. Co byłoby dla nas korzystniejsze, żeby chłopak starał się o dofinansowanie dla singla, czy wspólnie jako małżeństwo? Mieszkanie chcielibyśmy kupić w Zielonej Górze o pow. ok. 50m2.

 • Zarejestruj się w programie „Mieszkanie dla Młodych” na stronie http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą
  skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub
  mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Ponieważ jest Pan właścicielem innego mieszkania – nie może Pan skorzystać z MDMu. Z programu nie może skorzystać także Pańska małżonka, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy MDM, kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

 • Przeniesienie prawa własności powinno odbyć się w obecności notariusza.

 • Michal

  Witam,
  W zeszłym roku kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego, którego jestem jedynym właścicielem. Miesiąc temu zawarłem związek małżeński i planuje z małżonką zakup mieszkania w programie Mdm? Obecne mieszkanie zostanie sprzedane. Małżonka nie jest współwłaścicielem obecnego mieszkania. Czy nic nie stoi na przeszkodzie?

 • W świetle zapisów Ustawy jesteście Państwo obcymi ludźmi. narzeczony może skorzystać z programu MDM jako singiel wychowujący dwoje dzieci. Po ślubie ni będziecie Państwo musieli zwracać dofinansowania, ale przestrzegam przed ustanowieniem współwłasności mieszkania. Wg ostatnich zaleceń MIiR przepisanie połowy mieszkania zakupionego w ramach MDMu na współmałżonkę spowoduje włączenie zapisów art 14. pkt 1: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego –
  część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • aga

  Dziękuję za informację. Zamierzamy kupić mieszkanie ok.60 m2 w Białymstoku, bądz do 10km od tego miasta. Wobec tego narzeczony dostanie dopłate dla singla czy tez na rodzine z dwójką dzieci???? A jezeli po kupnie mieszkania wezmiemy slub to czy bedziemy musieli zwrócic dopłate????

 • Jarek Litwin

  Witam,
  Czy przeniesienie prawa własności(wpis do księgi wieczystej) musi odbyć się za pośrednictwem notariusza jak w przypadku umowy deweloperskiej?Czy można zrobić to osobiście w sądzie aby uniknąć opłaty taksy notarialnej. A jeśli tak to jakie dokumenty są potrzebne z banku?

 • Zapraszamy do zbadania swojej zdolności kredytowej w Programie MDM przez Doradców na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Jeżeli potrzebna jest porada w kwestii wyboru banku, zachęcam do
  rejestracji na naszej stronie. Doradca skontaktuje się telefonicznie i
  zaproponuje najbardziej optymalne warunki.

 • agula123

  Witam,
  oboje z mężem nie przekraczamy wieku 35lat, niestety oboje mamy umowy na najniższą krajową i tylko tyle jest formalnie na papierze mimo że mąż zarabia więcej, ja mam umowę na rok, mąż do grudnia ale napewno będzie miał przedłużoną (albo na 2 lata albo już na czas nie okreslony) oboje mieszkamy w domu u jego rodziców. Czy my sami możemy liczyć na taki kredyt aby kupić mieszkania 2/3 pokoje (mniej więcej 140 tyś)

 • Tak. Warunek nieposiadania mieszkania oraz limit wieku dotyczą jedynie beneficjenta MDMu.

 • Planowana nowelizacja ustawy zniesie warunek nieposiadania mieszkania w przypadku osób wychowujących min. troje dzieci. Wymieniona osoba będzie mogła skorzystać z programu MDM, nawet, jeżeli posiada lub posiadała w przeszłości mieszkanie.

 • Wniosek nie zostanie odrzucony przez US. Budowę rozpoczynał Pan jako singiel, wszystkie f-ry są na Pana – nie ma podstaw do odrzucenia wniosku.

 • tosieq92

  Witam,
  moje pytanie jest następujące – czy przystępujący ze mną do kredytu z MDM rodzice mogą posiadać dom na własność?

 • Agi

  Czyli jak rozumieć ten zapis? „Już wkrótce warunek nieposiadania mieszkania zostanie zniesiony”?

 • piotr pastuszka

  Witam,
  Rozpocząłem budowe domu systemem gospodarczym. Jestem singlem i w momecie kiedy zloze dokumenty o zwrot czesci VATu do US, wtedy wezme slub to czy mój wniosek np zostanie odrzucony przez US?

 • Tak, po upływie 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania można będzie dokonać całkowitej spłaty kredytu bez konieczności zwrotu części dofinansowania.

 • Marcin

  A czy po nowelizacji ustawy po upływie 5 lat od nabycia mieszkania kredyt można juz w całości spłacić nie tracąc dopłaty?

 • Jeżeli jest Pani właścicielką 100% opisanego mieszkania, to niestety nie mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne(single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • jeżeli tworzycie Państwo formalny związek, jako małżeństwo wychowujące dziecko możecie liczyć na mnożnik dofinansowania w wysokości 15%.

  Jeżeli jest Pan osobą, która utrzymuje i wychowuje również dziecko z poprzedniego małżeństwa, mnożnik dofinansowania po nowelizacji wyniesie 20%. Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo
  bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego
  wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Agi

  Witam! Mam przepisane mieszkanie po Babci, w którym nie mieszkamy gdyż Babcia żyje i nie ma tam warunków na mieszkanie w 4 osoby. Mamy jedno dziecko czy będziemy mogli skorzystać z programu MDM?

 • Molieree

  Witam. Razem z żoną mamy dwójkę dzieci. Jedno jest Nasze wspolne a drugie jest z pierwszego małżeństwa żony. Drugie dziecko nie zostało przeze mnie przysposobione. Jak Nasza sytuacja ma się do tego ile dostaniemy dopłaty? Teraz i po nowelizacji? Jesteśmy w końcu rodzina.

 • Wg kwot na chwilę obecną: 45.852,00 PLN.

 • asi

  Witam
  na jakie dofinansowanie mogę otrzymać po wejściu nowelizacji? małżeństwo z dwójką dzieci, dom szeregowy o metrażu 81,4m2 teren gmina sąsiadująca z miastem Poznań

 • Raczej się Pani nie myli.

 • Ania

  I tak tego nikt nie będzie kontrolował, więc nie ma się czym martwić. Bo przecież BGK nie ma struktur, aby to robić, bankom kredytującym nie jest to na rękę, więc kto mógłby to robić? .. a może się mylę?

 • To prawda – i niestety nowelizacja nic na ten temat jeszcze nie wspomina

 • Jeżeli wymieniona 1/3 domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania. Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu .

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb
  mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie wysokości dofinansowania. Potrzebuję informacji w jakim mieście chcą państwo kupić mieszkanie oraz jakiej ma być ono wielkości.

 • maciej

  Pytanie tylko czy niespokrewnione osoby wspomagające zdolność zostaną współwłaścicielami czy tylko współkredytobiorcami, to bardzo istotna kwestia.

 • aga

  Witam, żyjemy w konkubinacie, mamy dwójke dzieci, posiadam własnościowe mieszkanie, a narzeczony 1/3domu w spadku po ojcu, w którym nie mieszka czy narzeczony uzyska dofinansowanie mdm na zakup mieszkania??? Jezeli tak, to jakiej wysokości???

 • BKG zaleca bankom dostosowanie systemów informatycznych do wymogów nowelizacji od lipca br. W lipcu powinna być już możliwość składania wniosków wg nowych zasad.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zacznie obowiązywać najpóźniej 1 stycznia 2014 r., a która będzie wymagała posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 5% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków

 • Dziecko – bez problemu będzie mogło mieszkać i być zameldowane w wymienionym mieszkaniu.

 • Pisaliśmy już w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wymieniony powyżej zapis nie jest precyzyjny i wg opinii naszych prawników odnosi się do sytuacji, kiedy wynajmowane lub użyczane jest całe mieszkanie. Z Ministerstwa otrzymaliśmy odpowiedź, że jeżeli obecność partnera nie powoduje ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta – to nie ma problemu. Grunt, aby nie było to użyczenie całego mieszkania i aby beneficjent nie czerpał z tego faktu korzyści majątkowych.

 • BKG zaleca bankom dostosowanie systemów informatycznych do wymogów nowelizacji od lipca br. W lipcu powinna być już możliwość składania wniosków wg nowych zasad.

 • tom

  Witam! Kiedy wejdzie ta nowelizacja?

 • Magda

  czy w MDM trzeba mieć wkład własny np. 250 000 koszt mieszkania czyli wkład własny 25 000?
  Jeśli nie to to co jest wkładem własnym?

 • Ela

  jak dla mnie to coś nie tak jest interpretowane i chyba się przejdę do radcy prawnego bo skoro w sierpniu pojawi się dziecko to wedle tego zapisu niestety nie bede mogła jej zameldować ani nie będzie mogła ze mną mieszkać bo :dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych tylko kto jak rozumie zaspakajanie potrzeb i kto je rozstrzyga czy one uniemozliwią mi prawidłowe funkcjonowanie a jezeli chodzi o użyczenie kto co rozumie przez to : bo dla mnie użyczenie jest wówczas gdy nie mieszkam w tym mieszkaniu a daję klucze partnerowi on tam mieszka a ja płacę , bo w takim razie moje dziecko w sierpniu też wg tego zapisu będzie mogło mieszkać to mieszkanie użyczone. To cos nie tak jest interpretowane bo meldunek nie stanowi własności mieszkania ja nadal jestem właścicielką. znalazłam wypowiedzieć z 2014 pewnego bankiera ktory twierdzi :Żyję w związku nieformalnym i będę zaciągać kredyt z dopłatą MdM. Czy mój partner może się zameldować w tym samym mieszkaniu? Czy grozi to utratą dofinansowania?

  Konieczność zwrotu dofinansowania pojawią się, gdy mieszkanie zostanie wynajęte lub użyczone osobie innej niż nabywca. Wspólne zamieszkanie nie będzie stanowić zatem problemu.

  Proszę mi powiedzieć do kogo można napisać aby dokładnie zostało to zinterpretowane czyli co jest rozumiane przez użyczenie i czy dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

 • White-tea

  Ale dziecko, którego spodziewa się pani Ela będzie chyba mogło być zameldowane w kupionym przez nią mieszkaniu?

 • Iga Lew

  Witam, Od kiedy wchodzi w życie zapis nowelizacji warunków MDM dotyczących przystąpienia do zwiększenia zdolności kredytowej osób niespokrewnionych?

 • Oficjalna informacja – niestety nie, podobna czynność spowoduje
  ograniczenia możliwości mieszkaniowych beneficjenta programu MDM. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu
  mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego,
  2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w
  części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ela

  witam otrzymałam MDM jestem w nie formalnym związku i moje pytanie brzmi czy mogę zameldować w tym mieszkaniu swojego partnera bo znalazłam sprzeczne informacje na ten temat oraz w sierpniu pojawi się dziecko i czy też nie bedzie problem z zameldowaniem jej

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/