Czas rozpocząć poszukiwania mieszkania w programie MDM „Mieszkanie dla Młodych”

Czas rozpocząć poszukiwania mieszkania w programie MDM Mieszkanie dla Młodych
Pozostały niecałe cztery miesiące do uruchomienia kolejnej i ostatniej puli środków. To dobry moment, aby rozejrzeć się na rynku nieruchomości w poszukiwaniu odpowiedniego lokalu.

Wbrew pozorom, wybór nie jest prostą sprawą. Aby móc otrzymać dofinansowanie MDM, nasz wybrany dom lub mieszkanie powinny spełniać określone warunki.

Przede wszystkim – nieruchomość powinna mieć ściśle określoną wielkość powierzchni użytkowej. Maksymalna wielkość wynosi 75 mkw dla mieszkań i 100 mkw dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, wartości te wzrastają o 10 mkw – odpowiednio do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

Ogólna powierzchnia nieruchomości może być oczywiście większa. Warto pamiętać, że takie pomieszczenia jak pralnia, suszarnia, kotłownia czy garaż nie powinny być liczone jako użytkowe. W rekomendacji BGK, którą zamieściliśmy tutaj: Powierzchnia użytkowa w programie Mieszkanie dla Młodych » można znaleźć nieco więcej informacji na wymieniony temat.

Dodatkowo powinniśmy także zwrócić uwagę, czy cena 1 mkw powierzchni użytkowej lokalu mieści się w limitach wyznaczonych dla danej lokalizacji. BGK publikuje limity w cyklach kwartalnych, przy czym 31-go grudnia i 30-go czerwca zmieniają się stawki dla województwa pomorskiego, a 31-go marca i 30-go września dla pozostałej części kraju.

Wrześniowa zmiana pozwoli więc w większości przypadków wyliczyć, czy znaleziona przez nas nieruchomość będzie spełniała warunki cenowe w dniu uruchomienia nowej puli dopłat. Pod koniec września zasilimy: Kalkulator programu Mieszkanie dla Młodych » aktualnymi stawkami. W ten prosty sposób będą mogli Państwo sprawdzić, czy dana nieruchomość może zostać zakupiona w ramach programu MDM.

Limity cenowe są dosyć restrykcyjne, co sprawia, że znalezienie odpowiedniego lokalu potrafi czasem kosztować sporo wysiłku. Aby zaoszczędzić Państwu stresu poszukiwań, rozszerzyliśmy naszą ofertę o doradztwo w zakresie sprzedaży nieruchomości. Doradcy dysponują obecnie bazą lokali na każdą kieszeń. Jeżeli chcieliby Państwo znaleźć lokal spełniający kryteria programu „Mieszkanie dla Młodych” w Waszej lokalizacji – polecamy bezpłatną rejestrację na stronie: Zapytaj o dofinansowanie i nieruchomość »

sprawdz_doplate150

 • Domino

  Dzień dobry,
  sugerujecie Państwo, aby załatwianie formalności z Bankiem rozpocząć w połowie grudnia, przed ostatnią transzą dofinansowań MDM. Jaki jest procent szansy, że mając komplet dokumentacji przed 1 stycznia otrzymam dofinansowanie (spełniając wszystkie konieczne warunki MDM oraz banku)? Czy osoby oczekujące na dofinansowanie z sierpnia (lista rezerwowa) zostaną automatycznie wzięci pod uwagę przy dopłacie styczniowej i to np. w pierwszej kolejności?
  Pozdrawiam,
  Roman

 • Można, ustawa w żaden sposób nie określa, od kogo można nabyć mieszkanie. Musi ono jedynie spełniać limity ceny i powierzchni.

 • Tak, może Pan skorzystać z programu MDM do końca roku, w którym kończy Pan 35 lat.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Owszem, w ramach programu MDM można zakupić również mieszkanie od rodziców. Lokal powinien spełniać limity ceny i powierzchni programu MDM. Można to sprawdzić tutaj: http://mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/

 • Również nie. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 t.j., z późn. zm.) w wyniku zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą w jej skład. Zatem mieszkanie nabyte przez małżeństwo w trakcie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność.

  Reasumując – jeżeli żona nabędzie mieszkanie, Pan zostanie współwłaścicielem.

 • To zależy od banku kredytującego. Przesłanki zwrotu dofinansowania określone w Ustawie (art. 14) liczą okres, w którym nie można np. użyczyć mieszkania jako 5 lat od dnia przeniesienia własności. Teoretycznie więc od dnia podpisania aktu nowi nabywcy powinni już zamieszkiwać w tym mieszkaniu. Ministerstwo dopuszcza jednak możliwość czasowego przebywania w nim jeszcze zbywców, jeśli jest to związane z organizacją przeprowadzki itd. Tyle, że Ministerstwo nie określa ile ten czas może wynosić. W większości banków przyjęto, że może to być okres miesiąca.

 • Paweł Banaś

  Dziękuję za odpowiedź

 • Michał

  Witam.
  Gdzieś był już ten temat na forum. Z tego co pamiętam to nie do końca można kupić mieszkanie od rodziców. Może być to potraktowane jako próba wyłudzenia dofinansowania (fikcyjny przelew na konto rodziców).

 • Michał

  Witam.
  Jeżeli urodziłem się w lipcu 1983r. to mogę starać się o MDM w styczniu? Będzie spełnione kryterium wieku (35 lat)? Dziękuję za odpowiedź.

 • Kasia

  Dzień dobry,

  nie ma znaczenia od kogo się kupuje, ważne żeby mieszkanie spełniało warunki opisane w ustawie o kredycie mdm.

 • Paweł Banaś

  Witam, czy jest możliwy zakup mieszkania w programie mdm od rodziców?

 • Krzysztof91

  Dziękuję za odpowiedź. Czy w takim przypadku możliwy jest zakup mieszkania przez żonę (nie posiadamy rozdzielczości majątkowej, lecz dofinansowanie z MDM nastąpiło przed ślubem)?

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Dodam jeszcze, że większość banków ma w swojej ofercie wymagany wkład własny na poziomie 10% pod warunkiem dodatkowego ubezpieczenia (w niektórych jest ono darmowe). Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Niestety nie. Na podstawie Art. 14 Ustawy MDM: „W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:
  4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
  – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.”

 • Ania

  Dzień dobry,

  dostała dofinansowanie MDM, z banku otrzymałam już dokumenty o przyznaniu kredytu pozostaje mi tylko podpisnaie aktu notarialnego i tu pojawia się pewien problem. Sprzedająca mieszkanie z rynku wtórnego oświadczyła, że nie wymelduje się z mieszkania do póki nie otrzyma całości kwoty należnej za mieszkanie. Z tego co się orientuje przy kredycie mdm w momencie podpisania aktu notarialnego kupujący staje się właścicielem mieszkania i nie ma możliwości by ktokolwiek był w nim zameldowany. Czy możecie to potwierdzić oraz przybliżyć jak powinno wygląda spisanie aktu notarialnego? Czy dopuszcozne jest podpisanie aktu notarialnego i spisanie odrębnej umowy z inna datą na przekazanie mieszkania? Jak to powinno oficjalnie wyglądać?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Iwona Karol Miotk

  Witam, mam pytanie odnośnie wysokości wkładu własnego w styczniu 2018r? Czy we wszystkich bankach bedzie to 20%? Chcemy wziąć kredyt w MDM w wysokości 195 000 zł. Mamy jedno dziecko. Jaki wkład własny będziemy musieli wnieść?

 • Krzysztof91

  Witam,
  W kwietniu zakupiłem mieszkanie z MDM jako singiel. Czy po ślubie mogę zakupić kolejne mieszkanie (już bez MDM) tak aby nie było konieczności zwrotu dofinansowania?

 • Konieczność zwrotu dofinansowania ze względu na ponadharmonogramową nadpłatę może wystąpić w dwóch przypadkach:

  1. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata nastąpi przed przeniesieniem prawa własności i będzie to nadpłata w kwocie, która spowoduje, że nie zostanie zachowany warunek „kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny nabycia” – kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą.

  2. Jeżeli ponadharmonogramowa nadpłata przekroczy kwotę otrzymanego
  dofinansowania to trzeba będzie zwrócić część kwoty dofinansowania. Warunek ten obowiązuje przez okres 5-ciu lat od momentu przeniesienia własności mieszkania.

  „Art. 16. Nabywca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu do Funduszu Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą na zasadach, o których mowa w art. 11 ust. 3, w przypadku spłaty przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania całości kredytu, o którym mowa w art. 3, lub jego części, jeżeli w wyniku tej spłaty nie zostanie zachowany warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, a także w przypadku utraty przez nabywcę uprawnienia do uzyskania finansowego wsparcia w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 5, z wyłączeniem przypadków, gdy naruszenie warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, miało miejsce po dniu zawarcia umowy kredytu i było związane z uzyskaniem praw wskazanych w tym przepisie w drodze spadku. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej poprzez rachunek wskazany w tym celu w umowie kredytu.”;

  Art. 6 ust. 1 pkt 2 mówi właśnie o zachowaniu warunku, że kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania

 • Kamil

  Witam, Czy jest możliwość częściowej spłaty kapitału nie przekraczającej wartości dofinansowania przed uruchomieniem ostatniej transzy kredytu hipotecznego z banku bez utraty dofinansowania MDM ?

  Warunki utraty dofinansowania określa akapit według ustawy:
  W ustawie jest „W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zwarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania … dokonał wcześniejszej spłaty … części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego”

  Czy nadpłaty dokonywane przed ostatnią transzą kredytu (50% wartości nieruchomości w tym mdm) odnoszą już się do limitów nadpłat w okresie 5 lat, czy można śmiało nadpłacać po podpisaniu umowy kredytowej ale przed wypłatą tej ostatniej transzy ?

  Pozdrawiam,
  Kamil

 • W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM: „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 i 559), do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.”

  Wspólne kredytowanie osób nie pozostających w związku małżeńskim jest więc jak najbardziej możliwe, jednak beneficjentami programu MDM i właścicielami nabytych w ramach programu mieszkań mogą być jedynie małżeństwa lub single. Inna osoba wspomaga jedynie zdolność kredytową beneficjenta, nie będzie natomiast współwłaścicielem mieszkania.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Niestety Gliwice nie są gminą sąsiadującą.

  Gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy.

  Bardzo dziękujemy za słowa uznania.

 • Mariusz

  Jesli graniczy bezposrednio z Katowicami to tak, sprawdz na mapie

 • Mariusz

  Tylko osobno, albo ty albo chlopak

 • Lena

  Witam, chcemy z partnerem kupić mieszkanie. Mieszkanie miałoby być na pół. Jedną część kwoty mieszkania wykładam ja a drugą chłopak. Chłopak musiałby na swoja część wziąć kredyt, czy jest możliwość aby skorzystał z programu MDM, oraz czy możemy być oboje właścicielami tego mieszkania na akcie notarialnym?
  Pozdrawiam

 • Janusz

  Dzień dobry,
  Czy mogliby mi Państwo odpowiedzieć czy Gliwice (województwo śląskie) są rozpatrywane jako – gminy sąsiadujące z Katowicami – z kwotą dopłaty 3 858,25 czy jako pozostałe z kwotą dopłaty 3 403,00?

  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, tworzycie Państwo kawał dobrego serwisu.

 • Nie ma problemu, polecamy się.

 • Witam. Jeżeli lokal spełnia limity ceny i powierzchni, można go zakupić w ramach MDM także od rodziców.

 • Witam. Warto rozpocząć procedurę mniej więcej w połowie grudnia. Doradca sprawdzi wtedy Państwa zdolność i sporządzi listę dokumentów, które trzeba będzie skompletować. Mając kompletny wniosek będzie mógł go zarejestrować od razu po uruchomieniu styczniowej puli, co zwiększy Państwa szanse na otrzymanie kredytu z dofinansowaniem. Wymienione dwa tygodnie przydadzą się także, aby ew. poprawić zdolność (np. poprzez rezygnację z niepotrzebnych kart kredytowych itp.).

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Ola

  Witam,
  Jak dobrze rozumie, za parę miesięcy zostanie uruchomiona ostatnia pula środków. W takim wypadku kiedy jest ostateczny termin złożenia wniosku?Mamy kilka mieszkań wybranych ale jeszcze się nie zdecydowaliśmy…czy listopad lub początek grudnia to będzie zbyt późno aby podjąć decyzję?

 • Mariusz

  nie ważne jest od kogo się kupuje, byle mieściło się w limitach

 • Mateusz

  Dzień dobry,
  Proszę o informacje czy w MDM możliwe jest odkupienie mieszkania od rodziców, w wypadku kiedy nie będzie ono przez nich użytkowane a obecnie jest wynajmowane. Czy znają państwo historię takich przypadków?

  Pozdrawiam

 • Kropeczka

  Dziękuję 🙂

 • Witam. Niestety nie ma takiej możliwości. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony razem z wnioskiem kredytowym, a pula będzie dostępna dopiero od stycznia 2018. Może ew. rozważy Pan kwestię podpisania z deweloperem umowy najmu ww. mieszkania z opcją kupna na początku 2018?

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Witam. Nie będzie problemu. Bank może ew. poprosić o dostarczenie potwierdzenia rozwiązania umowy najmu w terminie 6-ciu miesięcy od momentu uzyskania własności ww. mieszkania.

 • jaszyd ja

  Witam
  Chcę nabyć mieszkanie które jest już praktycznie wybudowane , oddanie
  kluczy ma nastąpić pod koniec października. Czy mogę zaciągnąć kredyt
  już teraz, tak żeby deweloper dostał już cześć pieniędzy teraz, a
  ostatnią transzę z dopłaty w styczniu 2018. Czy jest to możliwe do realizacji.
  pozdrawiam jacek

 • Wiemy o kilku przypadkach, nie jest to jednak niestety masowe zjawisko.

 • Agnieszka Zabiegała

  Witam czy pieniądze z MDM sierpień 2017 wracają już może do puli ??? Jaka szansa list rezerwowych ???

 • Kropka

  Witam, znalazłam już mieszkanie i w zasadzie nawet gotowe do wprowadzenia więc, żeby nie tracić pieniędzy na wynajem obecnego mieszkania umówiliśmy się z właścicielem, że do czasu uzyskania kredytu będziemy wynajmować od niego. Jak rozumiem nie będzie problemu z mdm jeśli w tym samym czasie będziemy mieć z właścicielem zarówno umowę najmu jak i umowę przedwstępną?

 • rh

  Miałem analogiczną sytuację w zeszłym roku i nie udało mi się znaleźć banku który zaakceptowałby taką procedurę. Zacząć można było w oparciu o umowę rezerwacyjną ale do umowy kredytowej wymagana była umowa deweloperska a w konsekwencji również rachunek powierniczy. Bank po prostu nie wypłaci żadnych pieniędzy na rachunek inny niż powierniczy. Niestety umowa deweloperska i rachunek powierniczy to dość dużo wysiłku i spory koszt dla małego dewelopera ale zawsze warto spróbować go przekonać do tego. Choćby w jakimś stopniu partycypując w kosztach rachunku. W moim przypadku się to udało. Natomiast koszt rachunku powierniczego to od około 3 tys PLN + notariusz do umowy deweloperskiej. Czyli trzeba się liczyć z kosztami na poziomie co najmniej 5 tys PLN. Ale mimo wszystko biorąc pod uwagę wysokość dopłat warto. Niestety jest jeszcze problem wysiłku. Deweloper musi przygotować prospekt informacyjny, zorganizować notariusza i umowę, załatwić sam rachunek powierniczy co wiąże się z dość dokładny prześwietleniem „firmy” przez Bank. Generalnie sporo wysiłku i wielu małych deweloperów zrezygnuje z klienta niż podejmie się tej procedury. Ale jeśli się już podejmą to duży plus dla nich bo bardzo podnosi to wiarygodność takiej osoby / firmy.

 • Można skorzystać z MDMu na podstawie umowy rezerwacyjnej, problemem będzie jednak brak rachunku powierniczego. Ew. polecałbym skonsultować tą kwestię z naszymi doradcami. Prośba o rejestrację na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Ania

  Czy można starać się o mdm w styczniu na podstawie umowy rezerwacyjnej? Chodzi o dom w stanie deweloperskim. Dom będzie oddany do użytku w połowie 2018. Inwestorzy budują domy ze środków własnych i będą sprzedawać dom po ukończeniu na podstawie aktu notarialnego. Wcześniej jest możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej i wpłata 5% wartości domu, ale nie umowy deweloperskiej. Nie będzie też rachunku powierniczego. Czy to się kwalifikuje na mdm?

 • Witam. Dobrym pomysłem będzie rozpoczęcie procedury mniej więcej w połowie grudnia (oczywiście wcześniej powinniśmy mieć już wybraną nieruchomość i podpisaną umowę przedwstępną). Wtedy sprawdzamy zdolność i zbieramy dokumentację, tak, aby doradca mógł złożyć kompletny wniosek od razu po uruchomieniu puli.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Miło nam. Zapraszam do zadawania pytań.

 • Konrad

  Do kiedy nalezy zlozyc wniosek na mdm aby w 100% dostac dofinansowanie ?? Jsk szybko pula dofinansowania moze sie skonczyc ??

 • Konrad

  Konrad

 • Witam. W pierwszym kroku proponuję kontakt z naszymi doradcami, którzy wyliczą Państwa zdolność kredytową, sprawdzę, czy spełnione zostały warunki programu MDM oraz przedstawią oferty poszczególnych banków.

  Doradcy współpracują ze wszystkimi bankami biorącymi udział w programie MDM, mają kompleksowe porównanie wszystkich ofert i łatwo mogą Państwu wskazać, który bank oferuje najlepsze warunki. Dodatkowo, dzięki negocjacjom z bankiem mogą zaoferować odrobinę lepsze warunki, niż te dostępne w oddziale. Wnioski są składane w dedykowanych zespołach analitycznych i są rozpatrywane dużo szybciej. I najważniejsza sprawa – pomoc doradcy nic Państwa nie kosztuje – rozliczają się z bankiem, który Państwo wybiorą.

  Zapraszam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

 • Szymon

  Dobry wieczór, proszę o pomoc.

  Proszę o podanie krok po kroku od czego należy zacząć.

  Razem z narzeczoną mamy upatrzone już mieszkanie w stanie deweloperskim (budowa zakończenie grudzień, oddanie mieszkań styczeń/luty), jest to 50,5 m2 w cenie 171000 zł woj. opolskie. Oboje posiadamy umowy na stałe, wykształcenie wyższe, jesteśmy bez zobowiązań kredytowych, wynagrodzenie łączne na rękę 4630 zł. Chcemy wziąć kredyt hipoteczny w PKO BP na 25 lat. Proszę powiedzieć, czy bank będzie miał jakieś ale?

  Teraz kwestia od czego musimy zacząć i jak to wygląda w praktyce krok po kroku gdzie się udać itp. bowiem jesteśmy zdecydowani.

  Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

 • Witam. ustawa MDM dopuszcza wcześniejsze wydanie lokalu (o ile sprzedający się zgadza). Proszę tylko uważać, aby ww. umowa nie zawierała jednocześnie przekazania własności lokalu, bo wtedy nie będzie już można skorzystać z programu MDM.

 • Asia

  Witam, chciałam się upewnić czy w świetle starania się o kredyt z dopłatą nie będzie problemu jeśli podpiszę ze sprzedającym przedwstępna umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego z zapisem o wydaniu lokalu przed podpisaniem umowy przyrzeczonej? Wprowadzilibyśmy się w listopadzie, natomiast samo przekazanie własności zapewne w lutym.

 • Jeżeli różnica nie będzie znaczna, bank przyjmie cenę z umowy sprzedaży. W innym przypadku wzięta zostanie pod uwagę wycena.

 • Pewnie (odpowiedzieliśmy zresztą pod Pana pozostałymi postami na ten temat). Z punktu widzenia MDMu nie będzie problemu, jeżeli nieruchomość spełnia kryteria, to można ją zakupić w ramach programu. Mam jednak niestety poważne wątpliwości, czy bank zdecyduje się na udzielenie kredytu pod zastaw takiej nieruchomości (tzn. siedliska). Polecałbym ew. kontakt z naszymi doradcami i upewnienie się co do tej kwestii, ale o ile dobrze pamiętam, banki jedynie sporadycznie akceptowały siedliska jako zabezpieczenie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Seba

  Dobrze. Ale czy wartosc mieszkania ktora bedzie brana pod uwage we wniosku o dofinansowanie mdm bedzie z umowy sprzedazy czy z wyceny banku?

 • Krzysztof Zalewski

  Czy admin zdecyduje się odpowiedzieć? Pilna sprawa

 • Jeżeli takiej informacji nie ma w KW, bank najprawdopodobniej poprosi o projekt budynku, może także zasugerować się powierzchnią wymienioną np. na drukach dot. podatku od nieruchomości lub zlecić inwentaryzację domu.

 • Witam. Bank weźmie pod uwagę wartość mieszkania w momencie dokonania wyceny. Ew. sugeruję kontakt z naszymi doradcami, być może będą w stanie zasugerować inne rozwiązanie (można np. złożyć wniosek teraz, a po wycenie zrezygnować, wówczas jest szansa, że bank przy powtórnym złożeniu wniosku po 2018-01-01 uwzględni wcześniejszą wycenę).

 • Seba

  Czy coś wiadomo?

 • Seba

  Prosze o wyjasnienie. Podpisalem umowe przedwstepna na mieszkanie do remontu i zaplacilem zadatek. W umowie ustalilismy, ze wprowadzam sie od razu a pelna umowa bedzie podpisana do lutego jak otrzymam kredyt z dofinansowaniem. I teraz pytanie. Jak bank bedzie bral mieszkaniepod uwage? Bo obecie jest ono warte 140 tys, ale po wprowadzeniu od razu zaczynam remont. I jak bede bral juz kredyt, to mieszkanie bedzie warte 200tys. Jak z wycena mieszkania bedzie i kwota na umowie? Mozna zrobic zdjecia przed remontem i sie nimi posilkowac?

 • A jakie to jest miasto ?

 • Ania

  Będę wdzięczna za doprecyzowanie. W przypadku tego domu jest KW ale nie ma w niej informacji o powierzchni domu. Nie ma zatem co zmieniać w KW. Na jakiej podstawie jest w takim wypadku ustalany metraż użytkowy w ramach MDM? Jakie dokumenty składa się do banku?

 • Jeżeli wycena banku wykaże duże odstępstwo od cen obowiązujących na danym rynku, wtedy bank ma prawo odmówić kredytu. Z drugiej strony – proszę wziąć pod uwagę, że banki czerpią zysk z udzielania kredytów.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Przy sporządzaniu operatu szacunkowego rzadko kiedy jest mierzona powierzchnia. Rzeczoznawca i potem analityk z reguły kierują się informacjami z KW. Zmiana metrażu użytkowego będzie wymagała kontaktu z biurem architektonicznym (ew. z osobą z uprawnieniami projektanta) w celu dokonania obmiaru i inwentaryzacji mieszkania (koszt w okolicach 1,5 tys. PLN). Następnie – zgłoszenie do starostwa (właściciel ma obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia m.in. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego). Odnośnie drugiego kroku – znamy przypadek, kiedy w starostwie odesłali właściciela domu od razu do sądu i notariusza, aby samodzielnie wykonał zmiany. Zmiana w KW to dodatkowe 100 PLN. Uczulam, że ostatnio urzędy są mocno wyczulone na tego typu zmiany i raczej są one rozpatrywane negatywnie. Szafy typu komandor raczej nie zostaną podciągnięte pod definicję „szafy w ścianie”, pewną nadzieję stwarza ew. zmiana dot. pralni (o ile jest to rzeczywiście pralnia, a nie łazienka ze wstawiona pralką). Odnośnie KW – proszę sienie martwić, notariusz podczas przekazania własności mieszkania złoży wniosek o jej założenie.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Wg objaśnień do Ustawy o MDM: „Założeniem ustawy było, aby środki otrzymywane z budżetu państwa zastępowały lub uzupełniały wkład własny kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne w kontekście Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2014 r., a która wymaga posiadania przez przyszłego kredytobiorcę przynajmniej 20% wkładu własnego.”

  Należy jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić wkład własny mniejszy, niż jest to wymagane w przypadku procedur banku kredytującego. W takim wypadku ma on prawo poprosić kredytobiorcę o dostarczenie dodatkowych środków.

  Reasumując, ww. 168 tys. PLN będzie stanowiło Państwa wkład własny, trzeba będzie dołożyć około 1 tys. PLN własnych środków.

  Jeszcze jedna kwestia – nie tylko PKO BP oferuje kredyty z wkładem własnym 10%. Taką ofertę ma większość banków.

  Gdyby potrzebna była porada profesjonalnego doradcy kredytowego – zachęcam do rejestracji na stronie:

  http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/

  Doradca skontaktuje się telefonicznie, zweryfikuje zdolność kredytową i udzieli porady w kwestii ofert w poszczególnych bankach.

 • Sebastian

  Proszę o pomoc

  Wraz z narzeczoną znaleźliśmy już mieszkanie z rynku pierwotnego od dewelopera jego metraż to 51m2 cena natomiast 172 tysiące zł. Nie posiadamy dzieci zatem dofinansowanie będzie wynosiło 16 218 PLN. Kredyt chcemy wziąć w PKO BP gdzie jest jeszcze 10% wkładu własnego i teraz pytanie czy jeśli wartość mieszkania wynosi 172 tysiące a kwota dofiansowania wynosi lekko ponad 16 tysięcy to ten niecały tysiąc złotych dopłacamy z własnej kieszeni, czy będzie to liczone z kwoty 172 tys – 16 218 (MDM) czyli bank daje 155782 tys zł i to z tej kwoty będzie liczone 10% wkładu własnego? Proszę o pomoc

 • Ania

  Mamy na oku dom z rynku wtórnego. Dom jest podpiwniczony i ma poza tym parter i piętro. Każda kondygnacja to ok 46m2. Pietro i parter to razem 92m2 pow użytkowej. Nie ma tam więcej m2. Piwnica jest nieużytkowa i jest tam garaż, kotłownia i pralnia. W KW jest podany tylko metraż działki, obecni właściciele placa podatek od domu dla 106m2 (nie wiemy jak liczone). Jaka powierzchnia jest brana pod uwagę przy MDMie? Czy ta która wykaże inwentaryzacja i operat szacunkowy?

 • SD

  Jak wygląda sprawa z kosztem nieruchomości? Jeśli kupię mieszkanie za 3000zł/m2 na rynku wtórnym, gdzie limit jest do ok.3060zł, a przyjdzie rzeczoznawca z banku i powie, ze mieszkanie jest warte np. 3600zł/m2, to co w tedy?

  Do wniosku będzie dołączona moja umowa kupna mieszkania i wtedy dostanę dofinansowanie, czy tego dofinansowania nie dostanę, bo bank wycenił inaczej? Jak to wygląda?

 • arfer

  z kryteriami MDM problemu raczej nie będzie, problem będzie na 99% z uzyskaniem kredytu w MDM zabezpieczonego na takiej nieruchomości

 • Krzysztof Zalewski

  Czy jest możliwe skorzystanie z programu Mieszkanie dla młodych w przypadku zakupu wydzielonej działki siedliskowej o powierzchni 48 ar na której znajduje się dom jednorodzinny spełniający kryteria MdM oraz 3 budynki gospodarcze przynależące do siedliska ?

 • Sprawdź kolejne pule dofinansowania i zarejestruj się na stronie: http://mieszkaniedlamlodych.com/zapytaj-o-doplate/