Porównanie programów Mieszkanie dla Młodych i Mieszkanie Plus, który lepszy?

Porównanie programów Mieszkanie dla Młodych i Mieszkanie Plus, który lepszy?
„Mieszkanie dla Młodych” oraz „Mieszkanie Plus” to programy będące elementem prorodzinnej polityki rządowej. Z tego też powodu szczególnie wspierane są rodziny wielodzietne.

Przedstawiamy warunki obydwu programów, kończącego się „Mieszkania dla Młodych” oraz rozpoczynającego się „Mieszkania Plus”, pozostawiając decyzję Państwu, który z programów jest lepiej dopasowany do Państwa potrzeb.

Program „Mieszkanie dla Młodych”

Program „Mieszkanie dla Młodych” funkcjonuje od 2014 roku. Założeniem programu „Mieszkanie dla Młodych” jest wsparcie przy zakupie pierwszego domu lub mieszkania przez osoby młode, które  polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Jest ono udzielane podczas wypłaty kredytu hipotecznego.

Pierwotnie wsparcie było udzielane tylko przy zakupie nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, które zostały nabyte na rynku pierwotnym. Od września 2015 roku wprowadzono zmiany i program MDM też przewiduje dofinansowanie dla lokali z rynku wtórnego. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia oraz okres finansowania nieruchomości kredytem hipotecznym wynosi co najmniej 15 lat.

Wartość udziału własnego nabywanej nieruchomości nie może być wyższa niż 50% a kredyt powinien być udzielony w walucie polskiej. Wsparcie rządowe polega na dofinansowaniu wkładu własnego kredytu. Jego wysokość wynosi: 10% dla osób singli i rodzin bezdzietnych, 15% dla osób i rodzin posiadających jedno dziecko, 20% dla osób i rodzin z dwójką dzieci, 30% dla osób i rodzin posiadających co najmniej troje dzieci.

Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko, mogą ponadto dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu, zaś osoby, które rozpoczną budowę własnego mieszkania lub domu, mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. Maksymalny metraż mieszkania, który może być objęty dofinansowaniem z programu „Mieszkanie dla Młodych” wynosi 50 m².

Powierzchnia nieruchomości, która może zakwalifikować się do programu wynosi:  dla mieszkań  – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej, natomiast dla domów jednorodzinnych 100 m². Natomiast dla rodzin, które posiadają troje lub więcej dzieci powierzchnia mieszkania, od której wyliczana jest kwota dofinansowania została zmieniona z 50 m² na 65 m², a maksymalna powierzchnia mieszkania, które może być zakupione wzrosła z 75 m² do 85 m² dla mieszkań i z 100 m² do 110 m² dla domów.

O kredyt z dopłatą z rządowego programu mogą się ubiegać również osoby, które nie są małżeństwem.

Limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch  ogłoszonych wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity te dzielą się na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie. Dlatego o fakcie czy dane mieszkanie może być sfinansowane programem MDM decydują limity, dlatego nie każdy kredyt mógł być objęty programem. Wsparcie finansowe od rządu może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Osoby chcące skorzystać z programu zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

Program „Mieszkanie Plus”

Celem programu „Mieszkanie dla Młodych” jest wspieranie własności, natomiast celem programu „Mieszkanie Plus” jest wynajem mieszkań. Inwestycje z rządowego programu mieszkań na wynajem będą realizowane na zasadach rynkowych na terenach, których właścicielem są obecnie samorządy, skarb państwa i spółki z jego udziałem, a również inwestorzy prywatni. Środki na realizację programu będą pochodzić z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości.

Wsparcie z programu „Mieszkanie Plus” mogą otrzymać osoby, które nie posiadają zdolności kredytowej i nie mogą kupić mieszkania. Nie posiadają również wystarczających dochód aby wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym. Cena najmu mieszkania z programu „Mieszkanie Plus” mają być niższe niż rynkowe. Złożyć wniosek może każdy, natomiast będą ustalone kryteria przydziału mieszkań.

Kryteria dotyczące przydziału mieszkania na wynajem zostały zawarte w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Należą do nich: osiąganie niskich dochodów, posiadanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nieposiadanie wcześniej prawa własności do domu jednorodzinnego, mieszkania.

Wymienione kryteria są ogólne, dodatkowo każdy z samorządów może dodać własne, gdyż przydział mieszkań będzie odbywał się lokalnie na podstawie złożonych wniosków przez osoby zainteresowane. W zależności od decyzji poszczególnych urzędów ważnym kryterium może być również obowiązek rozliczania w danej gminie podatku dochodowego. Ponadto gminy mogą kierować się dodatkowymi kryteriami gdy będzie wiele osób chętnych na najem lokali mieszkalnych np. preferencje dla pracowników powstających zakładów pracy.

Więcej informacji o programie można znaleźć w serwisie MieszkaniePlus.com na stronie: Mieszkanie Plus »

Rząd przewidział pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu na wynajem dla osób poszkodowanych na skutek żywiołów oraz osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne. W ramach programu „Mieszkanie Plus” planowana jest budowa również domów jednorodzinnych w miejscowościach, gdzie nie będzie zainteresowania lokalami w budynkach wielorodzinnych.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości przewiduje, że osoby chcące skorzystać z programu „Mieszkanie Plus” będą musiały notarialnie zrzec się swoich praw lokatorskich. Oznacza to, iż w przypadku eksmisji nie będzie przysługiwał im lokal zastępczy i „wylądują na ulicy”.

Wysokość czynszu będzie zawierał się w przedziale 10-20 zł za metr kwadratowy. Do tej kwoty trzeba dodać opłaty eksploatacyjne, które nie będą mogły przekroczyć stawki, która zostanie opublikowana w corocznym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Kwota czynszu będzie uwarunkowana również okresem trwania umowy: wariant najmu na 15 lub 30 lat. Istnieje również możliwość najmu z opcją dojścia do własności po okresie 30 lat, wówczas cena czynszu metra kwadratowego jest wyższa niż bez opcji najmu z docelową własnością.

Wynajmując lokal mieszkalny z programu „Mieszkanie Plus” istnieje możliwość prowadzenia  działalności gospodarczej przez jednego z członków rodziny. Natomiast nie została przewidziana dowolność w dokonywaniu zmian w układzie mieszkania. Wynajmujący nie będą mieć możliwości własnych przeróbek lokali.

Przyszli lokatorzy otrzymają mieszkania wykończone standardzie „pod klucz”. Każde mieszkanie będzie wyposażone w indywidualne ogrzewanie gazowe. Oddzielne będą również liczniki na wodę i prąd, czyli każdy z lokatorów będzie mógł rozliczać się za media samodzielnie.

Pierwsze mieszkania na wynajem mają zostać oddane do użytkowania w Jarocinie już na wiosnę 2018 roku. W najbliższym czasie w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” powstanie ponad 6 tys. mieszkań. Docelowo rząd obiecał, że do 2030 roku zostanie wybudowane blisko 3 mln lokali w ramach programu „Mieszkanie Plus” .

Porównując oba programy rządowe można zauważyć, iż chcąc skorzystać z dopłaty z programu Mieszkania dla Młodych trzeba mieć zdolność kredytową, co powodowało iż wiele osób nie mogło skorzystać ze wsparcia. W przypadku programu „Mieszkanie Plus” pierwszeństwo mają mieć osoby, które nie posiadały zdolności kredytowej ale też ich zarobki były zbyt wysokie aby otrzymać mieszkanie komunalne. Tutaj wysokość zarobków ma mieć mniejsze znaczenie, niż liczebność rodziny.

Więcej informacji o programie można znaleźć w serwisie MieszkaniePlus.com na stronie: Mieszkanie Plus »

sprawdz_doplate150