Już za niecałe 2 miesiące rusza ostatnia pula dopłat MDM 2018 „Mieszkanie dla Młodych”

Już za niecałe 2 miesiące rusza ostatnia pula dopłat MDM 2018 „Mieszkanie dla Młodych”
W styczniu 2018 r. zostanie uruchomione ostatnie 380 mln PLN środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach programu MDM.

Będzie to jednocześnie ostatnia szansa, aby skorzystać z możliwości nabycia mieszkania lub domu z rządową dopłatą.

Pokrótce przypomnijmy – celem programu „Mieszkanie dla Młodych” jest udzielenie wsparcia małżeństwom oraz osobom samotnym przy nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania). Aby skorzystać z programu – wymienione osoby powinny być w wieku poniżej 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z małżonków) oraz nie mogą być właścicielami innego lokalu mieszkalnego (obecnie lub w przeszłości).

MDM oferuje także dodatkową pomoc dla rodzin wielodzietnych (wychowującym troje lub więcej dzieci w wieku do 25 lat, uczących się). W przypadku takich rodzin nie obowiązuje kryterium wieku ani warunek dotyczący nieposiadania innego mieszkania.  Co ważniejsze, nie muszą one pozbywać się już posiadanego lokalu. W prosty sposób można więc poprawić swoje warunki mieszkaniowe, a poprzedni lokal sprzedać lub wynająć, uzyskując dodatkowe źródło dochodu.

Wsparcie ze strony programu „Mieszkanie dla Młodych” ma postać dofinansowania wypłacanego przez bank kredytujący bezpośrednio na konto sprzedającego lokal. Posłużmy się prostym przykładem. Mieszkanie, które chcemy nabyć, kosztuje 200 tys. PLN. Kwota dopłaty MDM, którą otrzymamy wynosi np. 50 tys. PLN. Wówczas kwota kredytu, który powinniśmy zaciągnąć na zakup mieszkania wyniesie maksymalnie 150 tys. PLN. Pozostałą część płatności BGK przekaże do banku kredytującego, a ten z kolei dokona przelewu na konto zbywcy mieszkania.

Kwota wsparcia, które możemy otrzymać jest zależna od metrażu nabywanego lokalu oraz liczby dzieci wychowywanych w momencie rejestracji wniosku.  Dla obecnie obowiązujących limitów może ona wynieść nawet ponad 111 tys. PLN.

Skoro już jesteśmy przy limitach – lokal, który możemy nabyć w ramach MDM musi spełniać określone warunki: ceny 1 m2 oraz wielkość powierzchni użytkowej. Maksimum powierzchni wynosi 75 m2 dla mieszkań oraz 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2  dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów. Wbrew pozorom, nie jest to wcale mało. Ograniczenia dotyczą jedynie powierzchni użytkowej, do której nie wliczają się takie pomieszczenia jak pralnia, suszarnia czy kotłownia.

Dodatkowo, cena 1 m2 powierzchni (w momencie rejestracji wniosku) musi plasować się poniżej limitów publikowanych kwartalnie przez BGK. Łatwo można sprawdzić, czy nasz wymarzony lokal mieści się w programowych limitach. Wystarczy skorzystać z dedykowanego kalkulatora na stronie: Kalkulator programu Mieszkanie dla Młodych »

Aby skorzystać ze wsparcia należy złożyć wnioski o kredyt z dofinansowaniem „Mieszkanie dla Młodych” w przynajmniej jednej z instytucji współpracującej z BGK w zakresie programu. Zaciągnięcie kredytu jest niezbędne. Bez tego nie otrzymamy dopłaty.

Wobec szerokiego wyboru ofert dostępnych na rynku rozsądnie jest podeprzeć się doświadczeniem dedykowanego doradcy po bezpłatnej rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych » Doradca współpracuje ze wszystkimi podmiotami oferującymi MDM. Łatwo więc pomoże nam złożyć wnioski nawet w kilku bankach.

Czasu na decyzję jest bardzo mało. W poprzednich edycjach programu środki „rozchodziły się” dosłownie w kilka dni. Jeżeli chcemy skorzystać z programu, powinniśmy skontaktować się z doradcą najpóźniej w połowie grudnia. Pozwoli to złożyć komplet dokumentacji na początku stycznia, co znacznie zwiększy nasze szanse na skorzystanie z programu MDM.

To już niestety ostatnia okazja na tak znaczące wsparcie. Zapraszamy do rejestracji na stronie: Mieszkanie dla Młodych »
sprawdz_doplate150

 • Owszem – pod warunkiem, że dochody w PLN będą stanowiły większościowy udział. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Proces pozostaje bez zmian. Pula środków zostanie odblokowana dopiero po 2018-01-01.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Dawid

  Witam.
  Mam pytanie czy składanie wniosków oraz ich rozpatrywanie odbywa się w taki sam sposób jak dotychczas?? Czyli po zwolnieniu środków tzn. tak jak teraz to 02.01.2018r. i dopiero można wprowadzać do systemu BGK wnioski czy wcześniej?
  Pozdrawiam

 • Beata Jankowska

  Czy jeżeli wraz z mężem nie mamy zdolności kredytowej, czy możemy dołączyć ( w celu zwiększenia zdolności ) osobę która posiada dochody w Euro, lecz zameldowanie jest w Polsce?

 • Nie, nie ma tego w ustawie, to kwestia funkcjonalności systemu BGK Zlecenia.

 • Kwota dofinansowania jest wyliczana przez pierwszy bank, w momencie rejestracji pierwszego wniosku. Każdy kolejny bank dokonuje rejestracji na podstawie tego pierwszego zgłoszenia, więc kwota dofinansowania pozostaje bez zmian.

 • Można dokonać adaptacji np. na pokój, kuchnię, spiżarnię, łazienkę. Schody do ww. pomieszczenia byłyby wówczas wliczane do powierzchni użytkowej.

 • Nie znam zapisów pani umowy kredytowej, ale z reguły ubezpieczenie obowiązuje od momentu uruchomienia kredytu.

 • Witam. Wg mnie – nie jest realny. Na podstawie art. 10 pkt. 2 „We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego określa się termin wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, uwzględniając zasady, o których mowa w art. 11 ust. 3, poprzez wskazanie roku i kwartału przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r.”

  oraz
  art. 11. pkt 3 ust 1: „3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy
  nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy,”

  Reasumując – mieszkanie powinno być oddane do użytku do końca 2018-go roku. Po oddaniu lokalu do użytkowania wypłacone będzie dofinansowanie.

 • Magda

  W umowie z bankiem mam, że oni ubezpieczają mi mieszkanie ( jeden z warunków ) i teraz moje pytanie w którym momencie to następuje przy oddaniu mi kluczy czy po podpisaniu własności?

 • To Masz

  Dziękuję serdecznie za rzetelną odpowiedź! Na jakie pomieszczenia mogła by być zadaptowana piwnica tak by mogły one wejść limitu powierzchni MDM?
  I pytanie czy klatka schodowa oraz korytarz w piwnicy były by liczone do MDM czy też nie?

 • Michał

  Witam. Składając wnioski w kilku bankach muszą one dotyczyć tej samej nieruchomości i muszą być te same terminy wypłaty. Czy taka sama musi być również kwota dofinansowania.? Różne banki różnie interpretują moja sytuacje rodzinna dla jednych jestm samotnie wychwujacym dla innych singlem stąd różne kwoty i moje pytanie. Pozdrawiam

 • GRZESIEK

  Witam.Czy jest zapisane w ustawie o MDM ? Jeśli tak proszę o podanie odpowiedniego art.

 • Aga

  Witam, wiem, że temat inwestycji oddanych do użytku w 2019 roku był już wiele razy poruszany (że nie łapią się na MdM 2018). Jednak znalazłam w sieci taki zapis: „Można
  złożyć wniosek w 2018 roku na MDM z terminem zapłaty 100%
  ceny w 2018 roku. Oddanie nieruchomości do użytkowania i akt
  notarialny mogą mieć miejsce w 2019 roku. Można przyspieszyć
  płatności, które normalnie przypadałyby na 2019 rok akceptując fakt
  wcześniejszego ponoszenia kosztu odsetek od kredytu.” Proszę powiedzieć, czy taki scenariusz jest w ogóle realny?

 • Może być Pani zameldowana w ww. mieszkaniu od razu.

  Zameldowanie w nabytym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mieszkaniu osoby trzeciej nie jest jednoznaczne z użyczeniem mieszkania w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy (…) i nie wiąże się z sankcją w postaci konieczności zwrotu części dofinansowania. Spełniony musi być natomiast warunek, aby nabyte mieszkanie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

 • Ewelina

  Witam, chcemy kupić z partnerem mieszkanie w mdm. Partner będzie wlascicielem mieszkania a ja współkredytobiorcą czy w takim przypadku mogę również być zameldowana w tym mieszkaniu po otrzymaniu dofinansowania czy dopiero po upływie 5 lat?

 • Witam. Można spróbować, ale zmiana metrażu użytkowego będzie wymagała kontaktu z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji mieszkania (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN. Uczulam, że ostatnio urzędy są mocno wyczulone na tego typu zmiany i raczej są one rozpatrywane negatywnie. O zmianę powinien wystąpić obecny właściciel lokalu.

 • To Masz

  Witam, chcę kupic dom o powierzchni użytkowej 70 metrów. W domu jest też piwnica, Czy jeżeli z jednego z pomieszczeń w piwnicy zrobię spiżarnię to wlicza mi się do powierzchni do mdm czy nie?
  Zależy mi na tym by powiększyć metraż do MDM ponieważ wtedy wyjdzie mi niższa kwota za metr i złapie się na limit. Czyli ponawiam pytanie czy można przekształcić piwnicę w spiżarnie i wliczać ją do powierzchni?

 • Posiadacz działki rolno-budowlanej jak najbardziej może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy MDM, dofinansowanie w ramach programu może zostać udzielone, jeśli nabywca do dnia nabycia mieszkania nie był właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • Może Pan złożyć wnioski w tylu instytucjach, w ilu Pan zechce, ale uwaga: wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wsparcia nie mogą się różnić. Wysokość finansowego wsparcia w tych przypadkach ustala się na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia pierwszego wniosku.

  Dodatkowo, nie jest możliwe zakończenie procesu, jeżeli posiada Pan otwarte wnioski kredytowe w innych bankach, w pewnym momencie procesów będzie się Pan musiał zdecydować na jeden bank i w nim doprowadzić do podpisania umowy kredytowej.

  Jeżeli chodzi o ew. problemy – dlatego właśnie polecamy usługi naszych doradców. Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Konrad Kubiszewski

  Witam.

  Jeśli przepisano (darowizna) na mnie działkę rolno budowlana z budynkiem gospodarczym w sierpniu b.r. mogę się ubiegać o dofinansowanie ??

 • przester27

  Czy ktoś może podzielić się doświadczeniami z składaniem wniosku do wiecej niż jednego banku. Spotkałem się z rożnymi opiniami. Jedna brzmiała nawet że źle wprowadzony wniosek blokuje system i można wcale nie dostać dofinansowania. Chciałbym złożyć w aliorze i pekao

 • Witam. jest Pan beneficjentem programu RnS, czy tylko poświadczał Pan zdolność kredytową?

  Osoby, które nabyły mieszkanie w ramach RnS, znajdują się w rejestrze docelowych kredytobiorców. Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego osobom, które widnieją w tym rejestrze (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy).

  Na podstawie Art.10 ust. 10 Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: informuje instytucję kredytującą na podstawie danych zawartych
  w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), o niewystępowaniu przesłanek powodujących brak uprawnienia nabywcy do uzyskania finansowego wsparcia

  W (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951), Art. 3 ust 2
  – Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

 • Rafał Czernik

  Witam,
  Czy jako współkredytobiorca kredytu z programu Singiel na swoim mogę skorzystać z MDM ? Dodam, że nie byłem i nie jestem właścicielem mieszkania, na które był brany kredyt.

 • Witam. W nawiązaniu do zadanych pytań:

  Ad 1. Jeżeli lokal spełnia limity ceny i powierzchni – można go zakupić w ramach programu MDM.

  Ad 2. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W tym przypadku musi Pan niestety zaryzykować. Sugerowałbym umieszczenie w umowie ze zbywcą mieszkania klauzuli warunkowej (transakcja zostanie sfinalizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania MDM).

  Ad 3. Proces kredytowy w szczytowym okresie dostępności programu MDM trwał około 1,5 miesiąca. Z podobnym terminem należy się liczyć w przypadku styczniowej puli. Jeżeli wniosek zostanie złożony na początku roku, realny termin wpływu środków szacowałbym na końcówkę lutego.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Witam. Owszem umowa na okres próbny wpłynie na Pana zdolność kredytową. jeżeli jednak miał Pan ciągłość zatrudnienia przez dłuższy okres i ew. dodatkowa osoba poręczy Pana zdolność kredytową – powinno się udać.

  Wniosek o kredyt powinien być złożony razem z wnioskiem o dofinansowanie po 2018-01-01, aczkolwiek sugerowałbym kontakt z doradcą najpóźniej w połowie grudnia (aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018).

  Zachęcam oczywiście do rejestracji na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Witam. Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli Państwo posiadacie obecnie lokal mieszkalny – nie możecie niestety skorzystać z programu MDM (warunek nieposiadania mieszkania odnosi się także do przeszłości).

  Uwaga – na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci, spełniających kryteria opisane w ustawie MDM.

 • Jasne. Na podstawie art. 10 pkt. 2 „We wniosku o dofinansowanie wkładu własnego określa się termin wypłaty wsparcia z Funduszu Dopłat, uwzględniając zasady, o których mowa w art. 11 ust. 3, poprzez wskazanie roku i kwartału przewidywanej wypłaty, nie późniejszy jednak niż IV kwartał 2018 r.”

  oraz
  art. 11. pkt 3 ust 1: „3. Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą:
  1) po zawarciu przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu – w przypadku gdy
  nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej;
  2) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy,”

  Reasumując – mieszkanie powinno być oddane do użytku do końca 2018-go roku. Po oddaniu lokalu do użytkowania wypłacone będzie dofinansowanie.

 • khr

  Witam,
  1. Czy mieszkania wybudowane i oddane do użytku przez dewelopera w 2017r. kwalifikują się jeszcze do MDM 2018, czy mieszkanie takie musi być oddane w roku 2018?
  2. Znalazłem mieszkanie, które mieści się w limicie MDM na styk. Niestety jest to województwo pomorskie, więc limity te się zmienią ostatniego grudnia. W dwa dni nie zdołam przecież skompletować wszystkich potrzebnych dokumentów. Gdzie tu sens i z czego to wynika?
  3. Deweloper u którego planuje kupić mieszkanie posiada regulamin w którym informuje o konieczności wpłaty 10% wkładu w ciągu 28 dni od podpisania umowy przedwstępnej. Czy podpisując z nim taką umowę nawet 2 stycznia mam szanse w tak krótkim czasie otrzymać dofinansowanie z MDM?

  pozdrawiam

 • Greg

  Powinna być ukończona? Mam podobna sytuacje co Kuba i w dwóch bankach nie powiedzieli mi o tym ani słowa. czy mógłby Pan zacytować zapis w ustawie mówiący o tym ze inwestycja powinna być ukończona w momencie wypłaty dofinansowania?

 • Sabina

  Witam, obecnie posiadam z mężem wspólnie mieszkanie z kredytem hipotecznym, chcemy to mieszkanie sprzedać i kupić większe też pod hipotekę, moje pytanie jest czy mamy szanse na dopłatę mdm, ja mam 34lata a mąż 36 lat.

 • Łukasz Ciesiński

  Witam,
  zamierzam starać się o dofinansowanie MDM do kredytu hipotecznego z ponad 10% wkładem własnym. Mam już wybraną nieruchomość spełniającą warunki MDM, zdolność kredytową także natomiast dostałem właśnie propozycję nowej pracy od nowego roku. Pierwsza umowa mimo, że na kwotę wyższą niż zarabiam obecnie to na okres próbny – 3 miesiące. Czy to wpłynie na moją zdolność kredytową i możliwość uzyskania kredytu? Czy kredyt załatwiam teraz do końca roku a 2 stycznia tylko wniosek o MDM czy 2 stycznie wniosek kredytowy i MDM razem? Proszę o pomoc.

  Pozdrawiam

 • Tak – ale wtedy to ona będzie właścicielką mieszkania. trzeba by jeszcze zerknąć na ten wpis w BIK, ale to już temat na rozmowę z doradcą.

  W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:
  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Każdy z banków ma swoje wymagania odnośnie umów przedwstępnych – dlatego właśnie polecamy usługi doradców, którzy znają je wszystkie. Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • zalo88

  Witam,

  Czy narzeczona wraz z dzieckiem może przystąpić do dofinansowania z MDM, a jedyną osobą kredytującą będę JA ?(narzeczona ma wpis w bik)

 • Odbioru technicznego dokonuje inwestor. Odnośnie tynków – polecam spróbować złożyć wniosek.

 • jaszyd ja

  Witam
  Byłem dzisiaj w 2 bankach, w których zadałem pytanie jaki wpisać czas w umowie przedwstępnej na otrzymanie środków z dofinansowania na konto sprzedających i w jednym baku powiedziano ze wystarczy 14 dni po akcie notarialnym, a w drugim wymagane jest obowiązkowo 21 dni po akcie notarialnym (pko sa). To jaka w końcu ma być data? Drugie pytanie: czy w umowie przedwstępnej musi być zawarta data umowy notarialnej czy konieczna jest tylko data przelania środków pochodzących z mdm? pozdrawiam

 • Norz

  Odbiór techniczny przez nas czy przez bank? Doradca finansowy mówił nam że jest to bardzo ryzykowne.Czy taki zapis był już praktykowany?tynki zrobimy we własnym zakresie

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ze wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat). Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Jeżeli spełnione są wymienione powyżej warunki – można wnioskować o udział w programie MDM. Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie dostępności programu MDM trwał około 1,5 miesiąca. Z podobnym terminem należy się liczyć w przypadku styczniowej puli. Jeżeli wniosek zostanie złożony na początku roku, realny termin wpływu środków szacowałbym na końcówkę lutego. Dodatkowo uwzględniłbym jeszcze w umowie klauzulę warunkową, że transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem przyznania dofinansowania.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Nieruchomość powinna być ukończona, natomiast nie musi nastąpić przekazanie jej własności (takie rozwiązanie umożliwiła nowelizacja ustawy MDM).

 • Witam. Niestety nie. Dofinansowanie można otrzymać jedynie przy zakupie lokalu mieszkalnego, zwrot VAT – jeżeli powstanie nowy lokal (z nową KW).

  Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania wsparcia w przypadku mieszkań nowopowstałych, bez względu na rodzaj czynności podjętych czynności budowlanych. Mieszkanie może więc powstać w wyniku budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu. Jeżeli w wyniku takich czynności powstanie samodzielny lokal mieszkalny (wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych) – można skorzystać z programu MDM.

 • Jeżeli mieszkanie będzie po odbiorze technicznym, brak tynków nie musi być przeszkodą (ktoś może wybrać taki sposób aranżacji mieszkania).

 • Owszem, nieruchomość powinna zapewniać beneficjentowi warunki mieszkaniowe (czyli być przynajmniej po odbiorze technicznym).

 • M

  M…witam jezeli jestem w rodzinie zastepczej czy mi sie takie dofinansowanie lub mieszkanie nalezy,???

 • Daria

  Witam, czy dofinansowanie może być zrealizowane pod kątem rozbudowy domu (modernizacji istniejącego budynku). Działka prawdop. pod koniec roku będzie notarialnie zapisana na mnie i męża. Przy czym aktualnie jestem właścicielką kawalerki, w której aktualnie mieszkamy.

 • norz

  Witam
  Czy mieszkanie od developera może mieć w prospekcie informacyjnym wzmiankę, że z klientem uzgodniono brak tynków w mieszkaniu? Interesuje mnie dopłata mdm.

 • Daria

  Witam, czy dofinansowanie może być zrealizowane pod kątem rozbudowy domu (modernizacji istniejącego budynku). Działka prawdop. pod koniec roku będzie notarialnie zapisana na mnie i męża. Przy czym aktualnie jestem właścicielką kawalerki, w której aktualnie mieszkamy.

 • MSŚ

  Proszę o informację jak długo trwa rozpatrywanie wniosków o dopłaty a dokładniej kiedy będzie można spodziewać się decyzji jeśli wniosek o dopłatę 2018 zostanie złożony w pierwszym możliwym terminie

 • M

  Przed wypłatą dofinansowania

 • M

  Czy w przypadku rynku wtórnego nieruchomość także musi być ukończona i przekazana nabywcy? (Ukończona gdyż chodzi o nowy dom ale budowany przez podmiot niebędący deweloperem)

 • rh

  PKO BP w umowie zapisuje, że dyspozycję trzeba złożyć między 14 a 10 dniem przed datą wypłaty dofinansowania. Jest całe 5 dni 🙂 No i oczywiście podpisy wszystkich kredytobiorców jeśli jest więcej niż jeden muszą być złożone osobiście w obecności doradcy. Co więcej nie udało mi sie jednoznacznie ustalić czy mają na myśli dni robocze czy „zwykłe”. Umowa mówi o dniach, doradcy o dniach roboczych. Zrobiłem to do czego się zobowiązałem w umowie więc nie wiem co się dzieje jak ktoś się nie wyrobi. Ale po co mają taką procedurę tego nie jestem w stanie zrozumieć. Szczególnie, że nie wiązało się to z żadną kontrolą na budowie bo ta była zrobiona przy okazji ostatniej transzy kredytu (90% płaciłem po zakończeniu budowy więc szły pod rząd 2 transze. Najpierw kredyt a potem po paru tygodniach właśnie transza MDM).

 • Różnie. Raczej na wniosek banku robi to klient.

 • jaszyd ja

  Czyli bank może kazać mi przedstawić dodatkowe dokumenty(np podatek, lub obmiar lokalu przez uprawnionego architekta?

 • Mogą poprosić o projekt lokalu, informację ze starostwa(na podstawie której wyliczany jest podatek od nieruchomości), ew. mogą zlecić obmiar lokalu.

 • jaszyd ja

  To wiem, ale na jakiej podstawie bank oceni ile faktycznie wynosi powierzchnia użytkowa mieszkania? W KW tego nie ma bo jest powierzchnia wraz z pomieszczeniem przynależnym.

 • ok, być może źle się wyraziłem. Beneficjentem programu i właścicielem danego mieszkania może być tylko jedno z Państwa, drugie jedynie wspomaga zdolność (ale możecie np. nabyć w ramach MDMu dwa oddzielne mieszkania).

 • jaszyd ja

  To wszystko wiem, tylko gdzie znajdę informację ile faktycznie ma piwnica(pomieszczenie przynależne)? W KW tego nie ma.

 • Robert

  Nie rozumiem odpowiedzi.
  W pierwszym akapicie piszą państwo, że nie ma takiej możliwości, a z uzasadnienienia w drugim akapicie można wywnioskować, że właścicielem może być narzeczona, a ja mogę wspomóc jej zdolność kredytową.
  Dziękuję za bardzo szybką odpowiedź.

 • Tak, dofinansowanie jest liczone na podstawie wielkości powierzchni użytkowej.

  Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
  a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
  b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
  c) 20% przy dwójce dzieci
  d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
  kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
  dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest
  mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
  1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej
  nie większej niż 50 m2;
  2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

  W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2

 • Witam. Nie ma takiej możliwości. W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Powierzchnia pomieszczenia przynależnego nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Aby wyliczyć limit ceny, łączna wartość nieruchomości (mieszkanie + pomieszczenie przynależne) powinna zostać podzielona przez metraż użytkowy. Pomoże nasz kalkulator: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach. Sugerowałbym kontakt najpóźniej w połowie grudnia, aby dysponować kompletem dokumentacji na początku stycznia 2018.

 • Robert

  Dopłata będzie liczona dla powierzchni samego mieszkania.

 • Robert

  Witam,
  Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Doradcy i Panie w bankach podają różne odpowiedzi. Czy jest możliwość, aby mieszkanie było na moją narzeczoną, a kredyt na nas dwoje (dostaniemy wtedy lepsze warunki kredytu)? Czy wtedy jest szansa uzyskać dofinansowanie z MDM?
  pozdrawiam

 • jaszyd ja

  Witam. Jestem zainteresowany kupnem mieszkania w programie mdm. Mam upatrzone mieszkanie które wg księgi wieczystej ma powierzchnię wraz z pomieszczeniem przynależnym(piwnica) – 40 m2. Jak mam liczyć dopłatę i gdzie znajdę informację jaką powierzchnie ma pomieszczenie przynależne(piwnica)?

 • Inwestycja powinna być ukończona, natomiast nie ma konieczności podpisywania aktu notarialnego (dofinansowanie może być wypłacone przed aktem).

 • Kuba

  Więc mój harmonogram spełnia wymagania MDM czy nie? Bo już się pogubiłem 🙂

 • Witam. Dofinansowanie powinno być wypłacone po zakończeniu inwestycji. Nowelizacja programu MDM dopuszcza ew. wypłatę dofinansowania przed przekazaniem własności lokalu.

 • Kuba

  Czy w przypadku rynku pierwotnego, dofinansowanie może być wypłacone dopiero po zakończeniu inwestycji? Ostatnią transzę muszę ujścić do końca maja 2018, a odbiór bedzie w listopadzie 2018. Czy to koliduje? Chciałem aby dofinansowanie było wypłacone razem z ostatnia transza, tj w maju 2018.

 • Witam. Ta możliwość jest zależna od regulacji obowiązujących w danym banku. W niektórych rzeczywiście wymagane jest złożenie dyspozycji na 14 dni przed przewidzianym terminem wypłaty. Trochę się jednak dziwię, skoro na oryginalnym wniosku data wypłaty dofinansowania była określona na 09.11 – to po co im jeszcze dodatkowa dyspozycja. Klient przecież nie musi o takich sprawach pamiętać. Proszę ew. dopytać jeszcze o to w banku – czy nie wystarczyła im data podana na wniosku.

 • Niestety nie. Dofinansowanie powinno zostać wypłacone po ukończeniu inwestycji (maksymalnie do końca 2018-go roku).

 • Witam. Proces kredytowy w szczytowym okresie dostępności programu MDM trwał około 1,5 miesiąca. Z podobnym terminem należy się liczyć w przypadku styczniowej puli. Jeżeli złoży Pani wniosek na początku roku, realny termin wpływu środków szacowałbym na końcówkę lutego. Dodatkowo uwzględniłbym jeszcze w umowie klauzulę warunkową, że transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem przyznania dofinansowania.

  Informacja o wymeldowaniu wymienionej osoby nie ma większego znaczenia z punktu widzenia MDMu.

  Zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Dpm

  Witam, wypłata mojego dofinansowania była na 09.11.17 (widnieje na
  wniosku). Byłem w banku i tam pani powiedziała, że nie muszę nic robić w
  związku z wypłatą MDM. Okazało się, że jednak trzeba było wg banku
  podpisać dyspozycję wypłaty 14 dni przed. Czy można jakoś ten proces
  przyspieszyć? Dzisiaj mija termin wpłaty ostatniej części (transza –
  MDM), a w dyspozycji widnieje data 23.11.17 ;/

 • Robert Walicki

  Czy w MdM można kupić dom w budowie, który realnie nie będzie ukończony do 2018 r?

 • Mika

  Witam. Jestem zainteresowana zakupem mieszkania na rynku wtornym które spełnia warunki mdm. Nie wiem tylko czy sprzedający poczeka do uruchomienia mdm. Jaki jest przewidywany czas reazlizacji takich wniosków i jaką date mozna wpisac w umowie przedwstepnej jako graniczna date realizacji transakcji jezeli chce skorzystac z mdm? Czy fakt ze w mieszkaniu jest zameldowana osoba i jest w trakcie wymeldowania administracyjnego wplywa na mdm? W mieszkaniu nikt nie mieszka

 • Zgodnie z art. 5. Ust 1 pkt 1 ustawy dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w odniesieniu do zakupu mieszkania, jeżeli mieszkanie to służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. W ocenie Departamentu Mieszkalnictwa, jeżeli dofinansowanie wkładu własnego zostało wypłacone w związku z nabyciem mieszkania na rynku wtórnym, zaś w mieszkaniu zamieszkują inne osoby (poprzedni właściciele), wówczas taką sytuację można uznać za użyczenie tego mieszkania, które zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy – powoduje sankcję w postaci konieczności zwrotu finansowego wsparcia.
  Należy podkreślić, że ww. przepis nie odnosi się do praktyki obrotu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w ramach której, po zakupie mieszkania i zapłacie całości ceny poprzedni właściciele mogą jeszcze krótkookresowo zamieszkiwać w poprzednim mieszkaniu w związku z np. koniecznością przygotowania przeprowadzki do nowego mieszkania. Sytuacja taka nie jest uznawana za użyczenie mieszkania, o ile okres dalszego użytkowania mieszkania przez poprzednich właścicieli nie świadczy o tym, że mieszkanie jest de facto nadal przez nich zamieszkiwane poza terminem niezbędnym do załatwienia spraw związanych z wydaniem i opróżnieniem nieruchomości.

  Szczegółowe zasady finansowania transakcji objętych kredytem (w tym również udzielanym w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” określają w dokumentach wewnętrznych poszczególne banki kredytujące. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że dany bank uzależnia wypłatę kredytu od wcześniejszego wydania przedmiotu nabywcy transakcji.

 • Bartek

  Witam. Czy w sytuacji kiedy otrzymam kredyt wraz z dofinansowaniem a właściciel udostępni mieszkanie dopiero w czerwcu 2018 moge skorzystać z programu?

 • Przemysław Samiec

  kurwa do kiedy Wy, deweloperzy będziecie okradać polskich podatników do spółki ze złodziejami z Wiejskiej?

 • Chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat MDM? Zarejestruj się bezpłatnie na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/