• Sandra

  Witam ,
  Moja mama ma dom, piętro(poddasze) ma około 99 m2
  Chciałabym zrobić tzw osobne gospodarstwo domowe u góry(kuchnia, łazienka, pokoje)

  Czy jest szansa aby np zapisać to jakoś notarialnie górę i dostać mdm?
  Proszę o odpowiedź

 • Witam. Aby skorzystać z programu MDM Pani mama musiałaby wykończyć górę ww. domu, zrobić z niej osobne mieszkania (z osobną KW), a następnie sprzedać lokal Pani. Jeżeli zaciągnie Pani na ten cel kredyt z dofinansowaniem, będzie można uzyskać dopłatę. Powierzchnia użytkowa ww. mieszkania nie może przekroczyć 75m2 (85m2, jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci).

 • Sandra

  Witam,
  Jeśli np. moja mama ma dom, góra wgl nie jest zrobiona. Chciałabym zrobić całą górę jako osobne gospodarstwo. Czy jest możliwość skorzystania z mdm?
  Góra ma około 99 m2.
  Proszę o podpowiedź

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • W ciągu pierwszych 5-ciu lat od momentu otrzymania własności mieszkania MDM odradzałbym zakup innego lokalu mieszkalnego.

  Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583),
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
  3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  5) dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli nie była Pani właścicielką mieszkania i ma Pani poniżej 35 lat, zachęcam do skorzystania z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • barrt

  Witam
  Jak wypłacana jest dodatkowa kwota na czwarte dziecko? W jakim terminie?

 • m

  Mam pytanie o ew. nadpłaty kredytu w ciągu pierwszych pięciu lat. Czy przez ten czas mogę nadpłacać kapitał kredytu, by nie pojawiła się konieczność zwrotu dopłaty – jeśli tak, w jakiej wysokości? Oczywiście nie chodzi mi o ew. prowizję dla banku za wcześniejszą spłatę. W naszym przypadku wartość nieruchomości to 142 000 zł, dopłata 70 805 zł, czyli kredyt 71 196 zł. Dzięki za info!

 • immmiioiip

  czy jak bede splacac kredyt mdm moge kupic dodatkowe mieszkanie?

 • Kasia

  Czy jako matka samotnie wychowująca dziecko w ogóle mam szansę na uzyskanie dopłaty? Czy zdolność kredytowa jest ustalana tak samo jak przy kredycie hipotecznym w banku? Czy trzeba mieć umowę o pracę na czas nieokreślony?

 • Elka

  Jestem w trakcie rozwodu (sprawa rozwodowa ciągnie się już prawie 3 lata) Od dwóch lat mam rozdzielność majątkową. Nie byłam nigdy właścicielką mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu MDM, jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 • Jeżeli jest Pani właścicielką części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Druga osoba, wspomagająca zdolność kredytową może mieć powyżej 35 lat.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wojtek

  Otrzymałem, w formie darowizny, mieszkanie od rodziców, które to mieszkanie zakupione było na kredyt (raty kredytu spłacali rodzice). Obecnie, gdy otrzymałem pracę na stałe, przejąłem resztę kredytu na siebie. Czyli: jestem jedynym właścicielem mieszkania, jedynym kredytobiorcą, singlem przed 35 rokiem życia. Czy mogę zakupić inne mieszkanie i zaciągając kolejny kredyt skorzystać z dofinansowania MdM?

 • Justyna

  Czy jeśli mam niewielkie udziały w innym mieszkaniu, to nadal mogę wziąć udział w programie MDM? Czy w takim razie będzie brana pod uwagę tylko druga osoba, która ma poniżej 35 lat i nie jest właścicielem mieszkania?

 • Witam.Bank podczas liczenia zdolności kredytowej weźmie pod uwagę jedynie stałe źródła dochodu (środki otrzymane np. dzięki programowi 500+ nie są uwzględniane).

 • W ramach programu MDM można zakupić lokal mieszkalny, który spełnia limity ceny i powierzchni w danej lokalizacji. Jeżeli cena przekracza wyznaczone limity, skorzystanie z programu MDM nie jest niestety możliwe. Ew. zachęcam do lektury artykułu: http://mieszkaniedlamlodych.com/obejsc-limity-w-programie-mdm-mieszkanie-dla-mlodych/

 • Niestety nie. W momencie, kiedy stanie się Pani właścicielką domu (nawet, jeżeli jest on do kapitalnego remontu) utraci Pani możliwość skorzystania z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Witam, czy zasiłek „kosiniakowy” który potrwa w mojej sytuacji do sierpnia 2017 jest wliczany do zarobkow i bedzie brany pod uwagę przy braniu kredytu?

 • Anna

  Witam, czy jeżeli kupię mieszkanie, które kosztuje 6500 zł za metr będę mogła skorzystać z programu MDM?? Różnicę pokryłabym z własnej kieszeni.

 • Paulina

  Witam, czym jeżeli mama posiada nieruchomość na której stoi dom do kapitalnego remontu to jeżeli przepisze tą nieruchomość na mnie to mogę na nią wziąść kredyt z dopłatą

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, można, ale należy pamiętać o dwóch warunkach. Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Witam. Nie jest to możliwe. Kredyt w ramach programu MDM może być wykorzystany jedynie na zakup domu lub mieszkania. Mogą jednak Państwo w ramach programu MDM zakupić inny dom, a poprzedni sprzedać i spłacić zaciągnięty wcześniej kredyt.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM może być wykorzystany jedynie na zakup domu lub mieszkania. Mogą jednak Państwo w ramach programu MDM zakupić inny dom, a poprzedni sprzedać i spłacić zaciągnięty wcześniej kredyt.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Po 2017-01-01, ale wniosek o kredyt można złożyć już wcześniej. Więcej informacji na ten temat w naszym artykule na głównej stronie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kredensjusz

  Czy kredyt taki można nadpłacać? czy to jest już kwestia banku?

 • Rafał

  Witam. Czy jeżeli nie jesteśmy małżeństwem to nadal liczy się wiek młodszej osoby czy jeżeli jedna z osób ma 36 to nadal można skorzystać z programu mdm ?

 • Ewa

  Witam!
  Mam już kredyt hipoteczny na dom, wychowuję trójkę dzieci z
  małżonkiem. Mam pytanie czy byłaby możliwość uzyskana tego kredytu aby
  spłacić poprzedni kredyt hipoteczny.

 • Ewa

  Witam!
  Mamy już kredyt hipoteczny na dom, wychowuję trójkę dzieci z
  małżonkiem. Mam pytanie czy byłaby możliwość uzyskana tego kredytu aby
  spłacić poprzedni kredyt hipoteczny.

 • Justyna

  Witam, kiedy zostaną uruchomione limity na 2017 rok?

 • Polecam rejestrację na naszej stronie. Doradca sprawdzi Państwa zdolność kredytową pod kątem ofert poszczególnych banków.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Jeżeli Pani mąż jest właścicielem mieszkania – nie mogą Państwo niestety skorzystać z programu MDM. Na podstawie art. 6-go Ustawy, małżeństwa przystępują do MDMu wspólnie.

 • Klaudia

  Witam, czy ja wraz z chłopakiem mamy szanse na dofinansowanie MDM jeżeli na chwile obecna tylko ja pracuje jako stażystka za najniższą średnią krajową ?

 • Małgosia

  Dzień dobry,
  mam 30 lat, 1 dziecko, jestem w związku małżeńskim i pracuję na umowę o pracę na czas określony. Nie posiadam na własność żadnej nieruchomości, niczego również nie wynajmuję. Czy mogę skorzystać z programu MDM w przypadku, gdy mój mąż posiada na własność mieszkanie, które kupił jeszcze przed naszym małżeństwem. Mamy wspólnotę majątkową, ale ja nie jestem współwłaścicielem tamtej nieruchomości.

 • Witam, jeżeli Pana zdolność jest wystarczająca – mają Państwo szansę na uzyskanie kredytu. Polecam kontakt z naszym doradcą, który wyliczy ww. zdolność. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. jeżeli część która przypadła Pani stanowiła osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli była to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Krzysztof Karasiewicz

  Witam mam pytanie czy ja i żona mamy szansę na kredyt z dofinansowaniem z MDM jeżeli tylko ja pracuję a żona nie a mamy jedno dziecko i jaki dochód musiał bym mieć

 • Kamila Bogusz

  Witam, czy jezeli w momencie smierci Taty odziedziczylam razem z mama i siostrami czesc domu, natomist podczas rozprawy sadowej zrzeklam sie spadku to czy moge skorzystac z mdm?

 • Witam. Serdecznie polecam kontakt z naszym doradcą. Sprawdzi Państwa zdolność kredytową i zweryfikuje, która z dostępnych ofert bankowych najlepiej by się dla Państwa nadawała.

 • Witam. Nie ma takich ograniczeń. W ramach programu MDM może Pani także nabyć mieszkanie od Pani taty. Proszę jedynie pamiętać, że zakupiony lokal ma służyć Państwa potrzebom mieszkaniowym.

 • Monika

  Witam, czy jest szansa ze dostaniemy z mężem kredyt na mieszkanie z dofinansowaniem MDM mając jedno dziecko i umowy na czas nieokreślony z najniższa karajową a druga umowa na pol etatu? Chcielibyśmy mieszkanie 48m2 i kredyt max 150tys. Pozdrawiam i roszę o odpowiedz

 • Ania

  Witam. Mam następujące pytanie. Nie jesteśmy właścicielami żadnego mieszkania razem z mężem. Chcemy kupić mieszkanie, czy będzie możliwość otrzymania dofinansowania, gdybyśmy kupili mieszkanie od taty? czy są tu jakieś ograniczenia?

 • Ciężko być specem w kwestii, która zdarza się pierwszy raz. Dofinansowanie z programu MDM może być wypłacone na konto lub konta zbywców mieszkania. zdarzały się nam przypadki sprzedaży mieszkań zadłużonych – nie było wówczas problemu. Pierwsza transza szła na spłatę mieszkania, kolejne na konto zbywcy. Były i takie sytuacje, kiedy zbywców było kilku u kwoty były dzielone. W Państwa sytuacji ciężko wyrokować. Teoretycznie, powinno być możliwa wypłata na konto prowadzone przez notariusza, który następnie dokona podziału i dokona przelewu na konta zbywców.Bank zapewne poprosi o odpowiednie oświadczenia, zarówno od zbywców jak i samego notariusza.

 • Witam. jeżeli nie posiadała Pani żadnej nieruchomości sama kub razem z byłym małżonkiem, może Pani przystąpić do programu MDM (najlepiej po urodzeniu drugiego malucha, kwota dofinansowania będzie wówczas większa). Ponieważ program MDM obejmuje osoby samotne lub małżeństwa, wystąpi Pani jako osoba samotna, a partner wspomoże ew. Pani zdolność kredytową.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Pozostaje jeszcze kwestia terminu Pani porodu. Środków z programu MDM do wykorzystania w 2017-tym roku wystarczy najprawdopodobniej jedynie do marca. Potem będzie dostępna pula z 2018, co oznacza że zakup mieszkania będzie mógł się odbyć w przyszłym roku, ale dopłata zostanie wypłacona dopiero w 2018-tym. Polecam odpowiednio skalkulować termin złożenia wniosku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Iza75434

  Witam, a co jeżeli jestem po rozwodzie nie miałam nigdy na własność żadnej nieruchomości, mam 3 letniego synka i jestem w drugiej ciąży i razem z partnerem chcielibyśmy skorzystać z tego programu, mam 22 lata.

 • rado85

  Nie, sytuacja jest skomplikowana. Małżeństwo jest w trakcie rozwodu. Jeszcze nie mają orzeczone co, jak, ile komu. Tzn. chyba nie ma jeszcze orzeczonego rozwodu. Wiadomo tylko tyle, że mieszkanie jest sprzedawane, a kasa za mieszkanie ma iść na konto Notariusza, który po rozwodzie podzieli kasę miedzy eksmałżonków. Sprzedający orientował się jak to załatwić. Ja się pytałem tez znajomej od kredytów i mówiła, że banki nie zgadzają się na takie rozwiazanie – a tak w oóle jeszcze takiej sytuacji nikt nie miał. Tzn. sam kredyt może iśc na konto notariusza, ale z MDM jest problem. Bo jak to ona powiedziała, banki nie widzi problemu, jeżeli BGK nie widzi problemu, BGK nie widzi problemu, jeżeli ministerstwo nie widzi problemu, a Ministerstwo patrzy sie na to co zrobi bank. Takie typowo polskie rozwiązywanie problemów 🙂 Pytanie tutaj do speca – jak to jest ? Przejdzie ten wniosek? Sprzedający ze swoim mecenasem twierdzi, ze przejdzie ewentualnie jeżeli ktoś będzie robił problemy to się zmodyfikuje wniosek i tam ktoś ustąpi i pójdą pieniążki do któregoś z eks żeby zakończyć tą transakcję. Pozdrawiam.

 • Nie do końca rozumiem, chcą Państwo złożyć wniosek w momencie przekazania własności mieszkania? Prośba o dodatkowe doprecyzowanie.

 • Oczywiście, taka transakcja jest jak najbardziej możliwa w programie MDM. Pierwsza rata Pani kredytu zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia ciążącego na mieszkaniu, kolejne (w tym także kwota dofinansowania) trafią już na konto sprzedającego lokal.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dodałem informację do komentarza poniżej.

 • Pierwszy z deweloperów, który mówił o złożeniu wniosku w tym roku, prawdopodobnie może poczekać do 2018-go na wypłatę środków z dofinansowania (ew. poinformujcie go Państwo, że tak właśnie będzie, jeżeli złożycie wniosek o MDM teraz). Drugi zapewne chciałby otrzymać całość kwoty w 2017. Będzie to możliwe po odblokowaniu II części puli na ten rok. Jeżeli złożą Państwo wniosek po 2017-01-01, cała transakcja zostanie zamknięta w przyszłym roku.

 • rado85

  Witam, czy możliwe jest uzyskanie kredytu z programem MDM w momencie gdy pieniądze za mieszkanie mają zostać przelane na konto notariusza, ponieważ później decyzją sądu notariusz przeleje pieniądze na konta eks małżonków ? Podobno można takie rzeczy robić z samym kredytem ale gdy jest MDM to pojawia się problem ?

 • Aleksandra

  Witam, czy można skorzystać z programu mdm kupując nieruchomość zadłużoną? Właścicielka również kupowała mieszkanie w ramach kredytu i został on spłacony w większej części. Czy takie mieszkanie można zatem kupic? Czy faktycznie część przydzielonego mi kredytu pójdzie na oddzielne konto bankowe pokrywając pozostałą część kredytu a część do właścicielki?
  z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Karolina Konecka

  Sprawdzalismy z mezem zdolnosc kredytowa u dwoch deweloperow I jeden kazal czekac a jeden mowi o skladaniu juz dokumentow dlaczego taka rozbieznosc jest

 • Witam. Polecam kontakt z naszym doradcą. Sprawdzi Państwa zdolność kredytową. Być może dochody Pani wystarczą, aby mogli Państwo skorzystać z kredytu.

  Prośba o rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Karolina Konecka

  WITAM,deweloper zaproponował nam skorzystać ze środków na 2018r. Pytanie posiadam umowe do końca grudnia 2016 I dostaje następną na rok,mąż posiada umowe na czas nie określony. Czy rzeczywiście możemy już składać wniosek czy musimy czekać do stycznia aż będę miała przedłużoną mowe?z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Karolina Konecka

  WITAM,deweloper zaproponował nam skorzystać ze środków na 2018r. Pytanie posiadam umowe do końca grudnia 2016 I dostaje następną na rok,mąż posiada umowe na czas nie określony. Czy rzeczywiście możemy już składać wniosek czy musimy czekać do stycznia aż będę miała przedłużoną mowe?z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Pewnie. Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Justyna

  Witam. Czy nie mając wkładu własnego można starać się o kredyt z mdm?

 • Niekoniecznie. Można również nabyć dom o powierzchni całkowitej 150m2, o ile maksymalna wielkość powierzchni użytkowa wymienionego domu wynosi max 100 m2 (110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci). Tutaj możecie Państwo znaleźć informacje, jakie pomieszczenia wg. BGK powinny być kwalifikowane jako powierzchnia użytkowa: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Michal

  Witam
  zeby skorzystać z programu mdm musze szukac domu o powierzchni
  do 100m2 ??nie wliczając dzieci. Czy moge zakupic dom o powierzchni 150
  m2 i tez dostane dofinansowanie?

 • O kolejności w otrzymaniu dofinansowania decyduje data rejestracji w systemie BGK Zlecenia, a ta będzie możliwa dopiero po 2017-01-01.

  Szybszy będzie ew. proces kredytowy, gdyż już teraz część osób rozpoczęła zbieranie dokumentacji.

  Można ew. skorzystać z usług naszych doradców. Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki otrzymywane w ramach programu 500+ najczęściej nie są wliczana do dochodu podczas liczenia zdolności kredytowej. Polecam ew. kontakt z naszym doradcą, doradzi Państwu w jaki sposób można zwiększyć zdolność kredytową.

  Prośba o rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • emanuelka

  witam, czy zlozenie juz teraz wniosku celem weryfikacji w jakis sposob gwarantuje dofinansowanie lub zwieksza szanse? czy moze sie okazac tak,ze jak zloze wniosek 2stycznia 2017 to moze juz dla mnie zabraknac pieniedzy bo w pierszej kolejnosci dostana te osoby ktore sie zweryfikowaly juz teraz?

 • natalia

  Witam .czy jeśli jesteśmy rodziną 2+3maz pracuje zarabia naa rękę 3tys mamy dziecko niepełnosprawne.czy alimenty na dziecko i wplaacane z gminy pieniadze z 500+mogą być wliczone do dochodu

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pan wniosek na początku stycznia, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego.

  Ew. polecam usługi naszych doradców, będzie trochę szybciej. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. polecałbym kontakt z naszym doradcą. Sprawdzi on, czy wysokość płaconych alimentów pozwala narzeczonemu zachować zdolność kredytową. Odnośnie wspólnego skorzystania z programu MDM – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. program będzie trwał do końca 2018-go roku (wnioski będzie teoretycznie można składać do września 2018). Realnie – aby skorzystać z MDMu polecam złożyć wniosek najpóźniej w styczniu 2018. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli złoży Pani wniosek o kredyt w bieżącym roku, będzie Pani zobowiązana dostarczyć wkład własny wysokości min. 15%. Od tej sytuacji są jednak odstępstwa. Można dostarczyć wkład własny w wys. 10%, a pozostałą część ubezpieczyć (niektóre banki oferują takie ubezpieczenie na swój koszt). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mat Dyduch

  Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie wypłaty kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej, chciałbyś zasięgnąć informacji o programie MDM lub samej procedurze zakupu/wypłaty dofinansowania/kredytu hipotecznego służę swoją pomocą 🙂 na pytania odpowiadam przez pw, zapraszam 😉

 • Marcin

  WITAM,
  biorąc kredyt w programie MDM w styczniu 2016, ile sprzedający będzie musiał czekać na tą część pieniędzy dofinansowaną.

 • Jola

  Witam! Chcemy z narzeczonym skorzystac z Mdm. Jednak on placi alimenty i ma umowe o prace a ja jeszcze przez 3 lata mam uprawnienia do renty rodzinnej po ojcu. Pracuje dorywczo. Czy w takiej syt musze miec umowe o prace? I czy to ze narzeczony placi alimenty ma wplyw na to czy dostaniemy kredyt ?

 • katarzyna

  witam,
  program trwa do końca 2018 roku? Kiedy prawdopodobnie maksymalnie trzeba złożyć wniosek aby się załapać na mdm? W styczniu 2018 roku?

 • katarzyna

  witam, czy jeśli teraz złożę wniosek to załapie się na wkład własny, który obowiązuje w tym roku czy już na 20%, bo od Stycznia wkład prawdopodobnie będzie wynosił 20% pozdrawiam

 • Witam. Ustawa mówi o wychowywaniu min. trójki dzieci, muszą więc Państwo poczekać ze złożeniem wniosku o kredyt z dofinansowaniem do momentu urodzin trzeciego malucha. Wcześniej możecie ew. wstępnie zweryfikować zdolność kredytową oraz zebrać niezbędne dokumenty – to znacznie przyspieszy procesowanie wniosku.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W świetle powyższego – jeżeli nie posiadają Państwo lokalu mieszkalnego i młodsze z Was ma poniżej 35 lat – możecie Państwo skorzystać z programu MDM.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W świetle powyższego – jeżeli nie posiadają Państwo lokalu mieszkalnego i młodsze z Was ma poniżej 35 lat – możecie skorzystać z programu MDM.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Artur

  Witam, mamy mieszkanie ale chcielibyśmy kupić większe w programie MDM, na przełomie lutego i marca rodzi nam się trzecie dziecko, czy możemy złożyć wniosek o MDM wcześniej np. w styczniu nie czekając na urodzenie się dziecka

 • Paweł

  Jeśli jestem posiadaczem lokalu usługowego mam 37 lat ale na żone nie jest zapisany.Obydwoje jesteśmy właścicielami działki rolnej (kategoria ziemi 4b w miejscowym planie zagospodarowania jest przeznsczona pod zabudowe jednorodzinna) .Chcemy kupić mieszkanie nie związane z tym wszystkim ktore spenia kryteria mdmu czy dostaniemy dotacje?(posisdamy 2 dzieci )

 • Paweł

  Witam Nasza sytuacja jest taka ja mam 36 lat zona 31 i jestem właścicielem lokalu usługowego zona nie ? Razem za to jestesmy właścicielami działki budowlanej .Czy mozemy skorzystać z mdm-u?

 • Owszem – jeżeli dom będzie spełniał limity ceny i powierzchni.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • miran

  Witam mamy 8 dzieci chcemy kupic dom czy również możemy skorzystać z MDM?

 • Szczerze mówiąc, nie słyszałem o przypadku sfinansowania programem MDM nieruchomości zakupionej w wyniku przetargu. Może ew. nasi doradcy coś pomogą. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie jest wykluczone dokonanie rozbudowy (także zwiększenia powierzchni użytkowej) domu zakupionego z wykorzystaniem środków kredytu objętego finansowym wsparciem po uzyskaniu prawa własności nabywanego domu. Nie stanowi to przypadku powodującego obowiązek zwrotu dofinansowania wkładu własnego.

 • Witam. Tak, Od stycznia 2017 wymagany wkład własny będzie wynosił 20% (przy czym wystarczy 10% o ile pozostała część brakującego wkładu zostanie ubezpieczona).

  Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Mateusz

  Witam chcemy skorzystac z MDM od stycznia 2017 czy bedzie wtedy 20 % wkladu własnego ??? czy ja dobrze rozumiem ze wkład własny to jest również jwita dofinansowania ??? wartosc mieszkania 180000 kwota dofinansowania to 17 895 czyli przy 20 % wkładzie własnym musiałbym dopłacic ze swoich 18 105 tak ??

 • Andrzej

  Witam mam taką nietypową sytuacje chce zakupić nieruchomość na zasadach MDM dla której .

  ,,Sąd Rejonowy w …………, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr………………, w której, jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa – Prezydent Miasta ………… zaś PKP Spółka Akcyjna – jako współużytkownik wieczysty działki gruntu oraz części wspólnych budynków ,,

  Nieruchomość nabyłem w formie rokowań (przetargu) z tym że w regulaminie zaznaczone jest że pieniądze mają wpłynąć na konto PKP SA. na min. 2 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Dzwoniłem w tej sprawie do banku twierdzą ze nie mogą skredytować tej nieruchomości ponieważ akt notarialny musi być wystawiony przed wypłata pieniędzy z kredytu. Moje pytanie brzmi czy jest jakiś bank który nie wymaga od razu aktu notarialnego a jedynie jakiś dokument potwierdzający zakup tej nieruchomości w formie rokowań ?? Bardzo proszę o odpowiedz .Pozdrawiam.

 • aguu

  Witam,
  Czy pomieszczenie typu pralnia które nie jest wliczone do powierzchni użytkowej może zostać przerobione na pokój krótko po kupnie domu i wypłacie kredytu oraz mdm-u. Czy jest jakiś okres czasu kiedy pomieszczenia muszą być takie jak zostały w projekcie przypisane? Czy ktoś sprawdza stan domu z przypisanymi pomieszczeniami?

 • Witam. Jeżeli była to własność części ułamkowej nie stanowiąca oddzielnego lokalu mieszkalnego – mogą Państwo skorzystać z programu MDM.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli wymieniony dom ma maks. 110 m2 powierzchni użytkowej i spełnia limity cenowe, mogą go Państwo zakupić w ramach programu MDM.

  Polecam sprawdzić z rekomendacją BGK, czy wszystkie pomieszczenia ww. domu zostały prawidłowo zaklasyfikowane: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Adam

  Jesteśmy małżeństwem i chcieliśmy skorzystać z programu. Jednak jedno z nas było wcześniej współwłaścicielem innej nieruchomości, która została już sprzedana. Czy w takim przypadku przysługuje nam prawo do dofinansowania?

 • Agnieszka Szajstek

  Witam mamy ofertę kupna domu ok 115m2 z rynku wtórnego ale mamy 3dzieci w tym 1niepełnosprawne ja nie pracuję czy jest szansa na dopłatę od państwa. Agnieszka

 • Komórka lokatorska nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej lokalu. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Adam

  Czy „komórka lokatorska” wlicza się do powierzchni użytkowej czy jest traktowana jako piwnica?

 • Witam. Owszem, jeżeli została już podpisana umowa kredytowa, można podpisać akt przekazania własności mieszkania.

 • Monika Kamińska

  Witam, w piątek odbieram już mieszkanie od dewelopera, ale ostatnią transzę kredytu mam do zapłacenia w styczniu 2017 – MDM z budżetu 2017. Czy możemy podpisać jeszcze akt własności w grudniu czy musimy czekać do przyszłego roku?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. W przypadku trójki dzieci limit powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 85m2. 65m2 dotyczy wyliczenia dofinansowania. Wymieniona powierzchnia absolutnie nie będzie stanowić problemu.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Pula środków z 2017-go roku zostanie odblokowana dopiero po 2017-01-01. dopiero wtedy będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Już teraz jednak mogą Państwo dokonać wstępnej weryfikacji kredytowej i rozpocząć zbieranie dokumentacji. Więcej informacji na ten temat w najnowszym artykule na stronie głównej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paweł

  Witam

  Mamy trójkę dzieci, w naszym mieście większość mieszkać 3-pokojowych ma metraż 65,5 m2. Czy te 0.5 m2 będzie stanowiło problem nie do przeskoczenia?
  Pozdrawiam Wszystkich

 • Justyna

  Witam. Mąż dostaje na poczatku grudnia umowę na stałe. Mamy propozycję kupienia mieszkania,które w tym momencie wynajmujemy. Zakup miałby nastąpić w styczniu. Mamy jedno dziecko,drugie w drodze. Kiedy najlepiej złożyć wniosek, żeby jak najszybciej dostać pieniądze i rozpocząć całą procedurę zakupu.

 • Witam. Sądzę, że nie, ale dla pewności warto skontaktować się z doradcą, aby sprawdził projekt. Polecam ew. rekomendację BGK w sprawie powierzchni użytkowej: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Nie bardzo rozumiem, prośba o doprecyzowanie. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Anna

  Witam. Czy powierzchnia okreslona w planie mieszkania jako „komunikacja/wejscie” (4m2) i jest powierzchnią wspolną do mieszkania na pietrze moze byc wliczona do powierzchni uzytkowej ( jako 2m2)?

 • Kasia

  jak uzyskać dopłatę do 100% wartości?

  co to dokładnie oznacza?

 • Witam. Z początkiem nowego roku zostanie odblokowana druga część puli na 2017-ty rok i znowu będzie można składać wnioski o dofinansowanie z tej puli. Już teraz ma jednak Pani możliwość uzyskania dopłaty z puli 2018. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki pochodzące z dofinansowania dopiero na początku 2018.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Monika

  Witam serdecznie,
  Proszę o informację, czy możliwe będzie skorzystanie z dofinansowania w ramach programu mdm zakupu mieszkania z rynku wtórnego z początkiem 2017 roku?

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Ustawa uzależnia poziom dofinansowania od liczby wychowywanych dzieci. Aby otrzymać zwiększone wsparcie powinni Państwo poczekać na urodziny malucha. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Agnieszka

  Dzień dobry,

  Do programu MDM przystąpiliśmy z mężem w 2015 roku jako bezdzietna para. Obecnie spodziewamy się naszego pierwszego dziecka, które urodzi się w 2017 roku. Słyszałam, że jest możliwość otrzymania dodatkowego jednorazowego dofinansowania 5% w przypadku urodzenia dziecka. Chciałam dopytać się na jakich warunkach można ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie.
  Pozdrawiam

 • Maciej217

  Witam, mam pytanie odnośnie opcji z drugim dzieckiem, w styczniu planujemy nabyć nieruchomość z opcją MDM nasza dopłata wynosi 15 % jesteśmy małżeństwem z jednym dzieckiem. Mamy termin porodu na kwiecień 2017 w przypadku 2 dziecka – czy przysługuje nam dodatkowa dopłata ?

 • Tomek

  Podatek pcc,rzeczoznawca,notariusz i pewnie prowizja dla agencji.

 • Limit powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli beneficjent wychowuje min 3 dzieci).

  Tutaj może Pani znaleźć listę pomieszczeń, które wg rekomendacji BGK są zaliczane do użytkowych: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. W ramach programu MDM można także zakupić mieszkanie od rodziców. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Natalia

  Witam, Chciałam zapytać o dopłatę do domu z rynku wtórnego, czy jeśli dom ma 250 m kwadratowych czy jest jeszcze możliwość aby uzyskać dofinansowanie?

 • Adrian

  Witam, Chciałbym kupić mieszkanie od rodziców, aktualnie mieszkam z nimi w tym mieszkaniu. Po moim odkupie rodzice się wyprowadzą i kupią sobie kawalerkę. Czy w takim przypadku mogę się starać o dofinansowanie MDM?

 • Witam. Owszem, może. Jeżeli różnica będzie bardzo duża, bank może odmówić udzielenia kredytu. Odnośnie dodatkowych kosztów – rozumiem, że chodzi o podatek od czynności cywilno-prawnych?

 • Witam. Po zawarciu związku małżeńskiego mogą Państwo dokonać ustanowienia współwłasności mieszkania. Pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Witam. Po zawarciu związku małżeńskiego mogą Państwo dokonać ustanowienia współwłasności mieszkania. Pierwszy krok to poinformowanie banku o zamiarach i uzyskanie zgody, drugi krok to notariusz ( akt notarialny darowizny własności nieruchomości z majątku osobistego żony do majątku wspólnego współmałżonków pozostających we wspólności ustawowej) – warunkiem rozszerzenia własności przed upływem 5 lat jest wspólność ustawowa małżeńska.

 • Tomek

  Witam. Mam pytanie odnosnie rynku wtornego. Jezeli mieszkanie miesci sie w limicie mdm to czy rzeczoznawca moze stwierdzic ze to mieszkanie nie jest tyle warte ile chcialby sprzedajacy i jakie dodatkowe koszty lacza sie z zakupem mieszkania z rynku wtornego przez mdm.

 • kasia

  witam, czy jeśli w styczniu 2017 składam wiosek jako singiel z drugim kredytobiorcą narzeczonym a odbiór mieszkania mam we wrześniu 2017 i zdążę w maju wziąć ślub to rozumiem, że nieruchomość jest wspólną własnością małżonków?

 • jola

  witam, czy jeśli np. w styczniu 2017 składam wniosek o mdm jestem singlem i z drugim singlem biorę kredyt, mieszkanie odbieram we Wrześniu 2017 roku a ślub biorę w Maju 2017 i odbieram jako małżeństwo to wtedy mieszkanie jest na singla czy małżeństwo?

 • Witam. w ramach programu MDM będzie można nabyć lokale zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

 • Witam. Tak, jest taka możliwość. Raty odsetkowe będą płacone po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu. Kapitałowo-odsetkowe, po wypłacie ostatniej.

 • Owszem, rodzina wychowująca min. 3 dzieci może zakupić dom o powierzchni użytkowej do 110 m2. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Weronika Bangrowska

  Witam,
  czy w 2018 roku przewidywane jest dofinansowanie dla mieszkań z rynku wtórnego czy tylko z pierwotnego?

 • Jola

  witam,
  czy jeśli złożę wniosek w styczniu 2017 z zaznaczeniem, że odbieram mieszkanie w lipcu 2017 lub wrześniu 2017 to rozumiem, że wtedy jest uruchamiany kredyt i dopiero od lipca lub wrzesnia zaczynam płacić raty?

 • Paweł

  Witam

  Jesteśmy rodziną z trójką dzieci.
  Czy możemy dostać dofinansowanie przy zakupie domu jednorodzinnego o powierzchni 110 m2.
  Z kalkulatora wynika, że tak.

  Pozdrawiam

 • Polecam kierować się wskazaniami kalkulatora.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Obawiam się, że nie.

 • Witam. Konsultant musiał coś źle zrozumieć, w przypadku budowy systemem gospodarczym nie ma potrzeby skorzystania z kredytu. Jeżeli jednak chciałaby Pani taki kredyt zaciągnąć, jesteśmy do Pani dyspozycji.

 • Witam. Obecnie nie musicie Państwo składać żadnego wniosku.Wystarczy, że po zakończeniu budowy zgłosicie się z fakturami i drukiem VZM-1 do urzędu skarbowego.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:
  • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
  • ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,
  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
  • pozwolenie na budowę zostało wydane po dniu 2014-01-01,
  • wniosek o zwrot wydatków, pozwolenie na budowę i faktury dokumentujące zakup materiałów zostały złożone do dnia 2018-12-31

 • Witam. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583) – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

  Ustanowienie współwłasności bez konieczności zwrotu części dofinansowania będzie możliwe dopiero po upływie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

 • Szymon

  Witam,
  Chciałbym się dokładnie dowiedzieć jak to jest z tymi dopłatami. W jednym miejscu czytam, że jest to 10% wartości mieszkania, natomiast w Waszym kalkulatorze wychodzi mi zupełnie inaczej. Mianowicie, wpisuję kwotę 150 tys., metraż 60 m2, stan cywilny singiel oraz, że mieszkanie znajduje się w Bydgoszczy, całkowita kwota dopłaty wynosi wg kalkulatora 21863 zł. Jak to w końcu jest, mam patrzeć na kwotę z kalkulatora czy procentowo?

 • Adrianna

  Niestety przepisanie działki nie wchodzi teraz w gre…Budowa byłaby prowadzona przez nas( wszytskie dokumenty, faktury, umowy z dostawcami mediów). Czy w takiej sytuacji (dom na działce rodziców) możemy liczyć na zwrot vat?

 • Katarzyna

  Witam
  Na infolinii na którą kieruje strona mdm konsultant poinformował mnie że nie ma możliwości skorzystania z mdm (zwrot vat) jeśli planujemy budowę domu systemem gospodarczym bez zaciągania kredytu. Czy to prawda? Czy kredyt jest koniecznością?

 • Katarzyna

  Witam
  Budowa naszego domu jest dopiero na etapie projektu architekta i pomiarów geodezyjnych. Budujemy ze środków własnych do stanu surowego zamkniętego. Na wykończenie planujemy wziąć kredyt. Chcemy skorzystać z MDM- zwrotu vat od materiałów budowlanych. Czy musimy już teraz składać jakieś wnioski czy dopiero na koniec 2017 należy udać sie do urzędu skarbowego z dokumentami? Dodam że zarówno my jaki i metraż domu spełniamy warunki MDM.

 • Dagmara

  Witam. Czy osoba na, którą zostanie wzięty kredyt, a ja będę właścicielem mieszkania, czy jest możliwość zrobienia z tej osoby współwłaściciela mieszkania ? Jeżeli tak to po jakim okresie ? Dodam, że osoba ta jest właścicielem innego mieszkania i współwłaścicielem domu w wielkości 1/3 wartości

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku roku, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego.

  Ew. polecam usługi naszych doradców, będzie trochę szybciej. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dofinansowanie będzie liczone maksymalnie do powierzchni 50 m2. Dom powinien być w stanie zapewniającym beneficjentowi warunki mieszkaniowe (czyli min. po odbiorze technicznym). Wymieniona nieruchomość będzie najprawdopodobniej traktowana jako rynek wtórny. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Może Pan więc przystąpić do programu jako singiel lub singiel samotnie wychowujący dziecko.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Może Pan więc przystąpić do programu jako singiel lub singiel samotnie wychowujący dziecko.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Może Pani skorzystać z programu na początku 2017-go roku i wtedy wypłata nastąpi najwcześniej w połowie lutego. Polecałbym jednak złożyć wniosek jak najwcześniej, najlepiej jeszcze w styczniu 2017. Zainteresowanie programem jest olbrzymie, może się okazać, że na wiosnę nie będzie już dostępnych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • Witam. Niestety nie. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Może Pani skorzystać z programu na początku 2017-go roku i wtedy wypłata nastąpi najwcześniej w połowie lutego. Polecałbym jednak złożyć wniosek jak najwcześniej, najlepiej jeszcze w styczniu 2017. Zainteresowanie programem jest olbrzymie, może się okazać, że na wiosnę nie będzie już dostępnych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • nata

  Witam.
  Składając wniosek 2 stycznia. Kiedy otrzymam odpowiedź wraz z dofinansowniem ?

 • Kacper

  Witam,

  Chce kupic dom jednorodzinny z rynku wtornego w gminie, ktora nie sasiaduje ze stolica wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Do ilu m2 powierzni uzytkowej/calkowitej domu moge liczyc na doplate?

  Dom, ktory chce kupic jest w stanie deweloperskim, nigdy nie zamieszkany, natomiast sprzedajacy nie wystawia faktury, czy to oznacza, ze jest brany pod uwage jako rynek wtorny?

  Pozdrawiam

 • tomasz

  Witam jestem kawalerem wraz z dziewczyną mamy pięcioletniego syna. Na początku 2017 chcemy kupić mieszkanie. Kredyt zaciągniemy razem żeby nie było problemów ze zdolnością . jak będziemy traktowani jeżeli chodzi o dopłate jako singiel czy jako rodzina z dzieckiem

 • tomasz

  WITAM
  Jestem kawalerem mam z partnerką pięcioletniego syna, chce przystąpić do MDM-u. O kredyt będziemy wnioskować razem aby mieć pewność zdolności kredytowej. Jakie otrzymam dofinansowanie, czy będę liczony jako singiel czy jako rodzina z dzieckiem, bo różne wersję już słyszałem. Dziękuje za odp

 • Angelika

  Witam,
  czy składając wniosek o kredyt juz teraz jestem w stanie dostać kredyt z dopłatą mdm do lutego 2017 roku?

 • Angelika

  Witam
  czy jeśli złożę wniosek kredytowy jeszcze teraz jest szansą otrzymania dopłaty w lutym 2017?

 • ok, nie ma problemu, polecam jedynie sprawdzić, czy mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni. Może Pani dokonać sprawdzenia tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Może Pani oczywiście skorzystać z programu na początku 2017-go roku, polecałbym jednak złożyć wniosek jak najwcześniej, najlepiej jeszcze w styczniu 2017. Zainteresowanie programem jest olbrzymie, może się okazać, że na wiosnę nie będzie już dostępnych środków.

  Odnośnie Pani wkładu własnego – Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Dopłata jest wypłacana bezpośrednio na konto osoby sprzedającej mieszkanie.

  Jeżeli chodzi o planowane raty – zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytowa jest liczona na podstawie historii obejmującej od 6-ciu do 12-tu miesięcy.

  Odnośnie drugiej części pytania, jeżeli mieszkanie będzie odebrane w 2018-tym roku – zalecałbym raczej skorzystanie z puli przeznaczonej na ten właśnie rok. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytowa jest liczona na podstawie historii obejmującej od 6-ciu do 12-tu miesięcy.

  Odnośnie drugiej części pytania, jeżeli mieszkanie będzie odebrane w 2018-tym roku – zalecałbym raczej skorzystanie z puli przeznaczonej na ten właśnie rok. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Aby skorzystać z programu MDM, nie można być właścicielem 100% własności lokalu mieszkalnego zarówno w momencie wnioskowania o kredyt, jak i w przeszłości.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Kasia

  Witam. W warunkach napisane jest ze do dnia nabycia nowego mieszkania z programem MDM nie można być właścicielem innego mieszkania. Czy chodzi o to że w tym momencie nie mozna być właścicielem innego mieszkania czy o to ze bedac wczesniej wlascicielem innego mieszkania (ktorego nie jest sie juz wlascicielem) nie można skorzystać z programu?

 • Dawid

  Witam,
  Czy banki obliczają zdolność kredytową tylko z ostatnich 3 miesięcy? Od tego miesiąca mam nową umowę o pracę na czas określony z kwotą 3300 zł netto. Jestm to druga umowa, poprzednia była na najniższą krajową. Czy mógłbym skladać wniosek o dofinansowanie w lutym 2017? Interesuje mnie mieszkanie do odbioru w 2018

 • Dawid

  Witam,
  Czy banki obliczają zdolność kredytową tylko z ostatnich 3 miesięcy? Od tego miesiąca mam nową umowę o pracę na czas określony z kwotą 3300 zł netto. Jestm to druga umowa, poprzednia była na najniższą krajową. Czy mógłbym skladać wniosek o dofinansowanie w lutym 2017? Interesuje mnie mieszkanie do odbioru w 2018.

 • Sylwia

  Przepraszam za pomyłkę – oczywiście wiosny najbliższego roku – 2017 🙂 Dodam tylko, że jest to miasto Gdańsk i interesuje mnie mieszkanie w okolicach 250/300 tys. około 50 metrów na 25/30 lat.

 • Sylwia

  Witam serdecznie,
  Chciałabym skorzystać z programu. Od lutego będę miała umowę na czas nieokreślony. Jestem singielką. Interesuje mnie rynek wtórny. Bardzo proszę o informację jak wygląda to terminowo. Chciałabym zawnioskować w okolicach wiosny br. Kiedy najlepiej zawnioskować, żeby mieć pewność otrzymania dopłaty? Otrzymałam informację, iż wypłaty są wstrzymane – jak to wygląda aktualne? Jeśli chodzi o samą dopłatę – nie posiadam żadnych środków na wkład własny na samym starcie, jestem gotowa wyłącznie pokrywać ratę – maksmalnie około 1100/1200 zł miesięcznie. Czy dopłata jest wypłacana ad hoc? Czy jednak muszę być gotowa do wyłożenia określonej kwoty na starcie?
  Bardzo dziękuję z góry za udzielone odpowiedzi.
  Pozdrawiam

 • Witam. W Pani sytuacji polecałbym ew. znalezienie kogoś, kto wesprze Pani zdolność kredytową. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

 • Ola

  Witam,
  chciałabym się dowiedzieć czy mogę się ubiegać o kredyt na mieszkanie z dopłatą MDM w styczniu 2017 roku, jeśli mam przepracowane dopiero 3 miesiące okresu próbnego i dostanę umowę o pracę na czas określony w grudniu ? Dodatkowo od 8 miesięcy pracuję na umowę zlecenie. Z góry dziękuje za odpowiedź.

 • Witam. Mało prawdopodobne, aby w połowie 2017-go roku była jeszcze dostępna przyszłoroczna pula. Jeżeli będzie Pani chciała skorzystać z programu MDM, trzeba będzie poczekać do stycznia 2018. Wtedy zostanie uruchomiona II-ga część puli z tego roku.

 • Aneta

  Witam, chciałabym kupic mieszkanie z dopłatą MDM. Z kilku powodów nie mogę wziąć kredytu już w styczniu 2017 r, żeby złozyć wniosek 02.01.2017 i załapać się na dofinansowanie MDM. Chciałabym wziąć kredyt w 2 połowie 2017 r. lub na początku 2018 r. Czy wtedy będą jeszcze dofinansowania MDM? czy ta pula, która bedzie w styczniu 2017 r. kończy program MDM?

 • Witam. Dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać jedynie w przypadku zaciągnięcia specjalnego kredytu w instytucji współpracującej z BGK. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mam trochę za mało danych, aby dokonać wyliczeń. Serdecznie zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Aneta Czerwińska

  Witam 🙂 Chce kupic mieszkanie za gotowke na rynku wtornym. Moge starac sie o jakas doplate bez kredytu??

 • rob

  Witam. Chciałbym kupić mieszkanie w Krakowie cena 270 tys. mój wkład byłby 200 tys. czy przysługuje mi dopłata mdm?

 • Dodałem informację do Pani komentarza poniżej.

 • Witam. Na początku 2017 zostanie odblokowana druga część środków przeznaczonych na ten rok. Jeżeli złożą Państwo wniosek w styczniu, macie duszą szansę na przyznanie dofinansowania (oczywiście, jeżeli spełnione zostaną warunki programu MDM oraz będziecie Państwo mieli zdolność kredytową). Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku roku, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Istnieje wyłącznie jedna pula na dany rok, przeznaczona na dofinansowanie zakupów mieszkań na rynku pierwotnymi wtórnym. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dodałem informację pod komentarzem poniżej.

 • Witam. W pierwszej kolejności doradzałbym podział działki (własność nieruchomości jest związana z gruntem, na którym będzie stało budynek). W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Anna

  Witam. Mamy z mezem upatrzone mieszkanie na rynku pierwotnym. Czy mamy szanse na dofinansowanie jesli na poczatku stycznia zlozymy wnioski o udzielenie kredytu? Obecny doradca kredytowy jest do tego sceptycznie nastawiony. Jak dlugi jest czas oczekiwania na wplate srodkow? Mamy podpisana umowe rezerwacyjna z deweloperem ktora obowiazuje jeszcze 3 tygodnie wiiec zalezy nam na czasie. Mieszkanie ma byc nam przekazane w okolicach lutego.

 • Anna

  Witam. Mamy z mezem upatrzone mieszkanie na rynku pierwotnym. Czy mamy szanse na dofinansowanie jesli na poczatku stycznia zlozymy wnioski o udzielenie kredytu? Obecny doradca kredytowy jest do tego sceptycznie nastawiony. Jak dlugi jest czas oczekiwania na wplate srodkow? Mamy podpisana umowe rezerwacyjna z deweloperem ktora obowiazuje jeszcze 3 tygodnie wiiec zalezy nam na czasie. Mieszkanie ma byc nam przekazane w okolicach lutego.

 • Sylwia

  Witam,
  Czy jest wspólna pula dofinansowania do zakupu mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego? Zdecydowałam się na zakup mieszkania z rynku wtórnego, ale czytam, że wykorzystane zostały już środki przyznane na I połowę 2017 roku.
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

 • Adrianna

  Witam

  Czy jest możliwość skorzystania z dopłat mdm na budowę
  nowego domu ale na działce która należy do rodziców? Dodam że na działce
  jest jeden dom i chcemy wybudować z tyłu nasz (małżeństwo z dwójką
  dzieci)- już posiadamy wyrys miejscowego planu zagospodarowania i wiemy
  że budowa jest możliwa. Co w takiej sytuacji proponujecie?

 • Adrianna

  Witam

  Czy jest możliwość skorzystania z dopłat mdm na budowę nowego domu ale na działce która należy do rodziców? Dodam że na działce jest jeden dom i chcemy wybudować z tyłu nasz (małżeństwo z dwójką dzieci)- już posiadamy wyrys miejscowego planu zagospodarowania i wiemy że budowa jest możliwa. Co w takiej sytuacji proponujecie?

 • Witam. Jeżeli chciałaby Pani jak najwcześniej uzyskać własność mieszkania, może Pani także skorzystać z puli na 2018 złożyć wniosek jeszcze w tym roku. uniknie Pani w ten sposób kolejki, która z pewnością powstanie po 2017-01-02. Wypłata całości kredytu może nastąpić w najbliższych miesiącach, po czym rozpocznie Pani spłatę rat kapitałowo-odsetkowych (a deweloper otrzyma środki z dofinansowania w 2018). Złożenie wniosku na początku 2017 pozwoli Pani natomiast sfinalizować całość transakcji na początku przyszłego roku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dodałem odpowiedź do komentarza poniżej.

 • Owszem, mogą. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli spełniają limity ceny i powierzchni – tak, można je sfinansować w ramach programu MDM.

 • jakub

  Witam, czy apartamenty też podlegają pod mdm ?

 • Agata

  Witam, zastanawiam się nad kupnem mieszkania w programie MDM. Czy lepiej wziąć kredyt jeszcze w tym roku z dopłatą MDM na 2018 (deweloper wyraża taką zgodę, bo odbiór mieszkania jest w IV kw. 2017), czy wstrzymać się do początku 2017 roku i wziąć kredyt z dopłatą MDM z drugiej odblokowanej części funduszu? Pytanie wynika z tego, że już od wypłacenia pierwszej transzy (w sumie będzie ich 5) dla dewelopera będę płacić bankowi odsetki od wypłaconej kwoty. Zatem kiedy wziąć kredyt, żeby było korzystniej finansowo? Czy może nie ma to znaczenia? Według mnie lepiej wziąć kredyt w styczniu 2017r, bo wtedy część pierwszej transzy zostanie wypłacone z dopłaty MDM a od niej nie będę płacić odsetek. Proszę o proadę.

 • nat

  witam, corka studentka planuje zakup mieszkania w ramach mdm w przyszlym roku. poniewaz w chwili obecnej nie pracuje, my jako rodzice mozemy przez najblizsze kilka lat splacach raty kredytu ?

 • abc

  witam, corka studentka mysli o zakupie mieszkania we wroclawiu w ramach mdm, w tej chwili nie pracuje. czy rodzice moga byc (przez najblizsze kilka lat) jedynymi splacajacymi ?

 • Witam, owszem, może Pani skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Magda

  Witam, czy mam szansę na dofinansowanie z MDMu jeśli w tym roku dostałam w spadku wraz z innymi osobami mieszkanie (mieszkanie to w spadku dostało 8 osób i mi przypadło 8% własności tego mieszkania) ale mieszkanie to zostało już przez nas sprzedane.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Asia

  Witam. Jakie trzeba miec zarobki aby starac sie o kredyt na mieszkanie za 200 tys.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. Podczas składania wniosku wskażą Państwo po prostu kwiecień jako termin wypłaty środków i dofinansowania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  Witam, kalkulator wylicza, że jeśli w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości urodzi się nam dziecko, to dostaniemy dodatkową dopłatę w kwocie ok. 10 tys. Kredyt chcemy wziąć w Styczniu, a pierwsze dziecko ma się nam urodzić w Czerwcu. Czy to prawda, że dostaniemy dodatkową dopłatę?

 • Sylwia

  witam chciałabym się dowiedziec czy możemy z męzem wziąsć kredyt hipoteczny na mieszkanie rynek pierwotny w styczniu z dofinansowaniem mdm a klucze do mieszkania i akt notarialny dopiero bedzie w kwietniu

 • Witam. Owszem, przystępując do programu MDM trzeba mieć upatrzone mieszkanie, gdyż limity ceny i powierzchni są odnoszone do konkretnego lokalu. Kredytu nie trzeba uruchamiać od razu po podpisaniu umowy. Można ustalić datę wypłaty w przyszłości. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Dodałem informację pod Pańskim komentarzem poniżej.

 • Witam. Owszem, nadal będzie taka szansa. Część banków ubezpiecza brakujący wkład (co najlepsze, na swój koszt) i oferuje kredyty nawet do 90% LTV. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli był Pana właścicielem 100% wymienionego mieszkania i nie wychowuje Pan min. trójki dzieci, nie można niestety przystąpić do programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • Owszem, jest taka szansa. Polecam kontakt z doradcami po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli jest Pani właścicielką 100% mieszkania i nie wychowujecie Państwo min. trójki dzieci, nie możecie niestety przystąpić do programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających wymienione w Ustawie warunki.

 • kasia

  Witam. Mam pytanie czy jest szansa aby uzyskać kredyt mdm gdy umowy nie są na czas nieokreslony? Ja mam na 2 lata kończy się w styczniu 2018(to kolejna umowa) następna będzie już na stałe. Mąż ma na 3 lata kończy się w sierpniu 2018 i też jest to kolejna umowa.

 • Marta

  Witam. Mam kilka pytań:
  Czy składając wniosek o przyznanie dofinansowania mdm trzeba mieć już upatrzone konkretnie mieszkanie?
  Czy po pozytywnej weryfikacji i przyznaniu kredytu kredyt trzeba go uruchomić od razu? czy środki są jakby zarezerwowane I wtedy dopiero należy rozglądać się za mieszkaniem?chodzi oczywiście o rynek wtórny. Jeśli tak to ile można poczekać z wypłata środków?
  Pozdrawiam

 • Michał

  Witam
  Razem z żoną planujemy zakup mieszkania w nowy roku z programu mdm. Nie posiadamy żadnych wolnych środków. Czy mamy szansę otrzymać całą dopłatę na wkład własny jeśli w nowym roku będzie on wyższy niż 10%?

 • Michał

  Witam. Razem z żoną planujemy po nowym roku zakup mieszkania poprzez program mdm. nie mamy żadnych funduszy więc czy mamy szansę na uzyskanie dofinansowania na cały wkład własny, który od nowego roku będzie wyższy niż 10%?
  Pozdrawiam

 • P- k

  witam, w przeszłości posiadałem kawalerkę , którą otrzymałem w spadku, została ona przekazana w formie darowizny innej osobie, jak sprawa wygląda w takim przypadku, czy mogę liczyć na dofinansowanie MDM ?

 • Magdalena

  Witam, jestem właścicielką mieszkania, ale wspólnie z mężem chcielibyśmy kupić dom. Czy mimo to możemy się starać o przystąpienie do programu MDM ? Czy mogłabym mieszkanie wynająć na spłatę kredytu, czy musiałabym je sprzedać, aby starać się o MDM?

 • Witam. Kredyt w ramach programu MDM można otrzymać jedynie na zakup mieszkania. Ew. wykończenie należy wykonać przy pomocy własnych środków (lub zakupić mieszkanie już wykończone).

  Proces kredytowy w szczytowym okresie zainteresowania MDMem trwał 1-1,5 miesiąca. Z podobnym zainteresowaniem należy się liczyć w styczniu 2017. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku roku, wypłata kredytu powinna nastąpić w połowie lutego.

  Termin wypłaty dofinansowania nie jest zależny od tego, czy mieszkanie jest kupowane na rynku pierwotnym, czy na wtórnym.

 • MAGDA

  Witam. Planujemy z mężem złożyć po nowym roku wniosek mdm na mieszkanie na rynku pierwotnym. Czy jest taka możliwość ze mieszkanie będzie warte 170tyś a kredyt weźmiemy na 200 tak żeby pokryć koszty wykończenia mieszkania? I kiedy można liczyć na ewentualną wypłatę kredytu czy jeszcze w 2017 roku czy dopiero w 2018? I czy termin wypłata środków ma jakiś związek z tym czy to mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego?

 • Witam. W przypadku własności części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiącej odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie drugiego pytania – w odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Odnośnie drugiego pytania, w zależności od wybranego banku wymagane jest od 6 do 12 miesięcy kontraktowej służby. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Iza

  Witam. Posiadałam pół roku temu mieszkanie na własność, które sprzedałam. Obecnie z partnerem szukamy mieszkania większego dla siebie i dziecka. Czy możemy jako single przystąpić razem do programu MDM? I czy gdy byłam właścicielem mieszkania (obecnie nie jestem) mogę przystąpić do takiego programu?

 • Patryk

  Witam , dostałem w darowiźnie 1/4 domu rodzinnego ( dom ten stanowi jedną całość ) , czy będę mógł skorzystać z MDM ? i jeszcze jedno pytanie , po jakim czasie od rozpoczęcia służby kontraktowej jako wojskowy mogę starać się o MDM ?

 • Witam. Nie ma możliwości, aby zarezerwować obecnie środki z II części puli 2017. Aby złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania z tych środków trzeba poczekać do 2017-01-02.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, w ramach programu MDM można także nabyć mieszkania z antresolą. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli nie posiadają Państwo nieruchomości mieszkalnej – możecie skorzystać z programu MDM.

  Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam ponownie. W podanej odpowiedzi zostało zaznaczone, że bank może, ale nie musi prosić Państwa o takie dokumenty (jest to zależne od wybranego banku). W opisanej sytuacji może Pani odkupić udział partnera i innej osoby, jako singielka wychowująca dzieci.

 • Michał

  W poniedziałek pojawiły się informacje, że niemożliwym stało się otrzymać wypłatę w 2017 roku. Ile w tym prawdy? Dodam, że wniosku jeszcze nie złożyłem, z tego co wiem mogę to zrobić dopiero na początku przyszłego roku. Nieuniknione jest oczekiwanie na wypłatę do 2018 roku? Czy dlatego, że banki zarezerwowały całą pulę mam teraz czekać rok? Jestem obowiązany umową przedwstępną zamknąć sprawę na początku roku 2017-go. Muszę w takim razie liczyć się ze stratami finansowymi (przepadek zadatku) i stracę szansę na najlepszą ofertę bo nagle obudziliście się, że chciwe banki rozerwały już całą pulę?

 • Alicja

  Witam interesuje nie zakup dwupoziomowego mieszkania na rynku pierwotnym . Drugi poziom mieszkania określony jest w projekcie jako „antresola”. Jeśli liczyć powierzchnie użytkową tej że antresoli + pozostałej powierzchni mieszkania. Mieszkanie spełnia limit wysokości ceny/m^2. Czy MDM obejmuje dopłaty na takie mieszkanie?

 • Pat

  Witam. Mamy na siebie gospodarstwo rolne o powierzchni 3h i na razie mieszkamy z tesciami. Zamierzamy stawiac swoj dom. czy my pozemy skozystac z MDM?

 • Alina

  Witam. Chcę doprecyzować sytuacje opisaną w pytaniu zadanym przeze mnie (Alina) 5 dni temu. Ani partner ani ja nie mamy zasądzonych alimentów. Co to znaczy, że w razie gdybym chciała wziąć kredyt bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego
  wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia
  sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu
  zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem? Czy to znaczy, że na potrzeby kredytu w programie mdm będę musiała uzyskać dodatkowe dokumenty? Dodam, że chciała bym kupić dom będący we współwłasności partnera (1/4 domu) z cudzą osobą (3/4)domu. Czy
  jeśli mam z partnerem wspólne dzieci bank może policzyć nas za rodzinę i mogę
  nie otrzymać tego dofinansowania do kredytu?

 • Witam. Czy wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie? Jeżeli nie jest to samodzielny lokal – mogą Państwo skorzystać z programu MDM. Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Bimer

  Witam mam pytanie ja jestem właścicielem działki na której znajduje się połowa domu w stanie agonalnym raczej remont nie jest opłacalny, gdyż współwłaściciel nie użytkuje drugiej części już od kilkunastu lat jak nie dłużej, żona nie posiada żadnych nieruchomości. Postanowiliśmy zakupić dom na rynku wtórnym, czy możemy liczyć na MDM?

 • Witam. w zależności od wybranego banku – od 6 do 12 miesięcy. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Witam. Jeżeli dom umożliwia beneficjentowi realizację celów mieszkaniowych i inwestycja została ukończona (nastąpił odbiór techniczny budynku) – można go sfinansować w ramach programu MDM.

 • luka

  Witam. żeby dostać dofinansowanie do mieszkania ile muszę mieć przepracowanych miesięcy na umowie..?jesteśmy narzeczeństwem i spodziewamy się dziecka….

 • skarbimir

  Witam,
  Kalkulator przelicza ratę kredytu nawet wtedy, kiedy nie wpisuję sumy wkładu własnego. Czyli w programie MdM wkład własny nie jest obowiązkowy?

 • Kornelia Siwak

  Witam serdecznie. Moje pytanie dotyczy domu ok 100m2 z rynku wtórnego w stanie surowym zamkniętym. Dom jest ocieplony, instalacja elektryczna rozprowadzona jest w całym budynku, woda ze studni własnej, posiada też kanalizację, ściany są otynkowane. Brakuje ogrzewania i wylewek na podłogach. Czy taki dom spełnia wymogi programu MDM?

 • Jeżeli wymieniony udział w kamienicy stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

 • markvs

  Otrzymałem w spadku udział ułamkowy w kamienicy ale nie należy do mnie fizycznie żadne mieszkanie czy mogę skorzystać z MDM

 • Nie, jeżeli spłata kredytu odbędzie się po 5-ciu latach od momentu uzyskania własności mieszkania, program MDM nie przewiduje żadnych sankcji ze względu na wcześniejszą spłatę.

 • Witam. Niestety nie. Kredyt w ramach programu MDM można wykorzystać jedynie na zakup domu lub mieszkania.

 • Przemek

  Czy jest mozliwość konsolidacji z MDM ??

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Danielo

  Jesli wzialem kredyt na 30 lat z mdm i splace go wczesniej niz 15 lat bede musial zwrocic wklad z mdm i jakies dodatkowe koszty?

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Monika

  Witam
  Skorzystałam z programu MDM w listopadzie odbieram klucze do mieszkanie. W czerwcu urodzi mi się drugie dziecko czy mogę ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5% z tego tytułu?

 • Obawiam się, że może być problem ze względu na wiek Pana taty. Minimalny okres dofinansowania w programie MDM wynosi 15 lat. W większości banków wiek najstarszego kredytobiorcy + okres kredytowania nie może przekroczyć 75 lat. Polecam ew. kontakt z naszym doradcą, być może coś zasugeruje:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Jeżeli z programu skorzysta Pani – mnożnik dofinansowania wyniesie 20% (ze względu na fakt wychowywania 2 dzieci), jeżeli Pani partner, mnożnik wyniesie 15%.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Podstawowym, wymaganym dokumentem będzie „Oświadczenie matki / opiekunki o wychowywaniu dziecka„ lub „Oświadczenie ojca/opiekuna o wychowywaniu dziecka”. Dodatkowo bank może poprosić o inne dokumenty, np. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

 • Owszem, jest taka możliwość. Część banków wymaga jedynie 10% wkładu własnego, a pozostałą brakującą część ubezpiecza na własny koszt. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kwotę dofinansowania może Pani wyliczyć korzystając z naszego kalkulatora: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Kwota dofinansowania + kwota Pani wkładu własnego nie może przekroczyć 50% wartości nieruchomości.

 • Szymon

  Dzień dobry. Chcę zakupić mieszkanie lecz posiadam połowę zdolności kredytowej. Mój Tata, który ma sporą zdolność mógłby mi podzyrowac kredyt. Jest wtedy możliwość jeszcze uzyskania MDM jeśli Tata ma 62 lata?

 • Iga

  Witam, jestem w związku nieformalnym i wychowujemy wspólnie naszą córkę oraz mojego syna z poprzedniego związku. Czy możemy wziąć wspólnie kredyt w MDM i czy kwota dopłaty byłaby liczona na 2 dzieci, czy tylko na 1-wspólne?

 • Alina

  Witam. Mam dwójkę dzieci które wychowuję razem z ich ojcem będąc w związku nieformalnym. Chcę wziąć kredyt na siebie w programie mdm. Jakie dokumenty może żądać bank jeśli chodzi o dzieci? Dodam, że każdy z nas odlicza po jednym dziecku w Pit.

 • Renata

  Witam. Mam pytanie. Chcemy z mężem wziąść kredyt w programie mdm. Od nowego roku wkład własny idzie w górę na 20%, nie mamy dzieci więc w programie przysługuje nam dopłata w wysokości 10%, czyli resztę musimy dopłacić z własnych funduszy? nie ma możliwości żeby otrzymać dofinansowanie na cały wkład własny?
  Pozdrawiam

 • Ania

  Witam, jak wygląda dofinansowanie w praktyce? Mieszkanie 67 m2 za 290 000 zł, mój wkład własny 80 000 zł ? Czy kwotę dofinansowania muszę zwrócić ? Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie jeśli mam ok.30% wkładu własnego?

 • Niestety nie. Limit powierzchni użytkowej domu wynosi 100 m2 (110 m2, jeżeli beneficjent wychowuje min. troje dzieci). Strych nie powinien być jednak liczony. Polecam rekomendację BGK na ten temat: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Nie ma możliwości zarezerwować środków z II części puli pochodzącej na 2017-ty rok. Będzie to możliwe dopiero po 2017-01-02.

  Teoretycznie – może zdarzyć się sytuacja, że środki zostaną wykorzystane już w pierwszych dniach stycznia, ale jest to mało prawdopodobne. W absolutnie szczytowym okresie programu MDM zostało zarezerwowanych prawie 80 mln PLN w jeden dzień i aplikacja BGK odmówiła współpracy.

 • Marta

  dziękuję, a gdyby ten strych był liczony do powierzchni użytkowej i dom w ostatecznym rachunku miałby 105 m2, czy wtedy mogę starać się o dofinansowanie z mdm ?

 • Aneta

  Rozmawiałam z doradcą finansowym i powiedział mi, że dofinansowanie z MDM-u jest jak los na loterii, ponieważ połowa pieniędzy na 2017r. jest już wykorzystana, a część pieniędzy jest już zarezerwowana. Proszę mi powiedzieć czy może być taka sytuacja, w której mimo złożenia wniosku 2.01.2017r. nie dostaniemy dofinansowania bo środki na 2017r. zostaną wykorzystane? Co wtedy?

 • Niestety nie. Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

  Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Program będzie funkcjonował do końca 2018-go roku (wnioski będzie można składać do 09.2018). Z uwagi na dużą liczbę zainteresowanych proponowałbym Panu jednak złożyć wniosek już na początku 2017-go roku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem. Limit powierzchni użytkowej domu w Pani przypadku wynosi 100m2 (strych nie powinien być do niej zaliczany). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety nie (chyba, że powierzchnia powyżej 85 m2 nie będzie użytkowa). Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

 • Marcin101010

  Czy można kupic mieszkanie większe niz 85mk i otrzymać dopłate tylko do 85mk

 • Justyna

  Dzień dobry, wraz z mężem planujemy zakupić mieszkanie. Obecnie nie mamy dzieci, ale planujemy je w najbliższych 3 latach. Czy urodzenie dziecka spowoduje zwiększenie dopłaty?

 • Łukasz

  Witam,jestem bezdzietnym singlem,chciałbym kupić mieszkanie o wartości 97 000 zł 43 m,za rok o tej porze(październik 2017)powinienem posiadać ok 40 000 wkładu własnego.Kiedy musiałbym składać wniosek i czy program MDM będzie jeszcze funkcjonował?Dziękuję za odp

 • marta

  Witam, planuję z rodziną (2 dzieci) zakup domku jednorodzinnego o powierzchni 73 m2 plus schody i strych o powierzchni 32 m2, czy mogę się starać się o dofinansowanie z programu MDM ?

 • Owszem, mogą Państwo złożyć w styczniu wniosek o kredyt z terminem wypłaty środków w październiku. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  W nawiązaniu do powyższego – mogą Państwo skorzystać z programu MDM, jeżeli dom ma poniżej 100 m2 powierzchni użytkowej.

  Tutaj może Pan znaleźć listę pomieszczeń, które wg rekomendacji BGK są zaliczane do użytkowych: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zapisy ustawy MDM są takie same dla obu grup. Różne mogą być jedynie warunki kredytowania w poszczególnych bankach. Polecam kontakt w tej sprawie z naszymi doradcami.

 • Witam. W przypadku samego zakupu działki ustawa MDM nie przewiduje niestety żadnej formy wsparcia.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Nadal nie jest to przeszkoda. Bank może ew. poprosić o deklarację, że po powrocie z macierzyńskiego zamierza Pani kontynuować pracę.

 • Jeżeli Państwo razem – jako małżeństwo, posiadacie zdolność kredytową – nie jest to przeszkodą.

 • Prośba o doprecyzowanie pytania. Czy chodzi o kwotę dopłaty? Polecam w takim razie nasz kalkulator: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Sabina

  Witam,
  Mam pytanie odnosnie kupna mieszkania na rynku wtornym. Mamy mieszkanie upatrzone, chcemy skladac wniosek o kredyt w styczniu 2017 i chcielibysmy skorzystac z dofinansowania mdm. Czy jest taka mozliwosc otrzymania dofinansowania jesli sprzedajacy chce mieszkac w tym mieszkaniu do pazdziernika przyszlego roku, a my chcemy kredyt wziasc juz w styczniu ?

 • Kamil

  Chciałem się dowiedzieć czy dostanę dofinansowanie na dom o powierzchni 102 metry.Jeśli tak jak to będzie wyliczone? Z żona mamy jedno dziecko.

 • Alex

  warunki w ramach programu MDM dla obywateli i cudzoziemców tymi samymi lub różnymi ?

 • Michalina

  Mam pytanie, czy jeżeli młode małżeństwo planuje zakup działki pod inwestycję (dom), to również istnieje możliwość dofinansowania? Dodam, że jedno posiada lekki stopień niepełnosprawności

 • Ania

  Przepraszam na maciezynskim nie na wychowawczy

 • Ania

  Ale nie jest przeszkodą to że jestem na chorobowym ?A po urodzeniu będę już na wychowawczym ale umowę w pracy mam na stałe

 • jak.gab

  Chciałbym sie dowiedziec wiecej na temat dofinansowania do mieszkania dla mlodego malzenstwa. 68 metrow ok 305000?

 • Witam. Ustawa wspomina o wychowywaniu trójki dzieci. Mogą więc Państwo złożyć wniosek najwcześniej po urodzeniu 3-go dziecka.
  Jeżeli chodzi o to – czy warto. Można uzyskać nawet do 114 tys. dofinansowania (np. kupując mieszkanie w Warszawie), więc chyba warto 😉

  Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ania

  Mam pytanie ponieważ chcemy kupić z mężem dom 98m posiadamy mieszkanie własnościowe na kredyt które sprzedajemy i splacamy go mamy 2dzieci a z 3 jestem w ciazy i jestem na chorobowym placonym z zakładu pracy wpływ na konto urodze w połowie lutego proszę mi napisać jaka mamy możliwość dofinansowania i czy starać się o to ? I kiedy najlepiej czy w styczniu czy dopiero po porodzie w lutym ?

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

  Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

  Reasumując – jeżeli zadowoli się Pan metrażem do 75m2 powierzchni użytkowej – może Pan otrzymać dopłatę z programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr Głowacki

  Witam,
  Jestem ojcem, który formalnie jest singlem chociaż mam syna z poprzedniego związku (mam z nim kontakty, kocham go bardzo i płacę alimenty).
  Interesują mnie jednak większe mieszkania 65m-100m, gdzie cena za metr jest od 7000zł minimum do 9000zł Czy istnieje możliwość jakiegoś dofinansowania w tej kwestii?

  Co mi Państwo mogą poradzić?

  Pozdrawiam

 • Paulina

  Witam. Chciałabym kupić mieszkanie z dopłatą MDM. Czy jest szansa, że dostanę kredyt na to mieszkanie, jeśli jestem studentką bez swojego dochodu, ale do kredytu przystąpię z rodzicami?

 • Limit powierzchni użytkowej dla mieszkań wynosi 75m2 (85 m2, jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci), wymienione mieszkanie może być zakupione w ramach programu MDM. W kwestii ew. zbadania Pańskiej zdolności kredytowej – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam, polecam kontakt z naszym doradcą, mają oni w portfelu także oferty kredytów dla obcokrajowców. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Sebastian

  Witam, chciałbym się zapytać żona jest w ciąży i mamy jedno dziecko. Chcielibyśmy kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Metraż to 54 m2, więc takie mieszkanie może przejść ? Umowę będę podpisywał w listopadzie na rok, jakie są zasady uzyskania kredytu hipotecznego i jest szansa na kredyt przy umowie na rok ?

 • Alex

  Witam
  Chcielibyśmy kupić mieszkanie na rynku pierwotnym z dopłatą MDM ( Wroclaw ) Cena 250000 zl. 52 metry . problemem jest to, że my obcokrajowcy. jesteśmy rodziną z trzech osób (żona i dziecko) Nie mamy pieniędzy dla wkładu własnego . możemy uzyskać dopłatą MDM i dostać kredyt na mieszkanie ? Nasze całkowite dochody 4000 zl netto co miesiąc . dziękuję

 • Tak, o dom ma maksymalnie 100 m2 powierzchni użytkowej (lub 110 m2, jeżeli wychowują Państwo min. troje dzieci). Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • gość

  czy dostane dofinansowanie do domu który ma 124 metry?

 • Witam. Termin przekazania mieszkania zależy od dewelopera. Bank będzie naciskał na jak najszybsze przekazanie własności mieszkania (po wypłacie środków pochodzących z kredytu).

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, jest to możliwe.

 • Chodzi o zmiany wprowadzone w art. 11 w ust. 3. Oryginalnie miał on postać: „po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która
  wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;”

  w wyniku nowelizacji pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie, na który przekazane zostały środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;”,

 • Z puli na 2018-ty rok pozostało jeszcze ponad 330 mln PLN (środki, które można zarezerwować przed 2018-tym rokiem).

  Odnośnie kwoty – dofinansowanie jest przyznawane wg liczby dzieci, jakie wychowuje beneficjent w dniu rejestracji wniosku. Jeżeli złożą Państwo wniosek teraz, otrzymacie mnożnik 15%, po urodzeniu 2-go dziecka mnożnik zwiększy się do 20%.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Ewelina

  Chcemy kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Pod koniec lutego urodzi się nam drugie dziecko-wtedy chcemy złożyć wniosek o MDM z puli na 2018 r., aby uzyskać większe dofinansowanie. Kiedy może nastąpić wydanie mieszkania? W listopadzie tak jak to przewiduje deweloper, czy dopiero w 2018 r. jak na ich konto wpłyną środki z MdM? Czy decyzja należy do dewelopera, czy zdecyduje się zaczekać na pieniądze.

 • Gosia

  Witam
  Chcielibyśmy kupić mieszkanie na rynku wtórnym, jesteśmy małżeństwem bez dzieci. Proszę powiedzieć czy lepiej kupić jeszcze w tym roku czy na początku przyszłego? Jak wyglądają etapy kupna mieszkania? Najpierw sprawdzamy zdolność do kredytu w wybranym banku i tam od razu składamy wniosek o MDM?

 • alan

  Proszę jeszcze o informację, gdzie w nowelizacji programu mogę znaleźć te przepisy, nigdzie tego nie widzę.

 • alan

  chodziło mi o wypłatę dofinansowania przed podpisaniem aktu notarialnego i przekazaniem mieszkania. Rozumiem, że jest to możliwe?

 • Marcin

  Witam
  Chcę kupić mieszkanie z dopłatą MDM
  Musimy to zrobić w tym roku na 2018 rok gdyż kończymy wiek uprawniający do dopłaty
  – Czy i i le środków jeszcze zostało ? Pytam żeby oszacować ile mam czasu na wybranie mieszkania jeszcze
  – Mamy jedno dziecko. zona jest w ciąży i urodzi w przyszłym roku w maju, czerwcu. Czy i jakiej dopłaty możemy się spodziewać teraz i po urodzeniu 2 dziecka ?

 • Witam. Jeżeli wniosek zostałby złożony teraz, wypłata dofinansowania odbyłaby się dopiero z puli przeznaczonej na 2018-ty rok (czyli po 2018-01-02).

 • Tak, nowelizacja programu MDM umożliwia wypłatę dofinansowania także po podpisaniu aktu notarialnego. Polecam jeszcze ew. kontakt z naszym doradcą w tej sprawie – po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada już mieszkanie. O ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie ma możliwości, aby skorzystała Pani obecnie z programu MDM.

 • Witam. Niestety nie. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Pani posiada już mieszkanie, o ile nie wychowuje Pani min. trójki dzieci, nie ma możliwości, aby skorzystała Pani obecnie z programu MDM.

 • alan

  Dzień dobry, chcemy kupić mieszkanie w ramach programu MDM, w styczniu złożymy wniosek. Sprzedawca chce z nami podpisać akt notarialny i przekazać nam mieszkanie, dopiero po wpłynięciu na jego rachunek całej kwoty – pieniędzy z kredytu i dopłaty MDM. Czy jest to formalnie możliwe?

 • misia

  Witam kupilam mieszkanie w kredycie na 30 lat gdy MDM nie obejmował mieszkań wtórnych czy mogę liczyć na jakieś dofinansowanie

 • misia

  Witam,kupilam mieszkanie w kredycie na 30 lat gdy MDM nie obejmował mieszkań wtórnych , sama wychowuje dwoje dzieci , czy mamy szanse na jakąś doplate lub pomoc

 • Lena

  Witam,
  jestem osobą która sprzedaje nieruchomość, potencjalni kupcy jacy do mnie się zgłosili chcieliby kupić ten dom w ramach MDM. W związku z tym pytanie jeśli złożą wniosek o kredyt MDM teraz (październik/listopad) to kiedy ja jako osoba sprzedająca uzyskam pieniądze za sprzedaż nieruchomości? Jeszcze w 2016. W umowie przedwstępnej jest bowiem określona data do której transakcja ma być zrealizowana np. 2 miesiące, a więc jeszcze 2016. Niemniej jednak z komentarzy poniżej widzę, że nie ma już pieniędzy na ten roku i tak naprawdę sprzedaż domu i zapłata za niego mogłaby nastąpić dopiero w 2018?

 • Niestety nie. Nieruchomość kupowana w ramach programu MDM powinna zapewnić beneficjentowi możliwość zamieszkania w danym lokalu.

 • Zgadza się.

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Polka

  Niestety nie ma takiej możliwości, dofinansowanie nalezy sie na trzecie lub kolejne dziecko

 • Ula

  Dzień dobry,
  Czy MDM obejmuję domy w stanie surowym zamkniętym?
  Pozdrawiam

 • Arczi

  Witam. Na poczatku tego roku kupilem mieszkanie jako singiel w mdm. Miesiac pozniej nażeczona urodziła dziecko. Czy mogę otrzymac dodatkowe dofinansowanie do kredytu???

 • Nie znam niestety sytuacji Państwa, ani nieruchomości. Bazując na średnich czasach procesowania wniosków – połowa lutego powinna być w miarę bezpiecznym terminem.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Program MDM dotyczy jedynie zakupu mieszkania. Ew. wykończenie lub remont może zostać sfinansowany za pomocą innego kredytu, poza programem MDM (najlepiej w takim przypadku kupić mieszkanie wykończone, ale mieszczące się w limitach ceny programu MDM).

  Odnośnie wysokości kwoty dofinansowania, serdecznie zachęcam do skorzystania z kalkulatora na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • mag

  Dzień dobry, składamy wniosek o kredyt z dopłatą MDM 2 stycznia 2017 roku, ale już teraz w umowie przedwstępnej musimy określić termin wypłaty środków z MDM. Jaki możliwy najszybszy bezpieczny termin mógłby to być?

 • Lover

  Witam serdecznie. Planuję zakup mieszkania na początku 2017 roku (termin oddania luty 2017). Cena ok 350 tys zł (ok 75 m2) + 50 tys wykonczenie mieszkania w gminie sąsiadującej z Poznaniem. W jakiej kwocie moge liczyc na doplatę z programu?

 • Jeżeli złoży Pan wniosek teraz, sprzedawca otrzyma środki na początku 2018-go roku, jeżeli wniosek zostanie złożony po 2017-01-02, zbywca otrzyma wypłatę dofinansowania w 2017-tym roku.

 • Kamil

  Czyli sprzedawca musi czekac az do 2018 roku zeby moc sprzedac to mieszkanie czy do poczatku 2017 roku??

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam.W opisanym przypadku wystarczy 15 tys. PLN własnych środków, pozostałe 15 tys. będzie stanowiło dofinansowanie uzyskane w ramach programu MDM.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Damian

  WItam, jesli miałbym 20 tysiecy i umowe na 2 lata czy mdm bedzie brało to pod uwage i moze mi dac 120 tys na mieszkanie? mowa o singlu z łodzi

 • Toma

  Witam,

  „Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta”
  Jeśli dobrze rozumuję to jak chce wziąć kredyt np na 150 tyś i bank wymaga 20 % wkładu własnego to te 30 tyś odjąć dofinansowanie z BGK (powiedzmy 15 tys. zł) to wtedy muszę posiadać jednie 15 tys. zł wkładu własnego ?
  Czy te dofinansowanie nie ma wpływu z wkładem własnym tylko odlicza się od kredytu już? (muszę mieć 30 tyś zł)?

  Pozdrawiam

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, ale najprawdopodobniej dopiero na początku 2018-go roku. Obawiam się, że do lipca zarówno pula z 2017-go roku jak i 50% środków z 2018 zostanie wyczerpane.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Program obejmuje (i będzie obejmował po nowym roku) zarówno mieszkania z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jedyną przeszkodą jest fakt, iż obecnie są dostępne jedynie środki z puli na 2018-ty rok. Mało który sprzedawca na rynku wtórnym decyduje się tak długo czekać.

 • Kamil

  Czy od stycznia nowego roku bedzie dalej mozna kupic mieszkania wWarszawie z rynku wtornego czy tylko nowe mieszkania z rynku pierwotnego??

 • Dorota

  Witam, planujemy z narzeczonym ślub w lipcu 2017 roku, czy załapiemy się jeszcze na program MdM jako małżeństwo?

 • Joanna

  Witam jesteśmy rodziną wielodzietna chcemy zakupić mieszkanie w programie MDM niestety mamy niewiele odłożonych pieniędzy (20000) czy z tak niewielka kwotą możemy starać się o kredyt z deweloperem uzgodnilismy termin dopłaty na 2018 rok .

 • Malwina

  Witam. Razem z mężem staramy sie skorzystać z programu MDM. Mam pytanie czy wklad wlasny może pochodzić z kredytu czy musimy mieć odłożone takie środki. Dodam, że mamy roczne dziecko na utrzymaniu.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Jeżeli dobrze rozumiem, kredyt z banku miałby uregulować część płatności, a na kwotę pochodzącą z dofinansowania deweloper poczekałby do 2018-go roku? Owszem, takie rozwiązanie jest możliwe do przeprowadzenia.

 • Odradzam wpłatę brakujących środków MDM z własnej kieszeni. Wg oświadczenia Ministerstwa z dnia 2016-04-04– jedyną akceptowalną forma skorzystania z dofinansowania ze środków przeznaczonych na 2018-ty rok jest przekonanie sprzedającego, aby poczekał na wypłatę środków z MDMu do stycznia 2018.

  Pod artykułem: http://mieszkaniedlamlodych.com/jak-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-i-pierwotnym-teraz-w-2016-z-doplata-mdm-2017/#comment-2606815740 załączyliśmy pełen tekst oświadczenia.

  Chyba, że nie zrozumiałem intencji. Jeżeli chcą Pańśtwo wpłacić deweloperowi jedynie część wartości mieszkania (w ramach zadatku) będzie to stanowiło Państwa wkład własny, co przełoży się z kolei na mniejszą kwotę kredytu.

 • Witam. jeżeli deweloper wyrazi zgodę na to, że część środków (pochodząca z dofinansowania) zostanie przekazana na jego konto w 2018-tym roku, mogą Państwo złożyć wniosek teraz.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. jeżeli deweloper wyrazi zgodę na to, że część środków (pochodząca z dofinansowania) zostanie przekazana na jego konto w 2018-tym roku, mogą Państwo złożyć wniosek już teraz.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak, ale dopiero wtedy, kiedy budowa zostanie ukończona (po odbiorze technicznym budynku). Dom powinien ponadto spełniać limity ceny i powierzchni. Parametry te można sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Owszem, ale dopiero wtedy, kiedy budowa zostanie ukończona (po odbiorze technicznym budynku). Dom powinien ponadto spełniać limity ceny i powierzchni. Parametry te można sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Kamil

  Witam,
  rodzice budują 2 dom czy istnieje możliwość skorzystania z dopłat przy odkupieniu tego domu?

 • Kamil

  Witam,
  rodzice budują 2 dom i mam pytanie czy byłaby możliwość z korzystania z dopłat z programu gdybym ten dom od nich odkupił?

 • Ewa

  Witam,
  wraz z mężem mamy w planach kupić mieszkanie w stanie deweloperskim. Chcielibyśmy skorzystać z dopłaty lecz budynek nie ma nawet fundamentów. Będzie on budowany pod koniec 2017 r lub początek 2018. Czy możemy starać się o dopłatę na 2018 rok już teraz?

 • Ewa

  Witam,

  wraz z mężem mamy w planach kupić
  mieszkanie w stanie deweloperskim. Chcielibyśmy skorzystać z
  dopłaty lecz budynek nie ma nawet fundamentów. Będzie on budowany
  pod koniec 2017 r lub początek 2018r. Czy możemy starać się o
  dopłatę na 2018 rok już teraz?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy bezpłatnie pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Marcela Wajman

  A jeśli umowe przedwstępną mamy juz podpisaną i do 30listopada musimy wpłącic pieniązki to czy jest mozliwosc ze zapłącony byłby kredyt jako z banku aby sporzedający tyle nie czekał a z tej drugiej puli to zmniejszył by sie nam kredyt( raty miesięczne) w przyszłym roku jeśli złozylibysmy wniosek??
  Czekamy i Pozdrawiamy;)

 • Marcela Wajman

  A jeśli mamy już umowę przedwstępną i mamy napisane, ze do 30listopada musimy wpłacić wartość z kredytu? czy jak juz weźmiemy kredyt i zapłącimy wszystko sprzedającemu a do państwa napiszemy wniosek to w przyszłym roku zostana jakoś nam zminimalizowane raty?

  Pozdrawiamy;)

 • AgaB.

  Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

 • Wnioski MDM wg naszych doświadczeń są rzadziej odrzucane niż „zwykłe” wnioski o kredyt hipoteczny. Kwota dofinansowania ma duży wpływ na poprawę zdolności kredytowej beneficjenta. Wnioski MDMowe, są odrzucane najczęściej ze względu na brak spełnionych warunków dot. ceny 1m2 i powierzchni użytkowej.

 • Tak. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM. Z puli z każdego roku jest przeznaczane 5% środków na ten cel.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Marcela Wajman

  Witam
  Razem z mężem planujemy kupić mieszkanie 75m2 w bloku, w stanie deweloperskim, mąż ma 25lat a ja 23, nie mamy dzieci. mieszkanie jest warte 150tys. złotych czy jest mozliwość dostać dofinansowanie do mieszkania jeszcze w tym roku?
  Czekamy na odpowiedź.

  Pozdrawiamy

 • AgaB.

  Witam, moje pytanie sprowadza się do dodatkowej kwoty dopłaty do kredytu w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości. W roku 2017 przeprowadzamy się do mieszkania zakupionego w ramach programu MDM. Jeżeli zdecyduje się na kolejne dziecko (trzecie) np. w roku 2020, to czy otrzymam taką dodatkową dopłatę pomimo tego, że programu już nie będzie?

 • Karina

  Dziękuję za odpowiedź. Ostatnio rozmawiałam z kilkoma osobami i mówiły że często wnioski na MDM są odrzucane…Czy faktycznie bardzo często wniosek jest odrzucany, jeśli tak to na jakiej podstawie dokonuje się ich odrzucenia?
  Jaką mamy szansę z mężem uzyskać to dofinansowanie, które jest dla Nas nie zbędne żeby zakupić dom. Czy są jakieś konkretne wytyczne dotyczące nieruchomości-domu oprócz metrażu ?

 • Witam. To nie jest błąd. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chcieliby Państwo sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Państwa najlepszą z dostępnych ofert.

 • Alicja Sternal

  Witam,

  mamy z mężem dójke dzieci, chcemy wybudować dom około 90 m2 – i na ten cel w całości potrzebujemy kredyt, ale rodzice chca nam darować na ten cel działkę budowlaną – czy kwalifikujemy sie do programu?

 • Witam,

  Wraz z żoną planujemy w styczniu zakup domu 109,88 m2. Obecnie posiadamy jedno dziecko, ale w przyszłym miesiącu rodzi nam się dwóch synów. Więc w styczniu, w momencie zaciągania kredytu będziemy mieli 3 dzieci.

  W kalkulatorze obliczyliśmy już wysokość dopłaty, jednak zastanawia mnie opcja „Czy planujesz urodzenie 3-go lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości:” ponieważ po jej zaznaczeniu wychodzi, ze jeśli urodzi nam się 4 dziecko w ciągu 5 lat, to dostaniemy kolejną dopłatę? Czy to nie jest przypadkiem błąd ?

 • Witam. Niestety, dofinansowanie w ramach programu MDM można otrzymać wyłącznie pod warunkiem zaciągnięcia kredytu w instytucji współpracującej z BGK.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Z kolei kwotę dofinansowania oblicza się na podstawie ilości wychowywanych dzieci. Jeżeli nie spieszy się Państwu z nabyciem mieszkania, sugerowałbym poczekać do narodzin malucha. następnie narzeczona złoży wniosek o udział w programie MDM, a Pan wesprze jej zdolność kredytową.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chce Pan skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Andi

  Witam, mam pytanie odnośnie programu, czy branie kredytu jest niezbędne do otrzymania dopłat? Czy można takie mieszkanie kupić dostając dopłątę i nie biorąc kredytu hipotecznego? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Mariusz

  Witam. Wraz z narzeczoną chcemy skorzystać z programu MDM. W związku z czym mam pytane: moja narzeczona jest obecnie w ciąży i termin narodzin naszego dziecka przewidywany jest na styczeń 2017 roku i dlatego jestem ciekawy, czy przysługują nam dodatkowe środki na dofinansowanie po urodzeniu dziecka. Nadmieniam, iż będzie to nasze pierwsze dziecko. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

 • Adam

  Witam, chce kupic dom (82.5m2 – miejscowosc radzyny) i czy mogę już teraz podpisać umowe (list.-grudz 2016) i odebrac klucze od dewelopera w maju 2017. Stąd pytanie jak mogę uzyskać środki z MDM na maj2017

 • BGK nie wymaga takiego zabezpieczenia. wszystko, czego potrzebują to rejestracja/ akceptacja wniosku o dofinansowanie w systemie BGK Zlecenia i informacji o podpisanej umowie kredytowej.

 • Witam. Deweloper otrzyma środki w dniu, który wskaże Pani na wniosku o wypłatę dofinansowania. Najwcześniej – na początku stycznia 2018.

 • Witam. Ma Pani czas na skorzystanie z programu do końca bieżącego roku. Pozostaje Pani jedynie skorzystanie z puli 2018. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam, owszem, mogą Państwo złożyć wniosek o kredyt z dofinansowaniem teraz. Inwestor musi jedynie wyrazić zgodę na otrzymanie środków z dofinansowania w 2018-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Annie

  Witam, w tym miesiącu chcemy z mężem zakupić mieszkanie od dewelopera. Czy możemy złożyć teraz wniosek o dofinansowanie i otrzymać dofinansowanie po całej transakcji w 2018 roku? Czy środki muszą być przekazane sprzedającemu? Nawiązując do: ” Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.”

 • Kinga

  35 lat skonczyłam w tym roku we wrzesniu (rocznik 1981). Czy jeżeli wniosek o dofinansowanie z puli środków na 2017 rok złoże na poczatku 2017-jak środki zostaną odblokowane, to jeszcze sie zakwalifikuje do MDM? czy raczej składać wniosek jeszcze w tym roku o dofinansowanie z puli na rok 2018?

 • Beti

  Jeśli staram sie o dofinansowanie na 2018 rok którego dnia dokładnie deweloper dostanie środki na konto?

 • Beata

  Nie chodzi mi o bank kredytujacy tylko BGK czy wymagane jest podpisanie weksla dla uzyskania dofinansowania?

 • Witam. Szansa jest spora, środki z puli na 2018-ty rok nadal pozostają do dyspozycji beneficjentów. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jeżeli wymieniona połowa domu stanowi osobne mieszkanie – wówczas, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM nie ma możliwości skorzystania z dofinansowania (chyba że potencjalny beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających wymienione w ustawie warunki). Jeżeli jest to natomiast własność części ułamkowej nieruchomości, ale nie stanowiąca odrębnego lokalu – bez problemu można skorzystać z MDMu.

  Ograniczenie dot. posiadania mieszkania zostało złagodzone, aby nie eliminować z grona beneficjentów osób, które są obecnie lub były w przeszłości posiadaczami ułamkowych części lokali lub budynków. Ustawa ma zapewnić zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Własność ułamkowa tego nie zapewnia. Wyjątek dotyczy małżeństw – w przypadku gdy nabywcą lokalu jest małżeństwo, warunek nieposiadania własnego mieszkania dotyczy obojga małżonków (nie możemy przystąpić do programu, jeżeli posiadamy mieszkanie na spółkę z żoną).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zdenek Ciopucha

  Jeśli złożę wniosek jeszcze w tym roku o dofinansowanie zakupu mieszkania które deweloper sprzeda mi w 2018r. to jest jeszcze szansa bym otrzymał dofinansowanie? Zaznaczam że w tym roku kończę 35 lat, więc w 2017r. nie ma szans na udział w programie. Proszę o odpowiedź.

 • Piter

  Witam,
  Jestem współwłaścicielem domu (50% wartości), w którym mieszkają moi rodzice- współwłasność nastała w wyniku spadku po babci. Samotnie wychowuje 2 dzieci. Czy mogę starać się o dopłatę na własne mieszkanie?

 • Karina

  Razem z mężem chcemy kupić dom, spełnia on wszelkie warunki dofinansowania MDM, kiedy należałoby złożyć wniosek o kredyt i dofinansowanie żeby załapać się na nowy limit. Czy można to już zrobić w tym roku czy dopiero w przyszłym roku ?

 • Witam. Wszystko zależy od wybranej instytucji kredytującej. W niektórych przypadkach banki proszą o podpisanie weksla in blanco jako zabezpieczenia kredytu.

 • Witam. Niestety nie. Na podstawie art. 6 Ustawy MDM, małżeństwa przystępują do kredytu (i do programu) wspólnie. Rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 15% wkładu własnego i wymóg ten będzie stopniowo zwiększany do 20% w 2017 roku.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

 • Patryk

  czy starajac sie o dofinansowanie przy kupnie domu trzeba mieć swój wkład?

 • Kinga

  Jeśli małżeństwo ma rozdzielność finansową, to jedna z nich moze samodzielnie złożyć wniosek o dopłatę, przy okazji korzystajac z doplaty na dwoje dzieci?

 • Beata

  Na jakich warunkach podpisuje się weksel i czy jest to weksel in blanco?

 • Witam. Owszem, jest taka możliwość. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Hanna

  czy jeśli osoba chcąca wziąć kredyt MDM pracuje na umowę -zatrudnienie na czas np.; 6 miesięcy —i kredyt by był wzięty z rodzicami —czy jest możliwość aby rata kredytu była pobierana z konta rodziców? bo rodzice mają stałe dochody -mama pracuje a tata ma emeryturę?

 • marcin

  co jest w końcu wkładem własnym ? bo wg tego programu wartość dofinansowania zależy od wkładu własnego ..i jest to np 10% tego wkładu.. wpisując te dane do kalulatora ma się to nijak … sprawa teoretycznie prosta a jak zwykle ktoś opisał to w taki sposób że jest mnóstwo wątpliwości. Powinien być podany prosty przykład. Jeśli chcę mieszkanie za 300 tys i mam własny wkład 80 tys to od czego jest obliczane dofinansowanie?

 • Martin

  Chciałbym skorzystać z MDM. Jestem singlem posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony. Interesuje mnie kupno mieszkania z rynku wtórnego. Z 3 pokojami ponieważ z Dziewczyna myślimy o dziecku. razem byśmy chcieli mieszkać. Wkład własny nie za duży posiadam. Czy mogę starać się o pomoc MDM i czy jest szansa że dostanę taką pomoc czyli że dostanę dofinansowanie.

 • Niestety, może Pani złożyć wniosek po 01.01.2017 i sfinalizować zakup w przyszłym roku lub złożyć wniosek teraz, ale wypłata dofinansowania nastąpi dopiero w 2018. Odradzam wypłatę całości płatności z Pani kieszeni. Zgodnie z informacją Ministerstwa – może się to zakończyć utratą dofinansowania.

 • Obawiam się, że nie ma możliwości, aby sfinansować w ramach programu MDM udział we współwłasności działki, garażu i piwnicy.

 • Piotr

  Witam,

  chcę kupić mieszkanie w domu dwurodzinnym (parter). Do mieszkania przynależy część działki (na wyłazzność), inna część działki jest wspólna z właaścicelami mieszkania na piętrze ( w tej części będę miał udział). Wspólny jest też garaż i piwnica. Cyz mogę części wspólne finansowac także z kredytu uzyskanego w ramach mdm?

 • Patrycja

  Czyli jeśli być chciała skorzystać z II części puli na 2017 musiałabym finalizować kupno domu dopiero w 2017 roku? A jeśli chciałabym dokonać zakupu za miesiąc – czy dofinansowanie może wpłynąć w 2018 roku na moje konto a nie sprzedawcy jeżeli założyłabym tą kwotę ze swoich funduszy i wpłaciła mu z całością sumy?

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Można także skorzystać z pomocy naszych doradców. Sprawdzą, jak Państwa zdolność wygląda w innych bankach.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam, jeżeli wymienione mieszkanie przekracza wyznaczony limit metrażu powierzchni użytkowej (w Państwa przypadku 75m2) niestety nie można go zakupić w ramach MDMu.

  Ew. sprzedający może dokonać przekwalifikowania powierzchni użytkowej. Pierwszy krok, to kontakt z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji budynku (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN.

 • Witam. Po upływie 5-ciu lat od momentu uzyskania własności ww. domu w ramach programu MDM kredyt można spłacić nawet w całości – bez konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania.

  Odnośnie wypłaty dofinansowania – srodki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

 • Witam. Zakup mieszkania z rynku wtórnego z obciążeniem na hipotece również może być sfinansowany w ramach programu MDM. Nie ma żadnego warunku dot. stosunku wysokości zadłużenia do wkładu własnego klienta. Po prostu pierwsza rata kredytu spłaca zaciągnięte wcześniej zobowiązanie (przekazywana jest na konto banku – wierzyciela), a pozostała część płatności trafia na konto sprzedającego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Jacek

  Witam,
  Proszę o informację jak wygląda kwestia zakupu mieszkania z rynku wtórnego z obciążeniem na hipotece? Mieszkanie 61m cena 290tys zł zadłużenie na hipotece 100tys zł. Dodam, że aktualny nasz wkład własny to ok 30tys zł.
  Proszę o informację czy zadłużenie powyżej wkładu własnego może zdyskwalifikować mieszkanie do udziału w programie MDM?
  Pozdrawiam

 • Patrycja

  Witam,
  chciałabym zakupić dom z rynku wtórnego w zabudowie bliźniaczej (dwa osobne domy, jeden nie jest na sprzedaż) który ma 53 mkw a całość działki to 3 ary. Koszt 79tys dom w stanie użytkowym jedynie do odnowienia wnętrz – moje pytanie czy kredyt z dopłatą mogę zacząć po 5 latach spłacać szybciej niż 15 lat? Oraz jak wygląda wypłata dofinansowania jeśli środki są już nie dostępne na najbliższe lata tzn. czy sprzedawca dostanie dopiero część mojego dofinansowania w 2018 roku? A jeżeli nie chce czekać tyle i chce całość kwoty w dniu zawarcia umowy, co w takiej sytuacji?
  Pozdrawiam.

 • Kasia

  Witam,
  czy jeśli mieszkanie w księdze wieczystej ma wpisany metraż 75,30 m2 na rynku wtórnym. Czy kwalifikuje się do dopłaty MDM (rodzina z dwójką dzieci). W mieszkaniu są zrobione 2 szafy wnękowe, czy ich powierzchnię można odjąć od metrażu z księgi wieczystej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 • Ewelina

  Witam
  Wraz z mężem chcieliśmy skorzystać z zakupu mieszkania w programie MDM.
  Mamy dwójkę dzieci.
  Po konsultacji w banku okazało sie jednak,ze nie mamy zdolności kredytowej.
  Dodam,ze pol roku temu gdy byliśmy jeszcze narzeczeństwem w tej samej sytuacji mielismy zdolność.
  Zdecydowaliśmy sie na małżeństwo abyśmy oboje mieli prawo do mieszkania.
  Co w takiej sytuacji można zrobić?
  Pozdrawiam

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Zakup działki nie spowoduje konsekwencji w postaci zwrotu dofinansowania. Art. 14 dotyczy wyłącznie nabycia nieruchomości mieszkalnych. Może Pan zacząć budowę domu, proszę jedynie pamiętać, aby nie dokonać odbioru technicznego budynku w ciągu 5-ciu lat od uzyskania własności lokalu nabytego w ramach programu MDM.

 • Adrian

  Witam,

  dodatkowa kwota dopłaty w przypadku urodzenia dziecka w ciągu 5 lat od zakupu nieruchmości dotyczy już pierwszego urodzonego dziecka? Jeżeli tak, to jak jest rozliczona?

 • Paweł

  Czy zakup działki bez rozpoczęcia budowy również obliguje do zwrotu dofinansowania ? Jeżeli nie to kiedy od rozpoczęcia budowy domu będę zobligowany do zwrotu dofinansowania ?

  Pozdrawiam

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Bank z pewnością poprosi o taki dokument.

 • Witam. Tak. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego (…) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Sebastian

  Witam,

  Razem z dziewczyną żyjemy w związku nieformalnym, jesteśmy narzeczeństwem. Czy jest możliwość wspólnego zaciągnięcia kredytu mieszkalnego z programem MDM, tak żeby obydwoje z nas miało prawo do wykupionego mieszkania? Czy w takim przypadku właściciel może być tylko jeden? Nie chciałbym, by w przyszłości doszło do sytuacji, w której ktoś z nas zostaje bez mieszkania, z kredytem na 30 lat… 🙂

  Pozdrawiam

 • Mateusz

  Chciałbym skorzystać z dopłaty z puli na 2018 rok kupując mieszkanie z rynku wtórnego. Czy potrzebuje pisemnej zgody czy oświadczenia, że sprzedawca zgadza się na wypłate tych środków w 2018 roku?

 • Paweł

  Witam
  otrzymałem rok temu dofinansowanie MDM, jednak chciałbym zakupić jeszcze jedno mieszkanie bez dopłaty. Czy będę musiał zwrócić otrzymane dofinansowanie ?

  Pozdrawiam

 • Jeżeli jest to jedna nieruchomość (dom z działką), może Pan zakupić całość w ramach programu MDM (działka będzie stanowiła przynależność domu).

 • Gracjan

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy ubiegając się o kredyt na budowę domu jednorodzinnego spełniającego kryteria programu można wykorzystać część środków z puli otrzymanego kredytu przeznaczyć na zakup działki ?

 • Witam. Niestety nie. kredyt w ramach programu MDM można zaciągnąć wyłącznie na zakup mieszkania. Konsolidacja innych zobowiązań w ramach tego kredytu odpada.

 • Marek

  Jeszcze w tym roku „zalapalem sie” na MDM z tym ze doplate otrzymam w styczniu 2017, kredyt wyplacony i mieszkam juz we wlasnym mieszkaniu. Pytanie brzmi czy moge skonsolidowac kredyt na mieszkanie oraz inne kredyt gotowkowy nie tracac doplaty?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Niekoniecznie, być może Pani rozmówca zasugerował się jakąś specyficzną sytuacją. W każdym razie – gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania – zachęcam do wizyty na naszym forum.

 • Aneta

  Dzięki wielkie, jak widać Panowie chcą mnie wykiwać żebym za wszelką cenę kupiła mieszkanie z rynku pierwotnego… pewnie mają za to wysokie premie… w takim razie będę się kontaktować z Waszym doradcą 🙂

 • W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Witam. Nie jest to prawdziwa informacja, żaden bank nie priorytetyzuje wniosków o zakup mieszkania na rynku pierwotnym.

  Jeżeli złoży Pani wniosek na początku stycznia 2017 i wyznaczy termin wypłaty dofinansowania na luty, środki wpłyną na konto zbywcy mieszkania w lutym.

 • Potwierdzam, aby otrzymać dofinansowanie z puli 2017 należy złożyć wniosek po 2017-01-02.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018.

  Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aneta

  Z tego co mi wcześnie napisali jeżeli złoży Pani wniosek po 1.01.2017r. to pieniądze powinny zostać wypłacone mniej więcej w lutym 2017r. ponieważ zostanie odblokowana druga połowa funduszy na 2017r. Jednak dalej jest dużo nieścisłości z tym MDM i u którego doradcy nie byliśmy twierdzą, że uzyskanie dofinansowania na zakup mieszkania na rynku wtórnym graniczy z cudem. Jak widać ten program nie ma na celu wspomóc młodych ludzi tylko deweloperów, a niestety nie każdego stać na kredyt hipoteczny albo zakup mieszkania z rynku pierwotnego….

 • Dorota

  witam
  wraz z mężem dostaliśmy ziemie darowiznę na której planujemy budowe domu zakupilismy częściowo materiał i projekt na dom lecz zaszłam w ciąże i synek przyszedl na swiat i budowa domu zeszla na dalszy plan i mam pytanie czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania? jestesmy na etapie otwierania wlasnej dzialalnosci gospodarczej .

  Dorota

 • Karolina

  Witam,
  chce kupić mieszkanie wraz z Państwa pomocą (MDM). Mam jednak mały problem. Z tego co się dowiedziałam od Pań z banku aktualny właściciel mieszkania jeżeli przystąpię do Państwa programu pieniądze dostanie dopiero w pierwszym kwartale 2018r, ponieważ zabrakło już funduszy. Z całym szacunkiem ale nieliczni sprzedawcy mieszkań będą czekać 2 lata na swoje pieniądze. Nie ma innej ścieżki ażeby to rozwiązać? Niestety nie stać mnie na cały kredyt, ale właściciel nie będzie aż tyle czekał. Nie macie innych rozwiązań tak patowej sytuacji ? Nie da się sfinansować sprzedającego środkami z banku, a Państwa dofinansowanie zostanie mi dopiero wypłacane za 2 lata jak już będą środki? Pozdrawiam

 • Aneta

  Witam. Ostatnio podczas rozmowy z doradcą dowiedziałam się, że szanse na dofinansowanie z MDM są wręcz zerowe, a to dlatego, że pierwszeństwo wypłat mają osoby kupujące mieszkanie na rynku pierwotnym, a dopiero potem są wypłacane pieniądze dla osób kupujące mieszkanie z rynku wtórnego. Czy to prawda? Dodatkowo powiedział mi również, że niektórzy klienci będą mieli wypłatę dopiero w grudniu przyszłego roku. W takim razie czy nie działa to tak, że jeśli złożę wniosek np. w styczniu 2017r. to mniej więcej w lutym sprzedający powinien otrzymać pieniądze?

 • Witam. Obawiam się, że ciężko będzie Państwo przekonać bank, aby sfinansował zakup ww. domu przy pomocy programu MDM. Lokal zakupiony w ramach MDMu powinien zapewniać beneficjentowi możliwości mieszkaniowe. Z Pana opisu wnioskuję, że ww. dom takich standardów nie spełnia. Na wszelki wypadek polecam rozmowę z naszym doradcą po rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Obawiam się, że ciężko będzie Państwo przekonać bank, aby sfinansował zakup ww. domu przy pomocy programu MDM. Lokal zakupiony w ramach MDMu powinien zapewniać beneficjentowi możliwości mieszkaniowe. Z Pana opisu wnioskuję, że ww. dom takich standardów nie spełnia. Na wszelki wypadek polecam jednak rozmowę z naszym doradcą po rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • Specjalnie na potrzeby MdM określone zostały definicje lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego. Obu definicjom ustawa nadaje znaczenie autonomiczne. Lokal mieszkalny oznacza samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale. Przez dom jednorodzinny należy rozumieć „budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny”. Budynek mieszkalny jednorodzinny jest zdefiniowany w Prawie budowlanym jako budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Przyjęta w ustawie o MDM definicja domu jednorodzinnego różni się od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, wyłączając z zakresu pojęcia „dom jednorodzinny” te budynki mieszkalne jednorodzinne, w których znajdują się dwa lokale (lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy). Nie wyłącza natomiast pozostałych elementów definicji. Celem tego zastrzeżenia ustawowego było niedopuszczenie do finansowania ze środków publicznych transakcji zakupu przez jednego nabywcę budynku, w których znajdowałyby się dwa lokale mieszkalne lub lokal mieszkalny i usługowy. W przypadku wątpliwości, czy dany budynek jest budynkiem dwulokalowym czy dwoma budynkami jednorodzinnymi, rozstrzygające może mieć znaczenie spełnienie warunku o konstrukcyjnie samodzielnej całości. Pomocne może być w tym względzie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W rozdziale I pkt 2 rozporządzenia precyzuje się, że „w przypadku budynków połączonych między sobą (na przykład domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.”

  Z praktycznego punktu widzenia – liczy się to co jest w Księdze Wieczystej i na to patrzy przede wszystkim bank. Jeśli jest „nieruchomość gruntowa” to jest to dom. Jeśli jest lokal mieszkalny to jest to mieszkanie. Jeśli da się działkę podzielić bez wspólnoty na kawałki i przydzielić każdemu nieruchomość gruntową to de facto każdy ma dom. Wejścia, dachy, ścianki maja wtedy małe znaczenie. Bank widząc lokal mieszkalny w Księdze Wieczystej nie bawi się w sprawdzanie ścianek, wejść itp. wg definicji, ale przykłada niższe limity.

  Jeżeli mieszkania w ww. domu spełniają powyższe warunki, możecie Państwo wnioskować o kredyt w ramach MDMu. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w programie MDM, np. poprzez rejestrację na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się z Państwem telefonicznie i udzieli profesjonalnej porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Paulina

  Witam,
  Z mężem otrzymaliśmy kredyt z MDM mamy jedno dziecko i spodziewany się kolejnego, czy w takim układzie możemy liczyć na kolejna pomoc finansową w wysokości 5% czy przysługuje to tylko na trzecie i kolejne dziecko urodzone w tym domu w ciągu 5 lat???
  Z Gory dziękuje za pomoc

 • Adam

  Witam, chciałbym wraz z partnerką kupić na połowę dom o powierzchni 110m2. Dom jest piętrowy czyli można uznać że to dwa odrębne lokale mieszkaniowe. Czyli ja kupuję swój lokal w tym domu o powierzchni 60m2, a ona 50m2. Ja nie jestem właścicielem zadniej nieruchomości. Ona ma zapisane 1/3 udziału w domu jednorodzinnym ( małym, nie można z niego zrobić 3 mieszkań). Moje pytanie brzmi czy w takim wypadku możemy wnioskować o MDM jako single na zakup każdy z nas połowy domu oddzielnie ? Prosiłbym napisać jakby to wyglądało formalnie w tej chwili dom ma 4 współwłaścicieli.

 • Grzegorz

  Witam serdecznie,

  Planujemy z żoną kupić dom na rynku wtórnym (tylko na taki nas stać)
  Podczas poszukiwań znaleźliśmy bardzo atrakcyjną ofertę domu, który jest wykończony w 1/3 powierzchni, pozostałą częsc domu to klepiska zamiast podłóg, brak tynków i zabite deskami okna. cześć mieszkalna to kuchnia, sień (korytarz z przedpokojem jako jedno pomieszczenie) i pokój (salonosypialnia).
  Czy na taki dom można uzyskać dofinansowanie w MdM?
  Dodam że dom nie posiada Łazienki, przyłączony jest tylko prąd elektryczny, ale na działce są wszystkie pozostałe media.

  Jak zapytałem w banku, przy okazji zamykania karty kredytowej, doradca powiedział że bank w ramach „zabezpieczenia inwestycji” udzielając kredytu, musi go powiększyć o koszt zrobienie łazienki gdyż to podnosi jego wartość.

  Dodam też że w chwili obecnej dom pokryty jest dachówką eternitową, jego powierzchnia to 100m2.
  Ja mam umowę o pracę (4300zł na rękę, średnia za ostatni rok), żona jest na urlopie wychowawczym 9czyli nie pracuje, planuje wrócić do pracy od stycznia), żadnych kredytów, 2 dzieci, jesteśmy poniżej 35 roku życia i nie korzystaliśmy nigdy z dopłat na zakup mieszkania.domu.

  Cena zakupu to 130 000zł, (dom planujemy poza pracami „grubymi” czyli wymiana dachu z ociepleniem poddasza, wylewki i tynkowanie, wykończyć systemem gospodarczym własnymi siłami (instalacje, gładzie, wykończenia ścian, podłóg, stropów).

  Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedź.

 • Grzegorz

  Witam serdecznie,

  Planujemy z żoną kupić dom na rynku wtórnym (tylko na taki nas stać)
  Podczas poszukiwań znaleźliśmy bardzo atrakcyjną ofertę domu, który jest wykończony w 1/3 powierzchni, pozostałą częsc domu to klepiska zamiast podłóg, brak tynków i zabite deskami okna. cześć mieszkalna to kuchnia, sień (korytarz z przedpokojem jako jedno pomieszczenie) i pokój (salonosypialnia).
  Czy na taki dom można uzyskać dofinansowanie w MdM?
  Dodam że dom nie posiada Łazienki, przyłączony jest tylko prąd elektryczny, ale na działce są wszystkie pozostałe media.

  Jak zapytałem w banku, przy okazji zamykania karty kredytowej, doradca powiedział że bank w ramach „zabezpieczenia inwestycji” udzielając kredytu, musi go powiększyć o koszt zrobienie łazienki gdyż to podnosi jego wartość.

  Dodam też że w chwili obecnej dom pokryty jest dachówką eternitową, jego powierzchnia to 100m2.
  Ja mam umowę o pracę (4300zł na rękę, średnia za ostatni rok), żona jest na urlopie wychowawczym 9czyli nie pracuje, planuje wrócić do pracy od stycznia), żadnych kredytów, 2 dzieci, jesteśmy poniżej 35 roku życia i nie korzystaliśmy nigdy z dopłat na zakup mieszkania.domu.

  Cena zakupu to 130 000zł, (dom planujemy poza pracami „grubymi” czyli wymiana dachu z ociepleniem poddasza, wylewki i tynkowanie, wykończyć systemem gospodarczym własnymi siłami (instalacje, gładzie, wykończenia ścian, podłóg, stropów).

  Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedź.

 • Grzegorz

  To prawda, ale proszę sie też zastanowić nad zdolnością kredytową i przekalkulować wszystko, po urodzeniu dziecka państwa gospodarstwo domowe będzie miało 3 osoby a obecnie ma 2 osoby, to też będzie brane do wyliczenia zdolności kredytowej.
  Nie wiem ile państwo zarabiają, ale jeżeli względnie nie dużo, albo wysokość kredytu jest wysoka warto ten fakt przeanalizować.

 • Witam. Na to niestety nic nie można poradzić, limity są wyliczane wg dnia rejestracji wniosku. Na pocieszenie – limit dla większości kraju zmieni się jedynie raz, na koniec września. Kolejna zmiana dopiero w marcu (dla woj. pomorskiego – w grudniu).

 • Mogą Państwo skorzystać z kredytu jako bezdzietne małżeństwo i otrzymać mnożnik dofinansowania w wysokości 10% lub poczekać na urodzenie malucha i otrzymać 15%. Jeżeli skorzystają Państwo z kredytu przed urodzeniem dziecka, nie otrzymacie kwoty różnicy w dofinansowaniu.

 • Dokładnie tak.

 • Polka

  Lepiej poczekać do narodzin dziecka. Na chwilę obecną w banku będą Panstwo brani pod uwagę jako małżeństwo bez dzieci, a jak dziecko się urodzi po wzieciu kredytu to dodatkowych 5% dofinansowania nie otrzymacie. Bez dziecka dostaniecie 10% dofinansowania a z dzieckiem 15%

 • Polka

  Tak, ale lepiej to zrobic dopiero po 5 latach od zaciągnięcia kredytu. Jeśli spłaci Pan wcześniej niż te 5 lat to będzie musiał zwrócić część dofinansowania MdM.

 • Monika

  Witam,
  skoro wniosek na II pulę 2017 można składać 2.01.2017 to jak się będzie miała sprawa z limitem kosztu 1m2, który teraz jest odpowiedni ale za pół roku jeszcze dwa razy się zmieni i może zdyskwalifikować nasz udział w programie?

 • Marcel

  Dzień Dobry, czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego na 15 lat uwzględniający dofinanosowanie w ramach MdM ? – z góry dziękuję za odpowiedź

 • Natalia

  Witam, w styczniu 2017 r. przyjdzie na świat nasze pierwsze dziecko. Czy wysokość ew. dopłaty z programu MdM (przy spełnieniu pozostałych kryteriów) ulegnie wówczas zmianie? Czy warto czekać z zakupem nieruchomości do narodzin dziecka tak by zwiększyć dopłatę?

 • Witam. W ramach programu MDM można uzyskać jedynie kredyt na zakup nieruchomości. Jeżeli jest taka możliwość, polecałbym porozumienie ze sprzedającym dom, aby dokonał niezbędnych prac pod Państwa nadzorem i powiększył cenę domu o koszt wykończenia (oczywiście zachowując limit ceny 1 m2 powierzchni użytkowej).

 • Dawid

  Witam, planuje z narzeczoną kupić dom 99m2, dom jest w stanie surowym (brak przyłączy, tynku, pieca itp). Czy istnieje możliwość dostania większej dopłaty na zakup i wykończenie? Czy tylko na sam zakup nieruchomości?

 • Witam. Zaciąga Pan kredyt na kwotę pomniejszoną o wartość dofinansowania. Bank kredytujący wystąpi o tą kwotę do BGK, a następnie przekaże ją na konto sprzedającego mieszkanie we wskazanym przez Pana terminie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Piotr

  Witam! Mam pytanie dotyczące wyliczenia kwoty kredytu. Mam zamiar nabyć w programie mieszkanie warte 290.000 zł, wkład własny to 60.000 zł, dopłata wg kalkulatora to 78.000 zł. Mieszkanie do odbioru w 2018 roku, mam zamiar skorzystać z puli na 2018 rok (ostatnie raty za mieszkanie dla dewelopera w kwocie pokrywającej się z dopłatą przewidziane są na II kw. 2018 roku). Mam wobec tego pytanie – czy zaciągam kredyt na brakujące niespełna 150.000 zł, czy na kwotę powiększoną o przyznaną dopłatę, z której później spłacam część kredytu?

 • Witam. Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.

  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

  Proszę się nie martwić, środki z pewnością zostaną Państwo wypłacone (nawet pomimo wyczerpania puli), BGK zachowuje na ten cel 5% z każdej puli.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01, wtedy sprzedający otrzyma środki jeszcze w 2017-tym roku.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Jeżeli deweloper wyraża zgodę, aby otrzymać kwotę dofinansowania z programu MDM w 2018-tym, może Pan złożyć wniosek w dowolnym momencie (nawet w tym roku). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Jeżeli spełniają Państwo warunki programu (wiek jednego z Was poniżej 35, brak posiadania mieszkania obecnie lub w przeszłości) – możecie Państwo przystąpić razem do programu MDM. Na podstawie art. 6-go Ustawy, małżeństwa przystępują do MDMu wspólnie.

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałby Pan sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pana najlepszą z dostępnych ofert.

 • Kasia

  Dzień dobry,
  Wzięliśmy z mężem kredyt w MDM. Mamy dwójkę dzieci. Mieszkanie odbieramy w maju 2017. W międzyczasie okazało się, że jestem w ciąży i urodzą nam się bliźniaki. Moje pytania brzmią:
  1) czy dostaniemy dofinansowanie na jedno dziecko czy na dwoje dzieci (bliźniaki)- podejrzewam, że tylko na trzecie ?
  2) kiedy dostaniemy dofinansowanie, jeżeli dzieci urodzą się w listopadzie? Z tego co wiem ma już środków w MdM na rok 2017, czy wpadniemy w kolejkę oczekujących czy są na to zarezerwowane osobne środki finansowe? Czy w ogóle jest szansa na dofinansowanie z tego tytułu?

 • marta

  Czy na 2017 r dostępne ss jeszcze środki mdm?

 • Marcel

  Dzień Dobry, planuję zakup mieszkania od dewelopera, którego odbiór nastąpi na początku roku 2018. Wniosek o kredyt natomiast muszę złożyć jeszcze w tym roku. W momencie składania wniosku zgłaszam chęć skorzystania z MdM, a dopiero po 01.01.2017 dostarczam wymagane papiery ? Czy inaczej powinna wyglądać procedura ? Dziękuję z góry za odpowiedź

 • Joanna

  czy budując dom systemem kanadyjskim jest możliwość dofinasowania mdm?

 • Sławomir

  Czy mając z żoną rozdzielność majątkową możemy wspólnie kupić mieszkanie w programie MDM ?

 • dawid

  Witam chcielibyśmy z żoną wybudować nowy dom dla Nas (mieszkamy z teściami) mamy 3 letnią córeczkę, czy moglibyśmy otrzymać dofinansowanie

  dla mdm? oboje pracujemy, jesteśmy z woj Podkarpackiego Powiat Przemyski

 • Owszem, jeżeli mieszkanie spełnia limity ceny i powierzchni – można je zakupić w ramach programu MDM (również od babci). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Mariusz

  Witam. Jak wygląda kwestia skorzystania z MDM w przypadku zakupu mieszkania od babci? Czy jest to możliwe? Niestety na mieszkanie w spadku nie mamy z żoną co liczyć ale jest możliwość zakupu tego mieszkania po okazyjnej cenie. Czy wówczas możemy skorzystać z dopłaty?

 • Witam. Niestety nie. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2 – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Witam, niestety nie ma takiej możliwości. Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach programu MDM należy złożyć razem z wnioskiem kredytowym.

 • Witam, niestety nie ma takiej możliwości. Na podstawie art. 6 Ustawy małżeństwa przystępują do kredytu wspólnie, a żona posiadała w przeszłości mieszkanie. Rozdzielność majątkowa nie ma w tym przypadku znaczenia.

 • Dorota

  Witam, Mamy z mężem 4 dzieci. 5 lat temu kupiliśmy na kredyt z programem rodzina na swoim 2 pokojowe mieszkanie. Obecnie ten metraż zdecydowanie jest dla nas za mały. Czy jeśli sprzedamy tamto mieszkanie i spłacimy kredyt hopoteczny będziemy mogli przystąpic do programu MDM chcąd wziąśc kredyt na zakup domu??

 • Niestety, tak. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Rafał

  Witam serdecznie, czy o MDM można się starać już po zakupie mieszkania dokładnie 3 lata temu, czy już nie ma takiej możliwości. Pozdrawiam serdecznie

 • edward

  Witam,
  planuje zakup mieszkania na rynku pierwotnym, posiadam z zona rozdzielność majątkową i żona w przeszłości posiadała swoje mieszkanie. Obecnie chcemy kupić mieszkanie które ma być moja wlasnoscią. Czy w moim przypadku jest możliwość uzyskania dopłaty ?

 • Marek

  Czy ustawa o MDM eliminuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego rodzinom, które uzyskały kredyt w ramach Rodziny na swoim pomimo, iż wychowują trójkę dzieci?

 • Owszem, wniosek złożony po 2017-01-01 oznacza wypłatę dofinansowania w 2017. Proces kredytowy trwa około 1 miesiąca, więc sprzedawca mógłby otrzymać środki już na początku lutego.

 • Jeżeli był to program Rodzina na Swoim, to nie możecie Państwo niestety skorzystać z programu MDM. Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia.

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Aneta

  Czyli jeśli wniosek złożymy po 1.01.2017r. to sprzedający dostanie pieniądze w 2017r.? Obawiam się, że nie ma na świecie takich ludzi, którzy czekaliby rok na pieniądze…

 • marcin

  Witam. mama takie pytanie. Razem z żoną planujemy budowę domu. Mamy dwójkę dzieci i planujemy trzecie dziecko. Posiadamy mieszkanie własnościowe. Sprawa wygląda tak, że na zakup mieszkania wzięliśmy kredyt w wysokości 30tyś. i korzystaliśmy z poprzedniej formy wsparcia przez Państwo. Czy taka niewielka kwota poprzedniego kredytu i niewielkie wsparcie ogranicza nas z możliwości skorzystania z programu MDM.

 • Środki na na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane. Obecnie można skorzystać jedynie z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że przekazanie własności mieszkania i wypłata kredytu może się odbyć wcześniej, ale sprzedający dostanie środki dopiero na początku 2018. Jeżeli chce Pani skorzystać z II części puli 2017, wniosek należy złożyć po 2017-01-01.

  Wcześniej można ew. dopytać doradcę, jakie dokumenty będą potrzebne w czasie procesu kredytowego i rozpocząć ich zbieranie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Nie. Wystarczy, że jedno z Was będzie miało odpowiednią zdolność kredytową lub ew. do kredytu przystąpi inna osoba.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Tak. Po 2017-01-02 zostanie odblokowana druga część puli środków przeznaczonych na przyszły rok.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Limit dotyczy powierzchni użytkowej, polecam lekturę rekomendacji BGK na ten temat. Być może któreś z pomieszczeń domu nie powinno być wliczane do ww. powierzchni.

  http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Aneta

  Razem z mężem planujemy zakup mieszkania. Proszę mi wytłumaczyć jak to jest z tymi funduszami na ten program. Jeśli znaleźlibyśmy mieszkanie i dogadali się z właścicielem, że pieniądze otrzyma później to w jakim byłoby to terminie?

 • Aisog Akcibyr

  Witam czy starajac sie z mezem o kredyt mdm musimy oboje pracowac?

 • Roksana

  Witam, czy mieszkanie dla młodych będzie też działało w 2017 roku?

 • sylwek

  witam,
  mam pytanko, jeżeli żoną nie mamy dzieci to maksymalnie dom może mieć 100m2 ? da się to jakoś obejść ? np znajomy ma firmę remoto-budowlaną która ma nie wiele wspólnego z budową domów lecz liczy sie f-vat. Dom budowany był by metodą gospodarczą

 • Tak. Proszę jedynie pamiętać, że mieszkanie powinno być zakupione na terytorium Polski. Jeszcze jedna sprawa. Rekomendacja S nakłada na banki obowiązek udzielania kredytów w walucie w której kredytobiorcy osiągają większościowy dochód. Kredyty w ramach programu MDM udzielane są jedynie w PLN. Aby skorzystać w programu MDM musiałby Pan ewentualnie poprosić o pomoc przy liczeniu zdolności kogoś, kto miałby dochody w PLN (i to dominujące).

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

 • Niestety nie. Budowa domu z gotowych elementów na Pani działce również zostanie potraktowana jako system gospodarczy.

  W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Agnieszka Gbiorczyk

  witam czy program ten obejmuje rowniez rodziny mieszkajace za granica i myslace o powrocie do kraju

 • Natalia Bluhma

  Witam!
  mam pytanie odnośnie dofinansowania mdm.Czy budując dom (z gotowych elementów,dom budowany przez firmę ) możemy ubiegać się o zwrot podatku VAT?

 • Witam. W przypadku domów jednorodzinnych budowanych systemem gospodarczym (czyli budowa lub zlecenie budowy domu na własnej działce) pomoc w ramach MDM przyjmuje postać możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Listę materiałów można znaleźć na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Do uzyskania takiego zwrotu wystarczy jedynie zbierać f-ry i złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym.

  Aby otrzymać wsparcie w związku z budową domu systemem gospodarczym, powinny być spełnione następujące warunki:

  – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),

  – ubiegający się o zwrot (w przypadku małżeństw – młodsze z małżonków) nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę,

  – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (w przypadku małżeństw – oboje małżonków) nie była właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

  – pozwolenie na budowę (lub brak przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy) zostało wydane po dniu 2014-01-01,

  – faktury dokumentujące zakup materiałów zostały wystawione do dnia 2018-09-01.

  Jeżeli chciałaby Pani sfinansować tą budowę kredytem hipotecznym (poza programem MDM), zapraszam do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca wybierze dla Pani najlepszą z dostępnych ofert.

 • Marta

  czy program mdm działa rownież jezeli chcemy sie wybudowac? dom ma miec 140m2 a w kalkulatorze max to 100m2, dlaczego ?

 • Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  1) małoletnich dzieci,
  2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  3) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

  Jeżeli spełniacie Państwo wymienione warunki, możecie zakupić lokal mieszkalny w ramach programu MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Witam. Zdolność kredytową wyliczamy jedynie zarejestrowanym użytkownikom – to już jest oferta handlowa w której polecamy banki z najbardziej atrakcyjną ofertą.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach

 • O ile mi wiadomo – niestety nie. W przypadku licytacji, podstawą zobowiązań stron do zawarcia umowy przeniesienia własności, na etapie składania wniosku, nie będzie umowa zobowiązująca, zawierająca parametry mieszkania, kwalifikujące do programu MDM. Umowa taka jest wymagana przez Ustawę MDM. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo banki nie przyjmują wniosków dot. nabycia mieszkania w programie MDM poprzez licytację komorniczą lub przetarg.

 • Slawek

  Witam,
  jestem zainteresowany zakupem mieszkania z dofinansowaniem MDM.
  Posiadamy troje dzieci i w chwili obecnej mieszkamy we własnym domu jednorodzinnym. Czy przysługuje mam dopłata w MDM?

 • Joanna Szymczyk

  Witam, Chcemy z narzeczonym zakupić mieszkanie w przyszłym roku, ale problem w tym, że aktualnie jeden z nas tylko pracuje czy mamy szansę na dofinansowanie z programu mdm?

 • Grzegorz

  Witam.Interesuje mnie zakup mieszkania z licytacji komorniczej.Czy w takim przypadku moge starać się o dofinansowanie z mdm , oczywiście spełniając pozostałe warunki?

 • Witam. Wniosek o wypłatę dofinansowania z puli 2017 będzie Pani mogła złożyć dopiero po 1 stycznia 2017. Proces kredytowy trwa około 1 miesiąca. Zakładając, że wszystko pójdzie ok (ma Pani zdolność, może Pani wziąć udział w MDMie etc.), wypłata dofinansowania nastąpi najwcześniej w lutym 2017. Polecałbym także zbadać wcześniej zdolność kredytową i zgromadzić niezbędną dokumentację, aby proces ubiegania się o kredyt poszedł jak najsprawniej.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • Zwiększona pomoc (mnożnik 15%), związana z dofinansowaniem w programie MDM powinna trafić do tego z rodziców, które ponosi większe koszty związane z trudami wychowania wspólnego dziecka. Większe wsparcie Państwa powinno trafić do tego rodzica czy opiekuna, u którego dziecko stale przebywa i który sprawuje nad nim stałą opiekę. Drugi rodzic lub opiekun może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.

 • Ewelina Podolewska

  Witam serdecznie, mam następujące pytanie: jeżeli znajdę „na dniach” odpowiednie mieszkanie, podpiszę z obecnym właścicielem umowę przedwstępną, w której zaznaczę, że „wydanie” mieszkania, zapłata i reszta formalności odbędzie się z styczniu czy otrzymam dopłatę MDM z nowej puli? W umowie przedwstępnej będzie zapisany jedynie zadatek.

 • Jeżeli nie przysposobił Pan dziecka konkubiny, może się Pan ubiegać o udział w programie MDM jako singiel samotnie wychowujący dziecko. Pana partnerka, jako matka obojga dzieci, może wystąpić o dofinansowanie jako singiel wychowujący dwójkę dzieci.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”
  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie i udzieli porady w kwestii ofert kredytowych w poszczególnych bankach.

 • RK

  I jeszcze jedna sytuacja. Kolega,któremu urodziło się dziecko, ale nie żyje w związku i nie płaci alimentów.Dziecko mieszka z matką . Czy może wnioskować o dopłatę jako singiel bez dzieci, czy singiel z dzieckiem?

 • RK

  Taka sytuacja. Kawaler żyjący w konkubinacie. Dwoje dzieci w tym jedno wspólne , drugie konkubiny.O jaką dopłatę mogę się starać? Jako singiel, czy jako singiel samotnie wychowujący dziecko ? Czy jeszcze w jakiś inny sposób?

 • Zachęcamy do kontaktu z Doradcami, którzy pomogą Państwu w wyborze i uzyskaniu dopłaty MDM na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, (w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania), możecie Państwo otrzymać w związku z urodzeniem się lub przysposobieniem trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka. Uprawnienie przysługuje przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania w ramach MDM.
  Aby otrzymać dodatkowe wsparcie, należy w ciągu 6 miesięcy wystąpić do banku kredytującego z wnioskiem o spłatę części kredytu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wystąpienie tego zdarzenia. Bank występuje o kwotę dodatkowego wsparcia do BGK. Kiedy otrzyma wnioskowane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, dokona obniżenia kapitału kredytu udzielonego na zakup mieszkania.

 • W przypadku 165 m2 powierzchni użytkowej raczej nie ma szans na skorzystanie z programu MDM. Jak Pani zaznaczyła, limit ww. powierzchni wynosi 100 m2 (110 m2 jeżeli beneficjent wychowuje troje lub więcej dzieci). Być może niektóre z pomieszczeń w proponowanym domu nie powinny być wliczane do powierzchni użytkowej wg rekomendacji BGK: http://mieszkaniedlamlodych.com/wp-content/uploads/2014/09/Wyjasnienia_do_MDM_powierzchnia_u%C5%BCytkowa.pdf

 • Witam. Ustawa wspomina o możliwości odliczenia podatku VAT jedynie w przypadku budowy domu systemem gospodarczym.